Звіт про виконання плану заходів на 2017 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки

28.02.2018

 Реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки (далі – Стратегія), затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», здійснюється за щорічними планами заходів, що розробляються Кабінетом Міністрів із залученням інститутів громадянського суспільства.

План заходів на 2017 рік (далі – план заходів) був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 травня 2017 року № 296.

Зазначений план заходів розроблявся у співпраці з інститутами громадянського суспільства – представниками громадських, благодійних, релігійних, експертних організацій. З метою врахування їх пропозицій Секретаріатом Кабінету Міністрів у рамках підготовки проекту плану заходів протягом жовтня – листопада 2016 року було організовано чотири зустрічі з представниками інститутів громадянського суспільства, експертами, науковцями для обговорення пропозицій щодо заходів з:

  • розвитку громадянської освіти;
  • удосконалення системи надання соціальних послуг через залучення інститутів громадянського суспільства;
  • сприяння утворенню та діяльності релігійних організацій;
  • сприяння благодійній та волонтерській діяльності.

У листопаді 2016 року у партнерстві з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Адміністрацією Президента України був проведений круглий стіл «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні».

Крім того, Мінрегіоном 1 лютого 2017 року проводилася узгоджувальна нарада за участю представників інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях всіх заінтересованих сторін. Проект акта також був розміщений для обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

Планом заходів була передбачена реалізація заходів за стратегічними напрямами, визначеними у розділі 4 Стратегії:

–  створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства;

–  забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

–  стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;

–  створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Так, задля створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства Мінекономрозвитку у співпраці з інститутами громадянського суспільства розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка». Проектом, зокрема, передбачається удосконалення процедури проведення конкурсу місцевими органами виконавчої влади, розширення переліку організацій, щодо підтримки програм (проектів, заходів) яких застосовується конкурсна процедура, перегляд переліку документів, які подаються учасниками конкурсу тощо.

Крім того Мін’юстом спільно з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій обговорено концепцію проекту закону стосовно запровадження «єдиного вікна» для подання документів щодо реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, державної реєстрації змін до відомостей про них для отримання ними статусу юридичної особи та статуту неприбуткової організації. За результатами Мін’юстом сформовано пропозиції щодо законодавчого вирішення проблем, пов’язаних з державною реєстрацією релігійних організацій, зміст яких полягає у максимальному спрощенні процедури. Водночас на прохання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, враховуючи необхідність виваженого підходу до зазначеного питання, проведення всебічних консультацій та прогнозування результатів його впровадження як такого, що матиме наслідком суттєві зміни у відносинах між органами державної влади та релігійними організаціями, роботу буде продовжено у 2018 році.

Для забезпечення прозорості фінансової підтримки всеукраїнських громадських об’єднань інвалідів і ветеранів з метою раціонального використання бюджетних коштів Мінсоцполітики проведено зустрічі з представниками громадських організацій, під час яких були обговорені механізми удосконалення такої підтримки. За результатами проведених консультацій, зокрема, прийнято рішення про необхідність розділення бюджетної програми КПКВ 2501220 «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Отже, у Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачене фінансування зазначеним категоріям інститутів громадянського суспільства за бюджетною програмою КПКВ 2505030 «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» та бюджетною програмою КПКВ 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів».

Крім того Мінсоцполітики розробило проект порядку (механізму) фінансування громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, який був обговорений з представниками громадських організацій. Розроблений проект постанови Кабінету Міністрів «Питання надання фінансової підтримки всеукраїнським громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» доопрацьовується спільно з громадськими об’єднаннями. Роботу планується продовжити
у 2018 році.

З метою створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства у 2017 році Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державної реєстрації та діяльності громадських об’єднань» щодо унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських громадських об’єднань. Водночас у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських громадських об’єднань» (реєстр. № 7372 від 07.12.2017), яким пропонується врегулювати актуальні питання створення та діяльності громадських організацій із всеукраїнським статусом, правового статусу їх місцевих осередків та членства у цих об’єднаннях, а також інші питання, пов’язані з діяльністю громадських об’єднань. Після схвалення законопроекту, яким у тому числі передбачається можливість здійснювати діяльність на підставі модельного статуту громадською організацією зі статусом юридичної особи, Мін’юстом буде розроблений модельний статут громадської організації із статусом юридичної особи.

