Стосовно реалізації житлових програм, якими опікується Мінрегіон, за 2017 рік

15.12.2017

Державна програма забезпечення молоді житлом

Для створення належних умов забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом Уряд у 2002 році своєю постановою від 29.07.2002 № 1089 затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки.

Питання надання пільгових довготермінових кредитів врегульовано  Порядком надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.

У зв’язку із популярністю цієї житлової програми серед молоді, яка потребує поліпшення житлових умов та не має можливості зробити це самостійно, з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 затверджено Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

За умовами цієї програми позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, — 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги.

Виконавцями заходів цієї програми є регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Фонд).

Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» видатки на реалізацію бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не передбачені.

Програма фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та статутного капіталу Фонду.

За програмою «Збільшення статутного капіталу Фонду з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом» було визначено фінансування у розмірі 28 млн. гривень.

На реалізацію бюджетної програми «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» державним бюджетом було передбачено 61,4 млн.грн., що дозволить компенсувати відсотки за раніше укладеними договорами.

У січні-листопаді 2017 року у рамках реалізації програми молодіжного житлового будівництва за програмою часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла надано компенсацію за 2698 укладеними у попередніх роках договорами на загальну суму 31,7 млн. гривень.

Про виконання програми надання державної підтримки громадянам для будівництва доступного житла

На виконання статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» Урядом прийнято Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249.

Порядок забезпечення громадян доступним житлом затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193.

З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) Законом України від 16.03.2017 № 1954-VIII «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (далі – Закон) передбачена державна підтримка, яка надаватиметься у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини 1 статті 6, пунктів 10 – 14 частини 2 статті 7 та абзаців 4, 6 і 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також ВПО, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Забезпечення окремих категорій громадян, а саме учасників антитерористичної операції та ВПО, доступним житлом здійснюється шляхом надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла за рахунок державних коштів.

У зв’язку із прийняттям Закону постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 708 внесені відповідні зміни до Порядку забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість забезпечувати доступним житлом, зокрема, учасників антитерористичної операції та ВПО.

Також інформуємо, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 13.07.2017 № 2137-VIII, яким передбачено фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» в обсязі 30,0 млн. гривень (набрав чинності з 03.08.2017).

До Мінрегіону від забудовників (замовників, управителів, продавців) надійшли документи, оформлені в установленому порядку, щодо об’єктів будівництва з метою включення останніх до переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, передбачені у державному бюджеті за програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла».

В Мінрегіоні 6 та 22 листопада 2017 року проведені засідання Міжвідомчої комісії, за результатами яких затверджено Перелік об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти державного бюджету. Рішення Міжвідомчої комісії оформлені протоколами від 06.11.2017 та 22.11.2017 і затверджено наказами Мінрегіону від 08.11.2017 № 297 та від 30.11.2017 № 312.

28 листопада ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»(далі – Фонд), як виконавцем зазначеної програми, розпочато прийом документів від громадян, бажаючих приймати участь в житловій програмі «Доступне житло».

Програма надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі «Власний дім»

З метою втілення державної політики в сфері житлового будівництва в сільській місцевості, соціально-побутового облаштування села та на виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в регіонах з  1998 року створено фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – фонди) та затверджено Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 №1597).

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі — індивідуальні забудовники).

Кредит індивідуальному забудовнику надається терміном до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

На сьогодні це фактично єдина програма, яка дає можливість сільським жителям отримати пільгові кредити (під 3відсотки річних та багатодітним сім’ям безвідсотково) на будівництво житла та його благоустрій.

Надання кредитів за програмою забезпечення індивідуальних забудовників житлом на селі відбувається на зворотній основі, що дає змогу реалізувати заходи програми щорічно.

Відповідно до Програми кредитування сільських забудовників здійснюється також за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

На реалізацію програми у 2017 році передбачається виділити 40,0 млн. грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, та 112,6 млн. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Одержувачами бюджетних коштів за вищевказаною бюджетною програмою є регіональні фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що розташовані у кожному регіоні країни.

В рамках програми індивідуального житлового будівництва на селі у січні-листопаді 2017 року за рахунок коштів місцевого бюджету прийнято в експлуатацію 464 будинки та 282 будинки за рахунок коштів Державного бюджету загальною площею відповідно 38,0 тис. кв. м житла та 27,6 тис. кв. метрів.

Отримано 1464 кредити за рахунок місцевих бюджетів та 547 кредитів за рахунок коштів державного бюджету відповідно у розмірі 93,9 млн. грн. та 37,1 млн. гривень.

24 лютого 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 115 «Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».

Цими змінами Уряд удосконалив механізм надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, що сприятиме збільшенню будівництва такого житла за рахунок розширення кола позичальників.

Передбачається надання кредиту різним соціальним верствам сільського населення – як таким, що працюють в особистих селянських господарствах, так і працюючим у суспільному виробництві.

Важливим аспектом змін до зазначених Правил є збільшення граничного розміру кредиту, який розрахований з урахуванням інфляційних процесів в державі.

Зокрема, передбачено першочергове надання кредитів учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції та можливість отримання таких кредитів внутрішньо переміщеним особам з територій проведення АТО, які виявили бажання працювати та проживати в сільській місцевості.

Незавершене житлове будівництво

Об’єкт незавершеного будівництва це об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, (відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466), понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

Підстава та процедура проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, об’єкта незавершеного будівництва та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а також умови, підстави та процедуру взяття на облік нерухомого майна визначено в Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127.

 

Повернутися вгору