Стосовно реалізації житлових програм, якими опікується Мінрегіон, за січень-жовтень 2016 року

11.11.2016

Державна програма забезпечення молоді житлом

Для створення належних умов забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом Уряд у 2002 році своєю постановою від 29.07.2002 № 1089 затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки.

Питання надання пільгових довготермінових кредитів врегульовано  Порядком надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.

У зв’язку із популярністю цієї житлової програми серед молоді, яка потребує поліпшення житлових умов та не має можливості зробити це самостійно, з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 затверджено Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

За умовами цієї програми позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, — 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги.

Виконавцями заходів цієї програми є регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Фонд).

Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» видатки на реалізацію бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не передбачені.

Програма фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та Статутного капіталу Фонду.

За програмою «Збільшення статутного капіталу Фонду з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом» визначено фінансування у розмірі 24 млн. грн., що дозволить надати близько 60 пільгових кредитів.

На реалізацію бюджетної програми «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» державним бюджетом передбачено 61,4 млн.грн., що дозволить компенсувати відсотки за раніше укладеними договорами.

За січень-жовтень 2016 року у рамках реалізації програми молодіжного житлового будівництва за програмою часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла надано компенсацію за 3134 укладеними у попередніх роках договорами на загальну суму 45,1 млн. гривень.

Про виконання програми надання державної підтримки громадянам для будівництва доступного житла

На виконання статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» Урядом прийнято Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249.

Крім того розроблено ряд нормативно-правових актів:

Порядок забезпечення громадян доступним житлом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140;

Порядок використання коштів державного бюджету для надання  державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 73;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193.

Державна підтримка полягає в сплаті державою громадянинові  30 відсотків вартості нормативної площі будівництва (придбання) доступного житла. Державна підтримка громадянину може бути надана як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевого бюджету.

При цьому громадянин сплачує 70 відсотків вартості площі доступного житла.

Право на державну підтримку мають громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло.

Виконавцем програми є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

У Державному бюджеті на 2016 рік видатки за зазначеною програмою не передбачені. За кошти місцевих бюджетів у Харківській області передбачено надати державну допомогу 37 громадянам на суму 5,0 млн. гривень.

18 жовтня 2016 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято за основу проект Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” щодо реалізації державних житлових програм (реєстр. № 4550), поданий Кабінетом Міністрів України, та за результатами прийняти його у другому читанні і в цілому як Закон.

Законопроектом передбачається надати додаткові преференції учасникам антитерористичної операції, в рамках реалізації програми доступного житла, яка реалізується за принципом 30 на 70.

Зокрема, пропонується визначити, щоб загальний розмір державної підтримки — 30% від вартості житла, що придбавається, був змінений в залежності від категорії громадян, які мають право на отримання такої підтримки. Завдяки цьому розмір державної підтримки учасникам АТО при придбанні доступного житла буде збільшено до 50% від вартості житла.

З метою виконання Державної програми надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла, а також надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла Комітетом з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму під час розгляду проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (реєстр. № 5000) запропоновано Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерства фінансів України виділити 2 мільярди гривень.

У разі передбачення видатків з державного бюджету на цю програми Міністерство продовжить роботу з її реалізації.

Програма надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі «Власний дім»

З метою втілення державної політики в сфері житлового будівництва в сільській місцевості, соціально-побутового облаштування села та на виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», в регіонах з  1998 року створено фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та затверджено Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 №1597).

Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 19.09.2007р. №1158, було передбачено низку заходів щодо забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій.

Одним із заходів програми будівництва житла в сільській місцевості передбачено надання цільових довгострокових кредитів сільським забудовникам за регіональними програмами «Власний дім».

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі — індивідуальні забудовники).

Кредит індивідуальному забудовнику надається терміном до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує
35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

На сьогодні це фактично єдина програма, яка дає можливість сільським жителям отримати пільгові кредити (під 3% річних та багатодітним сім’ям безвідсотково) на будівництво житла та його благоустрій.

Надання кредитів за програмою забезпечення індивідуальних забудовників житлом на селі відбувається на зворотній основі, що дає змогу реалізувати заходи програми щорічно.

Відповідно до Програми кредитування сільських забудовників здійснюється також за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

На реалізацію програми у 2016 році передбачається виділити 40,0 млн. грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, та 63,8 млн. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Одержувачами бюджетних коштів за вищевказаною бюджетною програмою є регіональні фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, що розташовані у кожному регіоні країни.

В рамках програми «Власний дім» за січень-жовтень 2016 року за рахунок коштів місцевого бюджету прийнято в експлуатацію 376 будинків та 318 будинків за рахунок коштів Державного бюджету загальною площею відповідно 34,23 тис.кв.м житла та 32,59 тис.кв.метрів.

Отримано 1500 кредитів за рахунок місцевих бюджетів та 625 кредитів за рахунок коштів державного бюджету  відповідно у розмірі 73,0 млн. грн. та 39,5 млн. гривень.

24 лютого поточного року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 115 «Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».

Цими змінами Мінрегіон удосконалив механізм надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, що сприятиме збільшенню будівництва такого житла за рахунок розширення кола позичальників.

Передбачається надання кредиту різним соціальним верствам сільського населення – як таким, що працюють в особистих селянських господарствах, так і працюючим у суспільному виробництві.

Важливим аспектом змін до зазначених Правил є збільшення граничного розміру кредиту, який розрахований з урахуванням інфляційних процесів в державі.

Зокрема, передбачено першочергове надання кредитів учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції та можливість отримання таких кредитів внутрішньо переміщеним особам з територій проведення АТО, які виявили бажання працювати та проживати в сільській місцевості.

Повернутися вгору