Стан забезпечення містобудівною документацією територій та населених пунктів України за 2019 рік

30.01.2020

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Міністерство розвитку громад та територій України провело щорічний моніторинг стану забезпечення територій та населених пунктів України містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях за 2019 рік.

За узагальненою інформацією, що надійшла від обласних державних адміністрацій, загальна ситуація із забезпеченням містобудівною документацією регіонального рівня є наступною.

Схемами планування території забезпечені всі області. У поточному році розроблено нову схему планування території Миколаївської області. Таким чином, наразі застарілою залишається лише схема планування території Київської області, розроблена ще у 1988 році.

Майже абсолютними є показники забезпечення схемами планування територій районів. Наразі лише три райони (два у Хмельницькій та один у Запорізькій  областях) не мають відповідних схем планування.

Разом з тим, переважну більшість схем планування території районів (близько 80 %)  розроблено ще за радянських часів, а тому вони не містять актуальних проектних рішень і є не ефективними для практичного застосування в сучасних соціально-економічних реаліях.

Актуалізацію планувальних рішень на території адміністративно-територіальних утворень субрегіонального рівня в умах перегляду загальної структури адміністративно-територіального устрою країни вбачається за доцільне здійснювати шляхом запровадження нових видів містобудівної документації.

Чинними генеральними планами міст забезпечені всі обласні центри, міста обласного значення та міста районного значення.

При цьому зберігається позитивна динаміка в частині оновлення містобудівної документації на місцевому рівні в розрізі міст обласного та районного значення. У 2019 році затверджено новий генеральний план міста Івано-Франківська, 3 нових генеральних плани міст обласного значення та 10 нових генеральних планів міст районного значення. Відповідним чином, відсоток актуальних генеральних планів, розроблених після 2011 року, становить для:

– міст – обласних центрів – 50 % (+ 4,5 % за звітний рік),

– міст обласного значення – 48,1 % (+ 2,3 % за звітний рік),

– міст районного значення – 23,7 % (+ 4,1 % за звітний рік).

За рахунок розроблення 30 нових генеральних планів з 19,0 % до 23,3 % збільшилась кількість актуальних генеральних планів селищ міського типу, розроблених після 2011 року. Разом з тим, загальний відсоток забезпечення селищ міського типу генеральними планами залишився незмінним і становить 96 %.

Спостерігаються незначні позитивні тенденції із забезпеченням містобудівною документацією сільських населених пунктів. У 2019 році затверджено 918 нових генеральних планів сіл, завдяки чому відсоток забезпечення сільських населених пунктів основним видом містобудівної документації на місцевому рівні збільшився з 73,4 % до 75,1 % (+ 1,7 % за звітний рік). Разом з тим, тільки 15,0 % (+ 3,6 % за звітний рік) таких генеральних планів, розроблених після 1991 року, можуть ефективно використовуватись для провадження містобудівної діяльності.

Застарілість проектних рішень наявних генеральних планів, розроблених ще за радянських часів, є ключовою проблемою у сфері забезпечення населених пунктів містобудівною документацією. Наразі потребують оновлення, внесення змін  або нового розроблення генеральні плани:

– міст обласного значення – 23 (17,6 % від загальної кількості);

– міст районного значення – 91 (37,1 % від загальної кількості);

– селищ міського типу – 373 (54,9 % від загальної кількості);

– сільських населених пунктів – 22801 (85,0 % від загальної кількості).

Також Мінрегіоном проведено моніторинг забезпечення планами зонування територій міських населених пунктів.

Плани зонування мають всі міста-обласні центри, окрім міст Івано-Франківська та Ужгорода, а також столиці України – м. Києва.

Відсоток забезпечення території інших міських населених пунктів планами зонування наразі складає для :

– міст обласного значення – 63,4 % ( + 2,3 % за звітний рік),

– міст районного значення – 17,6 % ( + 4,1 % за звітний рік).

Повернутися вгору