Порядок затвердження та проведення експертизи проектів будівництва

27.01.2016

На численні запити підприємств та організацій будівельної галузі  щодо порядку затвердження та проведення експертизи проектів будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі-державні кошти),  у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 665 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (далі-Зміна) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  роз’яснює.

Зміною передбачено збільшення у чотири рази вартісних показників щодо затвердження проектної документації на будівництво об’єктів, що реалізуються із залученням державних коштів. Проекти будівництва об’єктів у залежності від загальної кошторисної вартості затверджують:

– від 400 млн. гривень і більше – Кабінет Міністрів України;

– від 120 до 400 млн. гривень –  центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади;

– до 120 млн. гривень – державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

 Крім цього, Зміною встановлена норма, згідно з якою проектна документація на будівництво об’єктів, що реалізуються із залученням державних коштів, підлягає затвердженню не пізніше, ніж у тримісячний строк від дати надіслання звіту замовнику будівництва за результатами проведення експертизи.

У разі, якщо замовник не затвердив у зазначений строк проектну документацію, така документація підлягає повторній експертизі у встановленому порядку. При цьому не вбачається потреба у внесенні змін до проектної документації у випадках, якщо в цей період не змінювалися вихідні дані на проектування, будівельні норми та стандарти, проектні рішення, а також коли інфляція з дати надіслання експертного звіту не перевищує 10 %. У цьому випадку додаткові витрати, пов’язані з інфляційними процесами, покриваються загальним лімітом коштів, передбаченим кошторисною документацією. За таких умов експертизу доцільно проводити в скорочені терміни, обумовлені договором.

Повторну експертизу рекомендується виконувати тій експертній організації, яка надавала попередній звіт.

Вартість проведення такої експертизи може  обчислюватись  за формою № 3-П (додаток Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво») з урахуванням обґрунтованих трудовитрат експертів та відповідної вартості 1 людино-дня.

Також Зміною передбачено обов’язковість проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на будівництво об’єктів І-ІІІ категорій складності, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі-державні кошти), лише у разі, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень. Разом з цим, задля контролю за ефективним витрачанням державних коштів, замовник може прийняти рішення щодо проведення експертної оцінки  проектів будівництва, кошторисна вартість яких не перевищує  300 тисяч гривень. У такому випадку у зведеному кошторисному розрахунку передбачаються кошти на зазначені цілі.

Повернутися вгору