Інформація про Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю

16.03.2016

На виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706, на замовлення Мінрегіону сектором технологічного проектування ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» та науково-дослідним архітектурним центром ПАТ «КиївЗНДІЕП» розроблено Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю.

На базі проведення аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування  інвалідів з розумовою відсталістю, дослідження законодавчих, програмних та інструктивних матеріалів, державних програм, нормативних документів, літературних джерел, проектних матеріалів, результатів наукових досліджень, натурних обстежень абілітаційних закладів, а також консультацій із фахівцями соціальних служб і організацій інвалідів в Альбомі надано пропозицій щодо архітектурних та технічних рішень закладів тимчасового та постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю, у тому числі щодо розміщення спеціального обладнання та меблювання.

Роботу виконано відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань доступності для маломобільних груп населення, зокрема ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Альбом складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

У розділі 1 наводиться аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо архітектурного-планувальної організації закладів тимчасового та  постійного перебування  інвалідів з розумовою відсталістю.

У розділі 2 надаються пропозиції щодо архітектурних та технічних рішень закладів тимчасового та постійного  перебування  інвалідів  з розумовою відсталістю.

Розділ 3 присвячений розміщенню спеціального обладнання та умеблюванню закладів тимчасового та постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю.

Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону від 08.12.2015 № 76.

Повернутися вгору