Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

11.10.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

                     21 березня 2012 року № 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06 квітня 2012 р. за № 511/20824

 

 

Порядок особистого прийому громадян

у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Міністерство).
 2. Особистий прийом громадян Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра-керівником апарату (далі – заступники Міністра), керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства здійснюється у спеціально відведених для цього кімнатах (приймальнях), розташованих за адресами: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, та вул. Димитрова, 24, у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Міністерства.

Графік особистого прийому громадян у Міністерстві розміщується на веб-сайті Міністерства та інформаційних стендах в адміністративних будинках Міністерства в доступному для вільного огляду місці.

 1. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.
 2. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, члени багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
 3. Особистий прийом Міністром проводиться за попереднім записом у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому заступника Міністра відповідно до компетенції.
 4. Попередній запис громадян на особистий прийом до Міністра здійснюється протягом перших десяти днів місяця структурним підрозділом апарату Міністерства, до компетенції якого належать питання організації і проведення особистого прийому громадян (далі – відповідальний структурний підрозділ). Запис може здійснюватись по телефону.

Запис на особистий прийом здійснюється у картці обліку особистого прийому громадян за формою, встановленою згідно з додатком до цього Порядку, у якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

 1. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з підстав, передбачених статтями 5, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».

Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовими особами Міністерства, проводиться у разі, коли питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішене по суті.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

 1. Відповідальний структурний підрозділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до Міністра, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання у структурних підрозділах апарату Міністерства відповідно до компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

Структурні підрозділи апарату Міністерства надають довідку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідального структурного підрозділу не пізніше ніж за два дні до прийому.

За день до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо їх звернень подаються Міністру.

Забезпечують організацію проведення Міністром особистого прийому громадян патронатна служба Міністра та відповідальний структурний підрозділ.

 1. Під час особистого прийому громадянин має пред’явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 1. Посадова особа Міністерства під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності), заповнює картку обліку особистого прийому громадян.

У разі якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Міністерства, посадова особа Міністерства, яка проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися для його вирішення, і надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження, номерів телефонів тощо.

 1. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучити  до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або одержати від них потрібну інформацію.
 2. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.
 3. Картки обліку особистого прийому громадян, письмові звернення, подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу, яким на першому аркуші звернень проставляється штамп «Особистий прийом».
 4. Облік громадян, що звернулися на особистий прийом, та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідальним структурним підрозділом на картках
  обліку особистого прийому громадян.

 

 

Директор Департаменту                                               

адміністративно-організаційного

забезпечення                                                                                                                                           С.Г. Самара

Повернутися вгору