Як формуються тарифи на житлово-комунальні послуги?

06.10.2020

Згідно із статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до житлово-комунальних послуг належать: житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги (послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Відповідно до вимог законодавства, виконавці комунальних послуг (зокрема, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами) здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

На сьогодні повноваження щодо встановлення тарифів розподілено між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) і органами місцевого самоврядування.

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» НКРЕКП встановлює тарифи на комунальні послуги тим суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює (наразі це 27 суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та 53 суб’єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення).

Для решти суб’єктів господарювання, які не підпадають під регулювання НКРЕКП, тарифи на комунальні послуги встановлюються органами місцевого самоврядування.

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюються виключно органами місцевого самоврядування.

За вимогами чинного законодавства України уповноваженні органи зобов’язанні встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат.

Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку (стаття 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

Для суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється на місцевому рівні, механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення визначено Порядками формування таких тарифів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291, що діє з 01.05.2019) та постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».

У свою чергу, механізм формування тарифів на вказані комунальні послуги для підприємств – ліцензіатів НКРЕКП визначено Порядками формування тарифів, затвердженими постановами НКРЕКП.

Слід зазначити, що тарифи на комунальні послуги розраховуються та встановлюються уповноваженими органами  окремо для кожного підприємства (виконавця комунальної послуги).

При цьому тарифи на комунальні послуги можуть відрізнятися в розрізі виконавців комунальних послуг та, відповідно, в розрізі регіонів України. Поясненням цьому є ряд об’єктивних причин.

По-перше, формування тарифів на комунальні послуги значною мірою залежить від місцевих особливостей виробництва та надання цих послуг споживачам.

Так, специфіка господарської діяльності підприємств, що забезпечують комунальними послугами споживачів різних регіонів країни, залежить від різних чинників, які так чи інакше впливають на фінансові результати діяльності цих підприємств та рівень тарифів. Зокрема, до таких чинників відносяться: технологічні особливості виробництва послуг у різних місцевостях (види палива, джерела водопостачання, протяжність мереж тощо), технічний стан мереж та обладнання (зношеність основних засобів), обсяги надання та місцеві особливості споживання послуг);

По-друге, тарифи на комунальні послуги переглядаються (встановлюються) уповноваженими органами у різні періоди часу;

По-третє, тарифи на комунальні послуги встановлюються уповноваженими органами (органами місцевого самоврядування) з різним рівнем відшкодування собівартості, що залежить, в першу чергу, від можливостей територіальних громад покривати частину витрат від виробництва (надання) послуг з відповідного місцевого бюджету, як це передбачено Законом України «Про ціни і ціноутворення».

Водночас повідомляємо, що державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін в Україні здійснюється Держпродспоживслужбою.

Що стосується цін на послугу з управління багатоквартирним будинком, то зазначаємо, що такі ціни не підлягають  регулюванню. Відтак, порядок формування ціни на цю послугу Кабінетом Міністрів України не затверджується, органи місцевого самоврядування не встановлюють ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком.

За вимогами Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про житлово-комунальні послуги» ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком визначається:

  • за рішенням зборів співвласників багатоквартирного будинку і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем (коли співвласники самостійно приймають рішення про форму управління та функції з управління багатоквартирним будинком передають управителю);
  • за результатами конкурсу з призначення управителя, проведеного органом місцевого самоврядування – на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

Отже, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається договором про надання цієї послуги, укладеним з управителем багатоквартирного будинку.

Повернутися вгору