Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів IV-V категорій складності

28.01.2016

Загальні засади прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначені статтею 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Держархбудінспекцією України сертифіката.

Процедура отримання сертифіката та його форма визначені Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі – Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
№ 461.

Замовнику (його уповноваженій особі) на бланку згідно з додатком 2 до Порядку необхідно викласти інформацію, що визначена його формою, до якої додати акт готовності об’єкта до експлуатації, оформлений за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Після заповнення заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та акт готовності об’єкта до експлуатації необхідно подати до Держархбудінспекції України особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

Держархбудінспекція України протягом десяти робочих днів з дати надходження до неї документів проводить перевірку з метою визначення відповідності об’єкта проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил та приймає рішення про видачу сертифіката.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата видачі сертифіката.

Сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

У разі втрати або пошкодження сертифіката Інспекція видає безоплатно його дублікат протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкодженого сертифіката.

Повернутися вгору