Звіт про виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки

20.02.2019

Реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки (далі – Стратегія), затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», здійснюється за щорічними планами заходів, що розробляються Кабінетом Міністрів із залученням інститутів громадянського суспільства.

План заходів на 2018 рік (далі – план заходів) був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 10 травня 2018 року № 297.

Зазначений план заходів розроблявся у співпраці з інститутами громадянського суспільства – представниками громадських, благодійних, релігійних та інших організацій. З метою врахування їх пропозицій у листопаді 2017 року Мінрегіоном був проведений круглий стіл на тему «Обговорення громадських пропозицій до урядового плану заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018 рік» за участю представників інститутів громадянського суспільства, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні, ПРООН в Україні.

Крім того, Мінрегіоном у лютому 2018 року проводилася узгоджувальна нарада за участю представників інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях всіх заінтересованих сторін. Проект акта також був розміщений для обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону та урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

Планом заходів була передбачена реалізація заходів за стратегічними напрямами, визначеними у розділі 4 Стратегії:

 • створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства;
 • сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;
 • стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
 • створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Так, задля створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства Мін’юстом спільно з представниками інститутів громадянського суспільства 16 серпня 2018 року було організовано круглий стіл на тему «Проблеми правового регулювання та практики припинення громадських об’єднань», у рамках якого були обговорені питання спрощення механізму ліквідації громадських організацій зі статусом юридичної особи та необхідності внесення змін до законодавчих актів України з питань захисту найменування та символіки громадських об’єднань і міжнародних організацій. За результатами обговорення у рамках круглого столу учасники дійшли висновку, що порушені проблемні питання врегульовуються законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських громадських об’єднань» (реєстр. № 7372 від 07.12.2017 р.). Зазначеним законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до статті 105 Цивільного кодексу України щодо збільшення строку з 3 до 15 днів, протягом якого юридичні особи (у тому числі й громадські організації зі статусом юридичної особи), суд або орган, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані повідомляти про таке рішення орган, що здійснює реєстрацію, а також зміни до статті 420 Цивільного кодексу України щодо розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, у зв’язку з чим буде врегульовано питання захисту найменування та символіки громадських об’єднань.

З метою узгодження позиції органів виконавчої влади та громадськості щодо спрощення механізму ліквідації громадської організації із статусом юридичної особи у жовтні 2018 р. Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів було проведено нараду за участю представників Мін’юсту, Мінфіну, ДФС, Пенсійного фонду, Укрдержархіву та Українського незалежного центру політичних досліджень. За результатами наради було ініційовано розроблення пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

ДФС розроблено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів, яким передбачено, що підставою для виключення неприбуткової організації із Реєстру неприбуткових установ та організацій є внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації, а не факт затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється. Таким чином, після прийняття зазначеного акта буде врегульоване питання синхронізації процесів виключення громадських та інших неприбуткових організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій і державної реєстрації припинення таких організацій як юридичних осіб.

Також проводилася робота щодо запровадження реєстрації та внесення змін у реєстраційні документи громадських об’єднань та благодійних організацій в режимі он-лайн за допомогою електронних сервісів. Так, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», що визначене відповідальним за виконання функцій технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, проведено роботу щодо розробки оновленого програмного забезпечення Реєстру, у тому числі сервісу «Створення е-послуги реєстрації громадських об’єднань». Введення цього програмного забезпечення в практичну експлуатацію планується у першому кварталі 2019 року.

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення Мін’юстом підготовлений проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», спрямований на удосконалення механізму формування та організації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996. Зазначеним проектом постанови, зокрема, пропонується:

 • оновити основні завдання та функції громадських рад, зокрема, з метою посилення їх залучення до процесу громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, а також до моніторингу реалізації державної, регіональної політики;
 • уточнити вимоги як до інституту громадянського суспільства, так і до його представника, який є кандидатом на обрання до складу громадської ради, зокрема в частині підтвердження фахового рівня та досвіду роботи у сфері діяльності відповідного органу;
 • надати можливість органу виконавчої влади обирати спосіб формування громадської ради – шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або шляхом рейтингового електронного голосування.

Підготовка проекту акта здійснювалася у співпраці з представниками як інститутів громадянського суспільства, так і органів виконавчої влади. Були проведені експертні зустрічі, робочі наради, засідання відповідної робочої групи, утвореної при Мін’юсті, та електронні консультації на офіційному веб-сайті зазначеного міністерства.

Крім того, Мінмолодьспорт підготував пропозиції щодо запровадження електронних процедур проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, що організовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 12.10.2011 р. № 1049. Пропозиції передбачають створення спеціальної он-лайн платформи, яка, зокрема, спростить подання інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій, а також сприятиме розширенню географії учасників конкурсу.

Підготовлені пропозиції планується використати під час виконання протягом 2019 – 2020 років Мінмолодьспортом та Державним агентством з питань електронного урядування у партнерстві з програмою «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), міжнародною благодійною організацією «Фонд «Східна Європа», Програмою розвитку ООН в Україні, іншими інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями, завдання щодо впровадження електронних процедур проведення відповідних конкурсів, визначеного планом дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018 – 2020 роках (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1088).

У напрямку стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України протягом 2018 року Вінницькою, Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Кіровоградською, Луганською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Рівненською, Сумською, Харківською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, Чернігівською обласними та Київською міською держадміністраціями проводилися інформаційні кампанії з питання надання соціальних послуг.

Зокрема, поширювалася соціальна реклама, електронні та друковані інформаційні матеріали; транслювалися відео- та аудіоролики, теле- та радіопередачі; функціонували мобільні консультативні пункти; проводилися флешмоби, тренінги, семінари, форуми, круглі столи, зустрічі тощо.

