Інформація щодо утримання зелених насаджень

05.06.2018

Відповідно до статті 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон) визначено, що організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту (села, селища, міста).

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України (далі – Правила) затверджено наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. № 105, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за № 880/12754.

Правила розроблено з метою охорони та збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах і утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.

Правила є обов’язковими для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і утриманням зелених насаджень, розташованих на територіях населених пунктів України.

Відповідно до пункту 5.5. розділу 5 Правил відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності є балансоутримувачі цих об’єктів; на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях установи, організації, підприємства; на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво забудовники чи власники цих територій; на безхазяйних територіях, пустирях місцеві органи самоврядування та на приватних садибах і прилеглих ділянках їх власники або користувачі.

Питання щодо догляду за об’єктами благоустрою зеленого господарства детально викладено у розділі 9 Правил.

Так, пунктом 9.1.11 Правил передбачено, що під час догляду за деревами застосовують три види обрізання: формувальне, санітарне й омолоджувальне.

Формувальне обрізання дерев проводять у рядових та алейних насадженнях з метою збереження природної або штучної форми рослин (колоноподібної, конусоподібної, кулеподібної тощо), рівномірного розташування скелетних гілок, а також дерев, пересаджених з лісу (з асиметричною витягнутою вгору кроною).

Формувальне обрізання рекомендується здійснювати ранньою весною, до початку вегетації (кінець лютого – квітень). У районах з м’якою зимою, де температура повітря не опускається нижче мінус 10° C, допускається осіннє формування після листопаду.

Санітарне обрізання крони виконують, щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або зближених одна з одною. Обрізанню підлягають також пагони, що відходять від центрального стовбура вгору під гострим кутом, щоб уникнути їхнього обламування.

Санітарне обрізання потрібно проводити щороку протягом вегетаційного періоду.

Омолоджувальне обрізання виконують лише в дерев, які добре витримують підстригання та обрізання і вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився. При цьому сильно вкорочують (на 1/2 – 3/4 загальної довжини) старі гілки, залишаючи, якщо це можливо, одну – дві гілки другого порядку. Омолоджують дерева навесні, поступово протягом двох – трьох років. Помірне та слабке омолоджування передбачає обрізання частини крони, а  сильне – зріз крони до основи скелетних гілок.

Відповідно частини другої статті 28 Закону, передбачено норму за рахунок яких коштів здійснюється утримання. Так, охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

Правила благоустрою території населеного пункту, якими установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту і які розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування включають також вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування (стаття 34 Закону).

Відповідно до статті 40 Закону самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами.

Разом з тим згідно зі статтею 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування 

Повернутися вгору