Погодження проектної документації з органами охорони культурної спадщини

27.01.2016

У зв’язку з численними зверненнями  щодо погодження проектної документації з органами охорони культурної спадщини при розміщенні об’єктів будівництва у зонах охорони пам’яток культурної спадщини, в історичних ареалах населених місць, прибережних захисних смугах, санітарно-захисних  та інших охоронних зонах,  у тому числі об’єктів, що реалізуються у зазначених зонах та для яких відповідно до наказу Мінрегіону України  від 07.07.2011 № 109 містобудівні умови та обмеження не надаються, Міністерство повідомляє.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» для запланованого будівництва в історичних ареалах населених місць та зонах охорони пам’яток культурної спадщини є обов’язковим отримання висновку відповідних органів охорони культурної спадщини, які перевіряють відповідність проектних рішень вимогам збереження історичного середовища.

Зазначені положення поширюються також  на об’єкти, що реалізуються на зазначених територіях та для яких не надаються містобудівні умови та обмеження.

Повернутися вгору