Професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

29.01.2018

Професійної атестації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

Статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» визначено, що відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проходять професійну атестацію.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт) проходять професійну атестацію з таких видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури:

  1. Розроблення містобудівної документації.
  2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.
  3. Експертиза та обстеження у будівництві.
  4. Технічний нагляд.

Напрямки діяльності відповідальних виконавців визначені на підставі основних вимог до будівель і споруд, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд».

До професійної атестації допускаються громадяни, які: здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.

Наказом Мінрегіону від 14.10.2011 № 236 (із змінами) затверджено персональний склад Атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

Згідно зі статтею 16-1 Закону України «Про архітектурну діяльність» професійну атестацію відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, на підставі делегованих повноважень можуть здійснювати саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.

Відповідно до Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.10.2014 № 282, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1369/26146, повноваження Мінрегіону щодо проведення професійної атестації делеговано саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, а саме:

Інженерів-проектувальників – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія проектувальників у будівництві» (м. Київ, пр. Возз’єднання (Соборності), 15/17 оф. 209 тел. (044) 294-34-41, е-mail: http://vugip.org.ua);

експертів – Всеукраїнській громадській організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (м. Київ, пр. Возз’єднання (Соборності), 15/17 офіс 127 тел. (044) 338-35-17, (096) 316-37-73, е-mail: http://budex.org.ua);

інженерів технічного нагляду – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури (м. Київ, пр. Возз’єднання (Соборності), 15/17, оф. 125, тел. (044) 295 66 45, (067) 327 57 93, е-mail: gildiya@gitn.org.ua).

Рішення щодо видачі кваліфікаційних сертифікатів приймаються Атестаційними комісіями, утвореними відповідними саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності.

Професійна атестація архітекторів здійснюється робочим органом секції з атестації архітекторів Атестаційної архітектурно-будівельної комісії – Національною спілкою архітекторів України (м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7, к. 9, тел. (044)2796357, е-mail: http://www.nsau.org0.

Регіональні представництва Атестаційних комісій саморегулівних організацій та робочого органу секції з атестації архітекторів НСАУ діють у містах: Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» від 23.05.2011 року № 554 кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які видані до набрання чинності цією постановою, підлягають, після завершення строку їх дії, обміну на сертифікати нового зразка. Обмін кваліфікаційних сертифікатів здійснюється без проведення іспиту із сплатою фактичних витрат, пов’язаних з обміном сертифікату.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищили кваліфікацію за відповідними програмами за напрямом професійної атестації не рідше ніж один раз на п’ять років не обмежується.

Пунктом 6.6 Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, затвердженого наказом Мінрегіону від 25.06.2011 № 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 15.07.2011 за № 878/19616 передбачено, що у разі проведення професійної атестації на підставі делегованих повноважень саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності такі організації подають комісії відомості, визначені пунктом 6.2, зокрема щодо проходження курсів підвищення кваліфікації, для внесення їх до Реєстру атестованих осіб протягом двох робочих днів після прийняття ними відповідного рішення.

Повідомлення про внесення відомостей до Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону www.minregion.gov.ua в рубриці «Будівництво та архітектура» – «Повідомлення про включення до реєстру атестованих осіб» з постійним оновленням.

 

Повернутися вгору