Стосовно реалізації житлових програм, якими опікується Мінрегіон, у 2017-2018 роках

01.08.2018

Державна програма забезпечення молоді житлом

Для створення належних умов забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом Уряд у 2002 році своєю постановою від 29.07.2002 № 1089 затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки.

Питання надання пільгових довготермінових кредитів врегульовано  Порядком надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.

У зв’язку із популярністю цієї житлової програми серед молоді, яка потребує поліпшення житлових умов та не має можливості зробити це самостійно, з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 затверджено Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, дія якої постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1032 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967» продовжена до 2020 року.

За умовами цієї програми позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, — 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги.

Виконавцями заходів цієї програми є регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Фонд).

Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» видатки на реалізацію бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не були передбачені.

Програма фінансувалася за рахунок коштів місцевих бюджетів та статутного капіталу Фонду.

За програмою «Збільшення статутного капіталу Фонду з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом» у 2017 році було визначено фінансування у розмірі 28 млн. гривень.

На реалізацію бюджетної програми «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» державним бюджетом було передбачено 61,4 млн грн., що дозволило компенсувати відсотки за раніше укладеними договорами.

У 2017 році у рамках реалізації програми молодіжного житлового будівництва було освоєно 63,6 млн грн. за рахунок статутного капіталу ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та 115,7 млн.грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів. За ці кошти було надано відповідно127 та 192 пільгових кредити.

У 2017 році надано компенсацію за 2561 укладеними у попередніх роках договорами на загальну суму 41,5 млн гривень.

Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» видатки на реалізацію бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не передбачені.

Програма фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та статутного капіталу Фонду.

За програмою «Збільшення статутного капіталу Фонду з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом» у 2018 році передбачено фінансування у розмірі 30,0 млн гривень.

На реалізацію бюджетної програми «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» державним бюджетом у 2018 році передбачено 35,4 млн грн., що дозволить компенсувати відсотки за раніше укладеними договорами.

У січні-червні 2018 року за програмою пільгового кредитування молодіжного житлового будівництва було освоєно 24,67 млн грн. за рахунок статутного капіталу ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та 78,77 млн грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів. За ці кошти було надано відповідно 41 та 123 пільгових кредити.

За звітний період надано компенсацію за 2282 діючими договорами на загальну суму 17,03 млн гривень.

Про виконання програми надання державної підтримки громадянам для будівництва доступного житла

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193.

З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) Законом України від 16.03.2017 № 1954-VIII «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» передбачена державна підтримка, яка надається у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини 1 статті 6, пунктів 10 – 14 частини 2 статті 7 та абзаців 4, 6 і 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також ВПО, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Забезпечення окремих категорій громадян, а саме учасників антитерористичної операції та ВПО, доступним житлом здійснюється шляхом надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла за рахунок державних коштів.

У 2017 році в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла було надано допомоги за рахунок бюджетних коштів 91 громадянину, за рахунок місцевих коштів – 20 громадянам, профінансовано з державного бюджету обсягах 29,61 млн грн. та 4,9 млн грн. відповідно.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» в обсязі 100,0 млн гривень.

На сьогодні Мінрегіоном підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України  щодо внесення змін до Порядку забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, яким вдосконалюється, в тому числі, процедура відбору житлових об′єктів, а саме обрання житлових об’єктів громадянами самостійно з урахуванням критеріїв, визначених нормативно.

Наразі проект документа перебуває на погодженні із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Після його прийняття Міністерство продовжить роботу з реалізації зазначеної програми.

У січні-червні 2018 року в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла надано допомоги за рахунок місцевих коштів 10 громадянам, профінансовано 3,0 млн гривень.

Програма надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

З метою втілення державної політики в сфері житлового будівництва в сільській місцевості, соціально-побутового облаштування села та на виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в регіонах з  1998 року створено фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – фонди) та затверджено Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 №1597).

Позичальниками кредитів можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі — індивідуальні забудовники).

Кредит індивідуальному забудовнику надається терміном до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

На сьогодні це фактично єдина програма, яка дає можливість сільським жителям отримати пільгові кредити (під 3 відсотки річних, багатодітним сім’ям – безвідсотково) на будівництво житла та його благоустрій.

24 лютого 2016 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 115 «Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».

Цими змінами Уряд удосконалив механізм надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, що сприятиме збільшенню будівництва такого житла за рахунок розширення кола позичальників.

Передбачається надання кредиту різним соціальним верствам сільського населення – як таким, що працюють в особистих селянських господарствах, так і працюючим у суспільному виробництві.

Важливим аспектом змін до зазначених Правил є збільшення граничного розміру кредиту, який розрахований з урахуванням інфляційних процесів в державі.

Зокрема, передбачено першочергове надання кредитів учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції та можливість отримання таких кредитів внутрішньо переміщеним особам з територій проведення АТО, які виявили бажання працювати та проживати в сільській місцевості.

Надання кредитів за програмою забезпечення індивідуальних забудовників житлом на селі відбувається на зворотній основі, що дає змогу реалізувати заходи програми щорічно.

Відповідно до Програми кредитування сільських забудовників здійснюється також за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Одержувачами бюджетних коштів за вищевказаною бюджетною програмою є регіональні фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що розташовані у кожному регіоні країни.

На реалізацію програми у 2017 році було передбачено видатки у обсязі 40,0 млн грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету та 112,6 млн грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

В рамках програми індивідуального житлового будівництва на селі у січні-листопаді 2017 року за рахунок коштів місцевого бюджету було прийнято в експлуатацію 508 будинків та 335 будинків за рахунок коштів державного бюджету загальною площею відповідно 41,6 тис. кв. м житла та 32,4 тис. кв. метрів.

Отримано 1563 кредити за рахунок місцевих бюджетів та 558 кредитів за рахунок коштів державного бюджету відповідно у розмірі 101,0 млн грн. та 37,6 млн гривень.

На реалізацію програми у 2018 році передбачено видатки у обсязі 37,5 млн грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

У січні-червні 2018 року прийнято в експлуатацію 127 будинків за рахунок коштів державного бюджету та 255 будинків за рахунок коштів місцевих бюджетів загальною площею відповідно 11,93 тис.кв.м та 23,0 тис.кв.м.

Отримано 733 кредити за рахунок місцевих бюджетів у обсязі 61,6 млн грн. та 177 кредитів за рахунок коштів державного бюджету в обсязі 16,15 млн грн., з них на поліпшення житлових умов 502 кредити за рахунок місцевих бюджетів у обсязі 69,53 млн грн. та 158 кредитів за рахунок коштів державного бюджету у обсязі 13,25 млн гривень.

Повернутися вгору