Загальна інформація щодо підвищення кваліфікації відповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

27.01.2016

Законом України «Про архітектурну діяльність» визначено, що відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проходять професійну атестацію.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №554 відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт) проходять професійну атестацію з таких видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури:

  1. Розроблення містобудівної документації.
  2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.
  3. Експертиза та обстеження у будівництві.
  4. Технічний нагляд.

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста,  магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;

не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст,  магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.

Наказом Мінрегіону від 14.10.2011 № 236 затверджено персональний склад Атестаційної архітектурно-будівельної комісії. Комісія складається з президії та секцій з професійної атестації за відповідними напрямами. На установчому засіданні комісії визначені робочі органи секцій з атестації:

архітекторів – Національна спілка архітекторів України;

експертів – Всеукраїнській громадській організації «Асоціація експертів будівельної галузі»;

інженерів – проектувальників – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія проектувальників у будівництві»;

інженерів технічного нагляду – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури.

Поряд з цим інформуємо, що згідно зі статтею 16-1 Закону України «Про архітектурну діяльність» професійну атестацію відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, на підставі делегованих повноважень можуть здійснювати саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності. Відповідно до Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.10.2014      № 282, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за                 № 1369/26146, повноваження Мінрегіону щодо проведення професійної атестації делеговано саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, а саме:

інженерів – проектувальників – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія проектувальників у будівництві»;

експертів – Всеукраїнській громадській організації «Асоціація експертів будівельної галузі»;

інженерів технічного нагляду – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури.

Рішення щодо видачі кваліфікаційних сертифікатів приймаються Атестаційними комісіями утвореними відповідними саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності.

Регіональні представництва Атестаційних комісій діють у містах: Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» від 23.05.2011 року   № 554 кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які видані до набрання чинності цією постановою, підлягають, після завершення строку їх дії, обміну на сертифікати нового зразка. Обмін кваліфікаційних сертифікатів без проведення іспиту із сплатою фактичних витрат, пов’язаних з обміном сертифікату.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищили кваліфікацію за відповідними програмами за напрямом професійної атестації не рідше ніж один раз на п’ять років, з моменту отримання кваліфікаційного сертифіката, не обмежується.

ДОВІДКОВО:

Станом на 01.01.2016 року.

СРО ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі»

Кількість відповідальних виконавців, які пройшли атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати експертів – 3 905 осіб;

з них  членів СРО                       – 1 429 осіб.

 

СРО ВГО ««Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»;

Кількість відповідальних виконавців, які пройшли атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати інженерів технічного нагляду – 5 097 осіб;

з них членів СРО                                                          – 3 527 осіб;

 

СРО ВГО «Гільдія проектувальників у будівництві»

Кількість відповідальних виконавців, які пройшли атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати інженерів проектувальників – 11 561 особа;

з них  членів СРО                                                     – 2 949 осіб;

 

Повернутися вгору