Інформаційна довідка про нормативно-правове регулювання з питань містобудування, архітектури та планування територій у 2015 році

09.02.2016

Одним із основних напрямків роботи Міністерства у 2015 році було вдосконалення існуючої нормативно-правової бази з питань містобудування, архітектури та планування територій

Так, зокрема, затверджено Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру, наказом Мінрегіону від 14.08.2015 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.10.2015 за № 1293/27738 (опубліковано в Офіційному віснику України від 20.11.2015 № 90).

Правовою підставою розроблення проекту наказу є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр».

Затвердження цього Переліку дозволить забезпечити цілісність системи містобудівного кадастру, а також створення геопросторових даних та розроблення містобудівної документації в цифровій формі у єдиній системі класифікації та кодування для формування баз даних містобудівного кадастру.

Також наказом Мінрегіону України від 18.11.2015 № 294 затверджено Зміну № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 «Про склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівні», яка набере чинності з 01.04.2016 року.

Відповідно до запропонованої зміни схема планування території району розробляється в одну стадію на всю територію району. З метою конкретизації проектних рішень схеми планування території району та/або за ініціативою відповідної сільської, селищної, міської ради може виконуватись схема планування території окремої частини району, що відповідає території сформованої територіальної громади відповідно до чинного законодавства.

Підставою для вищевказаних змін є Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Запровадження нової норми встановлює можливість забезпечення територій сформованих територіальних громад містобудівною документацією (схемами планування відповідних територій).

Окрім цього у 2015 році Мінрегіоном на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695, та пунктів 85, 86 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357, було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».

Проектом Закону передбачено внесення змін до деяких законів України з метою спрощення дозвільних процедур у сфері містобудування, врегулювання питань планування та забудови територій, законодавчого закріплення за органами місцевого самоврядування повноваження щодо присвоєння поштової адреси, унормування питань пов’язаних з регулюванням земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності.

Реалізація проекту Закону забезпечить дерегуляцію дозвільних процедур у будівництві, вдосконалення процедури розгляду містобудівної документації, упорядкування надання вихідних даних (містобудівні умови та обмеження), сприятиме веденню містобудівного кадастру, спрощенню процедури будівництва та прийняття об’єкта в експлуатацію за будівельним паспортом, а також удосконалить механізм реалізації права фізичних та юридичних осіб на володіння, користування та розпорядження належним їм нерухомим майном.

Крім того, у разі відсутності містобудівної документації на місцевому рівні для населених пунктів з чисельністю населення до 500 осіб рішення про видачу або відмову у видачі будівельного паспорта в межах території садибної забудови приймається за результатами аналізу існуючої містобудівної ситуації.

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (№ 3684 від 21.12.2015) та надано для ознайомлення в Комітети Верховної Ради України (23.12.2015). Наразі Міністерство забезпечує супроводження законопроекту у Верховній Раді України.

Крім того, Міністерством розроблено проект спільного з Мінкультури наказу про затвердження Порядку виконання науково-дослідних робіт та розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації на реставрацію, музеєфікацію, консервацію, реабілітацію, пристосування та ремонт пам’яток культурної спадщини, який направлено на попереднє погодження до Мінкультури.

Зазначений проект розроблений з метою усунення правових прогалин щодо визначення механізму виконання науково-дослідних робіт та розроблення, погодження і затвердження  науково-проектної документації  на реставрацію, музеєфікацію, консервацію, реабілітацію, пристосування та ремонт пам’яток культурної спадщини.

Повернутися вгору