Щодо діяльності експертних організацій у зв’язку з набранням чинності 29.09.2017 наказом Мінрегіону від 15.08.2017 № 204 «Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів»

09.10.2017

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України повідомило експертні організації щодо набрання чинності наказом Мінрегіону від 15.08.2017 № 204 «Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів» (зареєстрований в Мін’юсті 18.09.2017 за №№ 1140/31008, 1141/31009), яким затверджено нову редакцію Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва (далі – Критерії), і Порядок формування та ведення переліку експертних організацій (далі – Порядок).

Експертиза проектів будівництва об’єктів здійснюється експертними організаціями відповідно до пункту 2 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

У зв’язку зі змінами у законодавстві вимог щодо необхідності проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, виходячи із класів наслідків (відповідальності), Мінрегіоном формується перелік експертних організацій відповідно до затверджених Критеріїв і Порядку.

Відповідно до Порядку Міністерством підтримується  в актуальному стані Перелік експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва, на підставі щоквартальної інформації, що надається цими організаціями (пункт 9 Порядку). Рішення про виключення експертної організації з Переліку приймається Міністерством за умови встановлення невідповідності експертної організації Критеріям на підставі аналізу  зазначеної щоквартальної інформації.

Для можливості здійснення експертизи проектів будівництва відповідно до законодавства та формування Мінрегіоном нового Переліку експертних організацій, які відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону  від 15.08.2017 № 204, експертним організаціям необхідно надати Мінрегіону документи для підтвердження відповідності їх Критеріям та Порядку до 10 січня 2018 року. За результатами розгляду відповідних документів до 25 січня 2018 року на сайті Мінрегіону буде розміщено інформацію про експертні організації, які  не підтвердили відповідність встановленим Критеріям.

Повернутися вгору