Які на сьогодні діють норми оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення пільговим категоріям населення? Чому підприємства здійснюють нарахування за послуги за однією нормою, а відшкодування пільг здійснюється за іншою?

24.06.2015

1 жовтня 2014 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (далі – Постанова), якою встановлено соціальні нормативи користування послугами, в межах яких надаються пільги та субсидії.

Постанову було прийнято відповідно до статей 5 і 9 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» з метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері житлово-комунального обслуговування, приведення існуючих норм споживання житлово-комунальних послуг, за результатами проведеного аналізу, до їх фактичного обсягу споживання, дотримання принципу соціальної справедливості під час надання пільг і субсидій.

За результатами досліджень, соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлено за середніми нормами фактичного споживання послуг.

Зокрема, Постановою встановлено соціальні нормативи користування послугами з централізованого постачання холодної води – 2,4 куб. метра на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води; з централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб. метра на одну особу на місяць; з централізованого водовідведення – 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць.

Водночас у регіонах для нарахування плати за спожиті послуги з централізованого постачання холодної, гарячої води і водовідведення відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» застосовуються норми, затверджені органами місцевого самоврядування.

Так, норми водоспоживання встановлюються відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2005 № 148, зареєстрованої в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1210/11490, з урахуванням ступеня благоустрою житла, впливу кліматичних і екологічних факторів, забезпеченості населеного пункту водними ресурсами тощо. Такі норми є більшими або меншими за встановлені соціальні нормативи.

Таким чином, у разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води більшими за соціальні нормативи для нарахування плати за послуги з централізованого холодного водопостачання, водовідведення та централізованого гарячого водопостачання застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування, а для визначення розмірів соціальної допомоги – соціальні нормативи.

Виняток зроблено лише для найбільш вразливих пільгових категорій населення – інвалідів війни та членів їх сімей. Постановою передбачено здійснювати нарахування плати за послуги з водопостачання та водовідведення у разі відсутності квартирних приладів обліку інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до чинного законодавства поширюються пільги, згідно із встановленими соціальними нормативами.

При цьому зазначаємо, що порядок надання пільг залишився незмінним.

Зокрема, за наявності квартирних засобів обліку води нарахування плати за послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води пільговим категоріям населення здійснюється згідно із Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

Відповідно до пункту 22 цих Правил у разі встановлення квартирних засобів обліку води їх показання розподіляються пропорційно до кількості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначених законодавством.

Дієвим механізмом, який дозволить уникнути будь-яких непорозумінь, при визначенні обсягу споживання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення та централізованого постачання гарячої води, отриманням пільг у повному обсязі, є забезпечення обліку спожитої води за квартирними засобами обліку.

У зв’язку з цим Мінрегіон у 2014 році звертався до обласних, Київської міської державних адміністрацій з проханням організувати роботу щодо пошуку можливостей фінансування робіт зі встановлення квартирних засобів обліку води громадянам, які користуються соціальною допомогою, на поворотній основі (а для найменш захищених громадян – на безповоротній основі).

Крім того, Мінрегіон у 2014 році рекомендував органам місцевого самоврядування проаналізувати можливість перегляду норм водоспоживання згідно з вищезгаданою Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення і оптимального приведення їх до обсягів фактичного споживання населенням.

Повернутися вгору