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення Мінрегіоном протягом 2017 року здійснювалося супроводження у Верховній Раді України законопроектів «Про місцевий референдум» (реєстраційний номер 2145а-2), «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» (реєстраційний номер 2467). Разом з тим, на виконання абзацу 4 пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2016 року № 688, Мінрегіоном за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання статутами територіальних громад питань визначення правового статусу, порядку організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання; кількісного складу депутатів відповідної місцевої ради; порядку проведення загальних зборів громадян за місцем проживання)». Прийняття Закону дозволить законодавчо розвинути визначення предмету статуту територіальної громади в частині регламентації питань участі членів територіальних громад у здійсненні місцевого самоврядування, взаємовідносин органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства, статусу органів самоорганізації населення.

Крім того Мін’юстом здійснювалася робота з розроблення пропозицій щодо удосконалення механізму формування та організації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996. Зазначені пропозиції, зокрема, були обговорені 3 листопада 2017 року під час круглого столу «Шляхи підвищення ефективності функціонування громадських рад, вдосконалення механізму їх формування та організації діяльності», організованого Міністерством юстиції за участю Секретаріату Кабінету Міністрів та за сприяння Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Зокрема, було обговорено ключові дискусійні питання діяльності громадських рад: їх завдань та функцій, критеріїв щодо членства у громадських радах, механізмів формування (у тому числі із застосуванням Інтернет-технологій) тощо. Участь у круглому столі взяли представники громадських рад, інститутів громадянського суспільства, центральних та місцевих органів виконавчої влади (близько 100 осіб). За результатами проведеної роботи Мін’юстом у 2018 році проводитиметься робота щодо розроблення за участю представників інститутів громадянського суспільства та внесення на розгляд Уряду проекту нормативно-правового акта про внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996.

Також протягом 2017 року Мін’юст здійснював супроводження у Верховній Раді України законопроекту «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстраційний номер 3587) у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

У напрямку стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України Мінсоцполітики у 2017 році працювало над розробленням пропозицій для місцевих органів виконавчої влади щодо проведення моніторингу надання соціальних послуг та запровадження незалежної оцінки якості надання соціальних послуг. Так спільно з Міжнародним благодійним фондом «Карітас України» був проведений круглий стіл на тему «Напрацювання рекомендацій щодо запровадження незалежного моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Нові підходи в контексті реформування надання соціальних послуг».

Участь у круглому столі взяли представники громадських, благодійних, міжнародних організацій, науковці, представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення областей, а також представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого Президента України з прав дитини, Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Проведення заходу дало можливість окреслити проблемні питання та визначити подальші кроки з розроблення дієвої системи моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Зокрема, за результатами проведення круглого столу прийнято рішення про створення робочої групи з напрацювання змін до Закону України «Про соціальні послуги» в частині моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та до наказу Мінсоцполітикти від 27.12.2013 р. № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».

Крім того з метою залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг Мінсоцполітики спільно з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні протягом травня – липня 2017 року було організовано та проведено для представників інститутів громадянського суспільства, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, районних держадміністрацій, місцевих рад «кущові» семінари – тренінги на тему «Організації громадянського суспільства як надавачі соціальних послуг: існуючі механізми регулювання та державного фінансування надання соціальних послуг» (заходи проводилися у Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Харківській, Одеській областях та м. Києві для представників всіх регіонів України).

Також протягом 2017 року місцевими державними адміністраціями вживалися заходи з метою активізації залучення представників інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг.

Так, проведені тренінги, семінари, форуми, конкурси, круглі столи тощо, до партнерства в організації та проведенні яких були залучені міжнародні та українські організації, установи, інститути громадянського суспільства.

Також протягом 2017 року обласними та Київською міською державними адміністраціями постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота, спрямована на широку інформаційну підтримку заходів щодо надання населенню усіх видів соціальних послуг та з питань організації роботи суб’єктів, що надають соціальні послуги, щодо порядку та умов їх отримання. Партнерами цієї роботи виступали міжнародні організації та інститути громадянського суспільства.

Актуальні питання щодо надання соціальних послуг населенню роз’яснювалися під час звернень на обласні гарячі лінії (Запоріжжя, Луганськ, Полтава, Суми, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Київ), транслювалися теле- та радіо передачі, були виготовлені соціальні відео- та аудіоролики з питання надання соціальних послуг, друкована продукція (буклети, робочі зошити, інформаційні картки тощо).

