Звіт про виконання плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки

22.02.2017

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки (далі – Стратегія) затверджена Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

Реалізація Стратегії відповідно до Указу здійснюється за щорічними планами заходів, що розробляються Кабінетом Міністрів із залученням інститутів громадянського суспільства.

План заходів на 2016 рік (далі – план заходів) був розроблений та затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 2 листопада 2016 року
№ 802.

Зазначений план заходів готувався у тісній співпраці з інститутами громадянського суспільства – представниками громадських, благодійних, релігійних, експертних організацій. З метою врахування їх пропозицій Секретаріатом Кабінету Міністрів та Мінрегіоном як головним розробником зазначеного плану проводилися публічні заходи та робочі зустрічі за участю як представників інститутів громадянського суспільства, так і органів виконавчої влади. Крім того, проект акта був розміщений для обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Планом заходів була передбачена реалізація заходів за стратегічними напрямами, визначеними у розділі 4 Стратегії:

  • створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства;
  • забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;
  • стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
  • створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Так, задля створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства Мінрегіоном протягом 2016 року здійснювалося супроводження у Верховній Раді України законопроекту «Про органи самоорганізації населення» (реєстраційний номер 2466) шляхом участі у роботі тематичної робочої групи, засіданнях профільного Комітету Верховної Ради.

У рамках виконання плану заходів Мінкультури спільно з Експертною радою з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій розроблено пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедури реєстрації релігійних організацій (проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо взаємного узгодження процедур реєстрації статутів (положень) релігійних організацій та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (державна реєстрація)»). Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, якій було надіслано проект для надання пропозицій, запропоновано продовжити роботу над документом у 2017 році з метою належного громадського обговорення та врахування зауважень релігійної спільноти.

Водночас у 2016 році Верховною Радою України прийнято зміни до Податкового кодексу України, ініційовані Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та Інститутом релігійної свободи, якими, зокрема, урегульовані питання використання релігійними організаціями доходів для здійснення добродійної діяльності та уточнено порядок використання доходів неприбуткових організацій на їх статутну діяльність, а також продовжено строк реєстрації змін до статутів релігійних організацій до 1 січня 2018 року.

З метою поширення практики підтримки суспільно корисних проектів інститутів громадянського суспільства протягом 2016 р. Мінмолодьспортом проводилися скайп-конференції для надання роз’яснень органам виконавчої влади щодо проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з державного або місцевого бюджету. Крім того, відповідне питання було обговорене з представниками облдержадміністрацій під час Форуму фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань комунікацій з громадськістю (11-12 листопада
2016 року).

У 2016 році у мм. Дніпрі, Львові, Києві, Одесі, Харкові вирішене питання щодо розміщення міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ правової допомоги для підвищення рівня громадянської освіти населення (запуск платформ заплановано на першу половину 2017 року).

Держстатом вивчалися міжнародні практики та методики статистичного обліку інститутів громадянського суспільства з метою удосконалення діючої в Україні системи статистичної звітності. Оскільки результати вивчення відповідного міжнародного досвіду засвідчили, що міжнародною методологією складання допоміжних (сателітних) рахунків не передбачено розробку показників, що дадуть змогу вести окремий облік, моніторинг та оцінку статистичних даних про інститути громадського суспільства, Держстатом підготовлено запит на отримання технічної допомоги Європейської Комісії, в частині залучення міжнародних експертів для визначення методів обліку інститутів громадянського суспільства та їх діяльності в рамках інструменту ТАІЕХ.

Мінсоцполітики підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та до Бюджетного кодексу України з метою передбачення можливості для участі благодійних організацій у конкурсах з визначення програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Зазначені пропозиції надіслані заінтересованим органам виконавчої влади для узгодження.

Національним інститутом стратегічних досліджень підготовлено доповідь «Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів», яка оприлюднена, зокрема, у рубриці «Сприяння розвитку громадянського суспільства» урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада».

Крім того, з метою створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства Кабінет Міністрів з урахуванням пропозицій громадських активістів передбачив у законопроекті щодо внесення змін до Податкового кодексу України продовження строку приведення установчих документів неприбуткових організацій у відповідність із Кодексом до 1 липня 2017 року. Зазначений Закон України був прийнятий Верховною Радою
21 грудня 2016 року.

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення Мін’юстом протягом 2016 року здійснювалося супроводження у Верховній Раді України законопроектів «Про місцевий референдум» (реєстраційний номер 2145а-2), «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстраційний номер 3587), «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» (реєстраційний номер 2467).

Крім того, для створення сприятливих умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики Прем’єр-міністр України доручив керівникам органів виконавчої влади забезпечити:

– залучення заінтересованих сторін до розроблення рішень на ранніх етапах (формулювання проблеми та визначення можливих шляхів її розв’язання);

– проведення консультацій з громадськістю стосовно проектів усіх актів, що мають важливе суспільне значення, з обранням релевантних форм консультацій;

– налагодження взаємодії з громадською радою, зокрема надання раді проектів нормативно-правових актів для обговорення;

– оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про проведення консультацій з громадськістю та діяльність громадської ради;

– достатній рівень кадрової спроможності для налагодження взаємодії з громадськістю, а також координацію між структурними підрозділами у процесі взаємодії з громадськістю.

Також на виконання відповідного доручення Прем’єр-міністра України Мінрегіоном розроблено зміни до Рекомендаційного переліку структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18 квітня 2012 р. № 606, щодо передбачення у структурі райдержадміністрацій підрозділу з питань взаємодії з громадськістю. Зазначені зміни прийняті постановою Кабінету Міністрів
від 11 січня 2017 р. № 7.

У напрямку стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України Мінекономрозвитку було проведене дослідження практик взаємодії бізнесу та інститутів громадянського суспільства для визначення механізмів державної підтримки соціальної відповідальності бізнесу. Дослідження проводилося за участю інститутів громадянського суспільства та заінтересованих органів виконавчої влади. За результатами проведеної роботи Мінекономрозвитку запропоновано реалізовувати завдання щодо підтримки соціальної відповідальності бізнесу у рамках заходів, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки.

У напрямку створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці МВС та Нацполіцією опрацьовано питання внесення змін до законодавчих актів щодо визначення змісту злочину в разі здійснення шахрайських дій під час провадження благодійної діяльності, а також передбачення адміністративної та кримінальної відповідальності за такі дії. За результатами Нацполіція поінформувала про недоцільність внесення відповідних змін, оскільки статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за дії, які спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Водночас у разі надходження відомостей щодо шахрайських дій під час збору благодійної допомоги, структурні підрозділи Нацполіції діятимуть відповідно до порядку реагування на правопорушення, за які передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність, затвердженого наказом МВС від 6 листопада 2015 року № 1377.

З метою підвищення кваліфікації дільничих офіцерів поліції, у тому числі щодо злочинів, вчинених шахрайським шляхом, Національною поліцією та Міжнародною програмою підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США (ICITAP) за підтримки ОБСЄ
у 2016 році були організовані відповідні навчання.

Крім того, протягом 2016 року за сприяння Міністерства юстиції в районах та містах обласного значення були утворені бюро правової допомоги як структурні підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, з вересня до грудня 2016 р. було відкрито 426 таких бюро. Також була проведена широка інформаційна кампанія щодо обов’язку органів місцевого самоврядування сприяти доступу громадян до безоплатної первинної правової допомоги.

Повернутися вгору