Щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок

13.07.2016

За останні декілька років ухвалено низку законів щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок, визначено склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки й максимально скорочено строк його розроблення та погодження.

Законом України від 02 жовтня 2012 року № 5395–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення» ліквідовано комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, шляхом внесення змін до статей 118, 123, 151, 186-1 Земельного кодексу України, оскільки робота таких комісій була неефективною і призводила до процесів зволікання з погодженням проектів землеустрою.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності з 6 грудня 2012 року підлягають обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у  сфері земельних відносин.

Цим Законом встановлено строк (10 днів) з дня одержання проекту землеустрою, протягом якого органи влади безоплатно надають свої висновки про його погодження або відмову в такому погодженні, а також визначено, що підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

Зокрема, внесено зміни до статті 50 Закону України «Про землеустрій» та визначено склад проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Органам влади під час погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України «Про землеустрій».

Законом України від 22 вересня 2011 року № 3774–VI «Про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про землеустрій» щодо скорочення строку складання документації із землеустрою» визначено, що максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Також ухвалено Закон України від 02 липня 2013 року № 366–VII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок», яким внесено зміни до Земельного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зміни ухвалено з метою удосконалення процедури відведення земельних ділянок шляхом скасування необхідності подання юридичною чи фізичною особою документів, що перебувають у володінні органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, під час отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою та шляхом запровадження принципу мовчазної згоди на етапі отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

Введено адміністративну відповідальність за порушення встановленого законодавством строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою.

Законом України від 05 червня 2014 року № 1325–VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них», який набув чинності 3 липня 2014 року, скасовано плату за реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру.

Законом України від 11 лютого 2015 року № 180–VIII «Про внесення зміни до статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою» встановлено чіткі вимоги до відповідних органів влади щодо надання  вичерпного переліку зауважень з метою їх подальшого усунення особами, що подали на погодження проект землеустрою.

Законом України від 02 червня 2015 року № 497–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» уніфіковано види документації із землеустрою, усунено розбіжності у їхніх назвах у різних законах, визначено вичерпний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження конкретних видів документації із землеустрою, а також складу і змісту усіх видів документації із землеустрою.

Повернутися вгору