Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 №839-р “Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки”

13.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
від 08 липня 2020 р. № 839-р
 
Київ
 
Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки
 

1. Затвердити план заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити інформування щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

         Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 839-р

 

ПЛАН
заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства
в Україні на 2016—2020 роки

Створення сприятливих умов для формування та
розвитку інститутів громадянського суспільства

 1. Сприяти проведенню навчання представників інститутів громадянського суспільства щодо підвищення якості підготовки конкурсних пропозицій для участі у конкурсах з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2013 р., № 64, ст. 2323; 2016 р., № 23, ст. 919).

Обласні, Київська міська держадміністрації,
Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінветеранів,
громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

 1. Вивчити питання щодо запровадження інституційної підтримки інститутів громадянського суспільства, що провадять суспільно корисну діяльність.

Мінмолодьспорт, Мінфін,
громадські об’єднання (за згодою).

Грудень.

 

Сприяння участі громадськості у формуванні та
реалізації державної, регіональної політики,
вирішенні питань місцевого значення

 1. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про публічні консультації” та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України.

Мін’юст, громадські об’єднання
та міжнародні організації (за згодою).

Грудень.

 1. Врегулювати на законодавчому рівні питання обов’язковості прийняття сільськими, селищними, міськими радами статутів територіальних громад та запровадження дієвих форм участі жителів в управлінні місцевими справами.

Мінрегіон.

Вересень.

 1. Організувати семінари, тренінги тощо для спільного навчання працівників органів виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства з питань налагодження взаємодії у процесі формування та реалізації державної політики.

Обласні, Київська міська держадміністрації,
громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою).

Протягом року.

 1. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України.

Мінрегіон.

Грудень.

Стимулювання участі інститутів громадянського
суспільства в соціально-економічному розвитку України

 1. Організувати та провести тренінги з професіоналізації інститутів громадянського суспільства — надавачів соціальних послуг.

Обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

 

 1. Забезпечити проведення широкої інформаційної кампанії з питань надання соціальних послуг.

Обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

 1. Провести роз’яснювальну роботу з питань надання соціальних послуг.

Мінсоцполітики.

Протягом року.

 1. Забезпечити залучення до надання соціальних послуг надавачів недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо).

Обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

Створення сприятливих умов для
міжсекторальної співпраці

 1. Сприяти включенню до змісту освіти (за всіма рівнями) тематики з розвитку громадянського суспільства.

МОН, Мінмолодьспорт,
обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

 1. Сприяти благодійним організаціям у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, сприяти в розміщенні у публічних місцях та громадському транспорті соціальної реклами з питань запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.

Обласні, Київська міська держадміністрації,
громадські об’єднання та
благодійні організації (за згодою).

Протягом року.

 

 1. Налагодити співпрацю між поліцейськими та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань з метою запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на приватні картки з Інтернету.

Національна поліція,
громадські об’єднання та
благодійні організації (за згодою).

Протягом року.

 1. Сприяти реалізації ініціативи “Розумна взаємодія”, зокрема шляхом навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування за онлайн-курсом “Розумна взаємодія”, спрямованим на налагодження ефективної міжсекторальної співпраці з громадянами.

Обласні, Київська міська держадміністрації,
громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

 1. Розробити та оприлюднити щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні.

Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою).

Протягом року.

 1. Розробити та провести інформаційно-комунікаційну кампанію з питань реалізації суспільно корисних проектів взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими об’єднаннями, благодійними і волонтерськими організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства, соціальними підприємствами.

МКІП, Мінмолодьспорт,
громадські об’єднання (за згодою), засоби масової інформації
та міжнародні організації (за згодою).

Жовтень.

 

_____________________

Повернутися вгору