Стосовно незавершеного житлового будівництва, зокрема введення будинків в експлуатацію (а саме добудови житлового будинку житлового комплексу «Три богатирі» на вул. Борщагівська, 182-В у м. Києві)

12.03.2015

На сьогодні залишається проблемним питання щодо виконання умов інвестиційних договорів у частині передачі житла інвесторам у новозбудованому будинку. На взаємовідносини, які виникають між сторонами під час їх укладання, поширюються положення Закону України “Про інвестиційну діяльність”.

Відповідно до цього Закону основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є договір. Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечить законодавству України, є виключно компетенцією суб’єктів інвестиційної діяльності.

Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності поза межами компетенції не допускається.

Інвестиційним договором має бути передбачена відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання узятих на себе зобов’язань.

Згідно з чинним законодавством спори і розбіжності між сторонами інвестиційного договору, за якими сторони не можуть досягти згоди, вирішуються у судовому порядку.

Водночас з метою врегулювання питання захисту прав інвесторів будівництва на законодавчому рівні вжито низку заходів.

Зокрема, місцеві державні адміністрації наділено повноваженнями щодо здійснення ними контролю за діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. Таким чином, створено умови для вирішення зазначених питань місцевими органами виконавчої влади.

З метою організації належної роботи в регіонах щодо завершення добудови проблемних об’єктів житлового будівництва в областях утворено робочі групи, якими затверджено плани завершення будівництва проблемних об’єктів з визначенням джерел їх фінансування та визначено структурні підрозділи, на які покладено завдання щодо сприяння вирішенню питань завершення добудови проблемних об’єктів.

Зокрема розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.05.2012 № 740  у Києві також було утворено таку робочу групу.

Київською міською державною адміністрацією було визначено перелік проблемних об’єктів житлового будівництва, до якого включено понад 50  об’єктів.  Житловий комплекс «Три богатирі»  на вул. Борщагівська, 182-В  у   м. Києві також увійшов до зазначеного переліку.

У лютому 2015 року Мінрегіон звернувся до Київської міської державної адміністрації  з проханням у межах чинного законодавства сприяти вирішенню питання добудови зазначеного об’єкта.

З огляду на означене питання добудови незавершеного об’єкта замовнику необхідно вирішувати разом з місцевим органом державної виконавчої влади та іншими учасниками будівництва.

Повернутися вгору