Крім того, актуальні питання щодо надання соціальних послуг населенню роз’яснювалися під час звернень на обласні «гарячі лінії».

У напрямку створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці продовжувалася розпочата у 2017 році співпраця між Національною поліцією та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань у напрямку запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях. Так, у співпраці з представниками благодійної організації «Український форум благодійників» для співробітників головних управлінь Нацполіції в Одеській, Херсонській, Вінницькій, Запорізькій та Донецькій областях протягом жовтня – грудня 2018 року були проведені тренінги на тему: «Запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв».

Крім того, місцеві державні адміністрації у відповідь на звернення благодійних організацій надали сприяння у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв. Наприклад, Київською міськдержадміністрацією у відповідь на ініціативу благодійної організації «Український форум благодійників» було надане організаційне сприяння у проведенні засідання круглого столу «Запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв» та тематичного тренінгу для слідчих, оперативників та працівників превенції. Також комунальним підприємством «Київський метрополітен» у рухомому складі та на станціях метрополітену проводилося оповіщення населення з метою попередження шахрайства під час збору благодійних пожертв. З грудня 2018 року на станціях Київського метрополітену розміщувалися сіті-лайти з відповідною соціальною рекламою.

З метою підвищення кваліфікації з питань громадянської освіти та формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАДС рекомендувало Національній академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ) та її регіональним інститутам, Всеукраїнському центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, обласним та регіональним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – ЦППК) розробити навчальні програми підвищення кваліфікації з зазначеного питання із подальшою організацією відповідного навчання. За інформацією, наданою ЦППК, у 2018 році за програмами тематичних постійнодіючих та короткотермінових семінарів 9129 осіб пройшли відповідне навчання, з них: 5131 державний службовець, 3998 посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Крім того, Мін’юстом проводилася роз’яснювальна робота в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право». У рамках проведення роз’яснювальної роботи Мін’юстом та системою безоплатної правової допомоги:

 • розроблено та оновлено інформаційні матеріали, що містять роз’яснення щодо реалізації та захисту гарантованих Конституцією України та законами України прав громадян;
 • розповсюджено 15 834 682 буклети «Я маю право!», 875 028 примірників інформаційного видання «Юстиція відкрита для людей»;
 • розміщено плакати «Я маю право!», «Путівник виконавчого провадження», «Стоп насильство», «Стоп Булінг» у центрах надання правової допомоги, органах місцевого самоврядування, вищих та загальноосвітніх навчальних закладах, центрах надання адміністративних послуг, центрах зайнятості, установах відбування покарань, територіальних органах державних органів, медичних закладах, судах, міських відділах з питань пробації, міських, районних та сільських бібліотеках, державних нотаріальних конторах, військових комісаріатах;
 • забезпечено роботу 242 555 дистанційних точок доступу до безоплатної правової допомоги (надання юридичних консультацій, роз’яснень за допомогою Skype-зв’язку) у приміщеннях бібліотек, органів місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, центрах надання адміністративних послуг, закладах соціального обслуговування населення, закладах освіти та закладах охорони здоров’я, приміщеннях громадських та волонтерських організацій), в рамках яких надано 767 692 правові консультації;
 • здійснено 245 816 виїздів у рамках роботи мобільних пунктів консультування, під час яких надано 987 947 правових консультацій;
 • проведено 754 001 правопросвітницький захід відповідного тематичного спрямування (у тому числі правові уроки та лекції для студентів та учнів, флешмоби, вуличні інформування, круглі столи, конференції та семінари, робочі зустрічі з партнерським організаціями державного та недержавного секторів);
 • проведено 55 223 навчальні заходи з прав людини для представників державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • створено та забезпечено трансляцію соціальних аудіо- та відеороликів на правову тематику у засобах масової інформації, громадському транспорті, громадських місцях, розміщено відповідну зовнішню рекламу та ін.

Також протягом 2018 року проводилося дистанційне навчання державних службовців місцевих державних адміністрацій і посадових осіб органів місцевого самоврядування за он-лайн курсом «Розумна Взаємодія», організованим благодійним фондом «Молода громада» та технічно супроводжуваним громадською організацією «Молодіжна корпорація».
Обласні державні адміністрації сприяли участі працівників у проходженні дистанційного навчання (при цьому Хмельницька обласна держадміністрація забезпечила організаційну підтримку для формування навчальних груп майже в усіх (19 з 20) районних держадміністраціях області). За інформацією громадської організації «Молодіжна корпорація», на кінець 2018 року 64 органи місцевого самоврядування/об’єднані територіальні громади з 21 області України заповнили відповідну он-лайн форму та висловили зацікавленість у пілотному впровадженні системи «Розумна Взаємодія».

З метою популяризації зазначеного навчання співвиконавцями завдання – благодійним фондом «Молода громада» та громадською організацією «Молодіжна корпорація» створений та поширений в Інтернеті відеоролик для посадових осіб органів місцевого самоврядування та членів об’єднаних територіальних громад

Крім того НАДС рекомендувало регіональним інститутам державного управління НАДУ та ЦППК поширення відповідних знань серед усіх зацікавлених громад у 2019 році. Одеський та Харківський регіональні інститути державного управління НАДУ, Івано-Франківський, Рівненський, Тернопільський, Черкаський ЦППК визначилися щодо залучення фахівців/викладачів до такого навчання у 2019 році.

Також у рамках відповідного напряму Стратегії Національним інститутом стратегічних досліджень підготовлено щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні, яка оприлюднена на веб-сайті Інституту та у підрубриці «Громадянське суспільство і влада» рубрики «Для громадськості» Урядового порталу.

Повернутися вгору