Інформація щодо реалізації вимог ДБН А.2.2-6-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини»

17.11.2016

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197, та ДБН А.2.2-6-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини» Міністерство затверджує реставраційні завдання на розроблення науково-проектної документації на пам’ятки національного значення.

З початку року було опрацьовано 13 реставраційних завдань, з яких 4 було затверджено, 8 повернуто на доопрацювання із зауваженнями, 1 готується до розгляду на секції містобудування та архітектури Науково-технічної ради Мінрегіону.

В основному зауваження стосуються невідповідності складу і змісту цих реставраційних завдань до вимог Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 р. за № 651/19389, ДБН А.2.2.-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДБН А.2.2-6-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини».

Крім того, трапляються випадки відсутності підтверджуючих документів (завіреної копії рішення, розпорядження, тощо), згідно яких підприємство, установа або організація, визначена або має право бути замовником з розроблення науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки.

Оскільки відповідно до статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування.

Слід зазначити, що згідно статті 9 цього Закону будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про  регулювання містобудівної діяльності».

Згідно наказу Мінрегіону від 20.09.2016 № 258 внесено зміни до Положення про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Положення про секції Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та визначено, що до затвердження реставраційні завдання на розроблення науково-проектної документації на пам’ятки національного значення вносяться на розгляд секції містобудування та архітектури Науково-технічної ради Мінрегіону.

Наразі 5 реставраційних завдань вже було розглянуто за такою процедурою.

Повернутися вгору