План здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні

15.08.2018

План

здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Найменування заходу — Захід № 70. Розроблення проекту концепції публічного управління у галузі будівництва, яка передбачатиме: єдність та публічність дозвільних процедур та усієї інформації у будівництві, перетворення містобудівного кадастру на єдине публічне джерело її отримання; інформаційну інтеграцію містобудівного, Державних земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру; розвиток та розширення повноважень саморегулівних організацій
Відповідальна особа (міністр/заступник міністра, керівник/заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади) Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Лев Ревазович
Головний виконавець у міністерстві або в іншому центральному органі виконавчої влади Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Білоус Сергій Ярославович, тел. (044) 284-05-90, BilousSYa@minregion.gov.ua
Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків) В Україні фактично відсутня система публічного управління в галузі будівництва, яка має базуватись на максимальній відкритості всієї інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень у сфері містобудівної діяльності, а також публічності самих рішень.

Такий стан речей сприяє корупційному свавіллю місцевих чиновників.

Враховуючи масштабність інституціональних, структурних та законодавчих змін, яких потребуватиме  запровадження такої системи, її практична реалізація має починатися зі створення  та публічного узгодження відповідної Концепції,  яка передуватиме та обумовлюватиме наступні інституціональні, структурні та законодавчі зміни, та визначатиме їх напрями, загальний зміст, спосіб та строки втілення

Строки здійснення Травень-грудень 2018 р.
Очікуваний результат Розроблення, погодження з громадськістю та схвалення Концепції Кабінетом Міністрів України
Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів Реанімаційний пакет реформ, Громадська організація «Разом проти корупції», Міжнародна організація з розвитку права в Україні (IDLO), Офіс ефективного регулювання – BRDO, GIZ, Громадська рада при Мінрегіоні, Асоціація міст України, Національна спілка архітекторів України, Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ, Конфедерація будівельників України, Будівельна палата України, ДП «УкрНДПІцивільбуд», ДП «Діпромісто»,  ДП «НДПІ містобудування»
Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу За наявності бюджетних призначень та інших ресурсів
Джерело фінансування (у разі потреби) За рахунок бюджетного фінансування або в інший спосіб, незаборонений чинним законодавством України

 

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %*

 

Досягнення попередніх етапів імплементації заходу (що зроблено до 1 травня 2018 року) Відповідно до наказу Мінрегіону від 05.12.2016 № 312 утворено Робочу групу з підготовки пропозицій щодо складу та змісту Концепції публічного управління у галузі будівництва (далі – Робоча група).

21 листопада 2017 року підписано Меморандум про співробітництво щодо розроблення та реалізації Концепції публічного управління у галузі будівництва між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та інститутами громадянського суспільства.

В межах підписаного Меморандуму триває робота над розробкою проекту Концепції публічного управління у галузі будівництва.

% попередніх етапів у загальному процесі виконання (на скільки % захід було виконано у попередні періоди) 15 %

 

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

(починаючи з 1 травня 2018 року)*

 

Етап здійснення заходу № 1 (опис) Доопрацювання проекту Концепції шляхом проведення дискусійних заходів в рамках експертної групи Меморандуму
Строк вересень 2018 року
Індикатори здійснення заходу Протокол згоди між членами Робочої групи про досягнення згоди щодо основних принципових питань Концепції: ролі саморегулівних організацій; страхування об’єктів будівництва та наслідків діяльності виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; містобудівної документації як засобу регулювання забудови; зміни засад архітектурно-будівельного контролю, глосарію; схвалення редакції проекту Концепції в частині відповідних принципових питань.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання) Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Мінрегіону
% етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 1 травня 2018 року) 30%

 

 

Етап здійснення заходу № 2 (опис) Доопрацювання та схвалення проекту Концепції на засіданні Робочої групи
Строк вересень – жовтень 2018 року
Індикатори здійснення заходу Протокол згоди між членами Робочої групи про досягнення згоди щодо схвалення проекту Концепції на засіданні Робочої групи
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання) Розміщення проекту Концепції на офіційному веб-сайті Мінрегіону
% етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 1 травня 2018 року) 10 %

 

Етап здійснення заходу № 4 (опис) Підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції публічного управління у галузі будівництва»
Строк листопад 2018 року
Індикатори здійснення заходу Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції публічного управління у галузі будівництва» погоджений заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Л.Р.
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання) Розміщення проекту розпорядження Уряду на офіційному веб-сайті Мінрегіону
% етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 1 травня 2018 року) 5%

 

Етап здійснення заходу № 5 (опис) Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції публічного управління у галузі будівництва» із заінтересованими органами
Строк листопад 2018 року
Індикатори здійснення заходу Отримання погоджень від заінтересованих органів
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання) Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Мінрегіону
% етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 1 травня 2018 року) 35%

 

Етап здійснення заходу № 6 (опис) Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження «Про схвалення концепції публічного управління у галузі будівництва»
Строк Листопад – грудень 2018 року
Індикатори здійснення заходу Схвалення Урядом Концепції публічного управління у галузі будівництва
Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання) Оприлюднення розпорядження Кабінету Міністрів України
% етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 1 травня 2018 року) 5%

 

 

*Повинні бути заповнені всі графи за кожним етапом здійснення заходу.

_______________

Повернутися вгору