Питання передачі гуртожитків у власність територіальних громад

29.05.2015

Порядок передачі гуртожитків у власність територіальних громад регулюється законами України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі – Закон) сфера дії Закону поширюється на гуртожитки, які є об’єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, системи цивільного захисту та державних навчальних закладів.

Згідно із пунктом 3 статті 3 Закону передача гуртожитків у власність територіальних громад здійснюється відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей цього Закону.

Відповідно до пункту 5 зазначеної статті Закону рішення про передачу гуртожитків, на які поширюється дія Закону, у власність територіальних громад приймає орган, уповноважений управляти державним майном, інший орган, якому передано в користування державне майно, або суд.

Стаття 18 Закону визначає повноваження органів місцевого самоврядування щодо приватизації житла у гуртожитках. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 зазначеної статті Закону органи місцевого самоврядування приймають рішення про прийняття у власність відповідної  територіальної громади гуртожитків (майнових комплексів).

Пункт 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно із Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки» графік передачі гуртожитків у власність територіальних громад затверджується обласними, Київською міськими державними адміністраціями із встановленням строків передачі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 № 891 затверджено Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій.

Це Положення визначає порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій.

Передача в комунальну власність відомчого житлового фонду в інших випадках здійснюється в такому ж порядку з дотриманням вимог Законів України «Про передачу об’єктів права  державної  та комунальної власності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.

Повернутися вгору