З метою стимулювання участі благодійних організацій в соціально-економічному розвитку України Мінфіном за участю представників інститутів громадянського суспільства розроблений законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку благодійної діяльності».

З метою розширення кола учасників конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, Мінсоцполітики за участю представників інститутів громадянського суспільства розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку організацій громадянського суспільства». Законопроект схвалено Урядом та передано на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 8052).

У напрямку створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці протягом 2017 року було налагоджено співпрацю між Національною поліцією та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань у напрямку запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях. Так структурними підрозділами та інспекторами, відповідальними за зв’язки з громадськістю, управлінь патрульної поліції в містах протягом лютого та березня 2017 року організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також обговорення відповідних механізмів взаємодії особового складу управлінь патрульної поліції в містах із залученням фахівців благодійних організацій, громадських об’єднань та правників за визначеною тематикою. Усього за вказаний період проведено 38 тематичних зустрічей в 30 містах України. Кількість задіяного особового складу складає 2214 осіб на зустрічах та 8484 осіб – в електронному вигляді. У заходах була задіяна 31 благодійна організація.

Крім того, протягом липня та серпня 2017 року проведено тренінги з особовим складом управлінь патрульної поліції у мм. Дніпрі та Харкові з метою роз’яснення вимог законодавства щодо публічного збирання благодійних пожертв та надання рекомендацій стосовно дій поліції, спрямованих на запобігання шахрайству в цій сфері, необхідності суворого дотримання благодійними організаціями вимог Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та «Про волонтерську діяльність» та відповідальності, установленої статтями 190, 192 Кримінального кодексу України, спільного інформування громадян про необхідність невідкладного повідомлення на лінію 102 про виявлені факти порушення їхніх прав.

Успішний досвід співпраці поліцейських та представників благодійних організацій у цьому напрямку планується продовжити у 2018 році.

Благодійні організації з метою налагодження співпраці у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення з питань запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв зверталися
у 2017 році до Київської міської державної адміністрації. Так, у місті Києві комунальним підприємством «Київський метрополітен» у рухомому складі та на станціях започатковано оповіщення населення з метою попередження шахрайства під час збору благодійних пожертв. Також питання попередження шахрайства під час збору благодійних пожертв висвітлюється в комунальних засобах масової інформації м. Києва, зокрема, у газеті «Вечірній Київ», на телеканалі «Київ», в ефірі радіостанції «Голос Києва 98 ФМ».

Крім того, за інформацією МОН, в закладах освіти за участю благодійних та громадських організацій проводяться акції, під час яких серед дітей та учнівської молоді проводиться інформаційно-просвітницька робота, зокрема, на тему «Як уникнути випадків шахрайства».

З метою забезпечення належних умов для розвитку громадянської освіти та виховання МОН сформував робочу групу з розробки Концепції розвитку громадянської освіти та виховання в Україні за участю представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, навчальних закладів (наказ МОН від 10.10.2017 р. № 1362). Підготовлений робочою групою проект Концепції пройшов громадське обговорення. За результатами доопрацювання проекту з урахуванням пропозицій та доповнень, що надійшли під час громадського обговорення, він буде в установленому порядку направлений на розгляд Кабінету Міністрів України. Водночас на виконання Указу Президента України від 1 грудня 2016 р. № 534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» МОН розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з розвитку громадянської освіти на 2017–2021 роки», яким передбачено реалізацію заходів з громадянської освіти для сприяння формуванню активного громадянина-патріота України. Зазначений проект розпорядження оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН для проведення широкого громадського обговорення.

З метою проведення аналізу проектів, спрямованих на розвиток громадянської освіти населення, та забезпечення їх реалізації державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» за дорученням МОН узагальнила відповідну інформацію та звернулася до закладів післядипломної педагогічної освіти для визначення заходів з налагодження міжсекторальної співпраці у цьому напрямі.

Національним інститутом стратегічних досліджень підготовлено доповідь стан розвитку громадянського суспільства в Україні за 2017 рік, яка оприлюднена, зокрема, у рубриці на Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» та на веб-сайті Інституту.

Повернутися вгору