Паспорт будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів станом на 10.03.2020

13.03.2020

Резюме до Паспорту будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів

У січні 2020 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 7 397,4 млн.гривень. Індекс будівельної продукції становить 103,6 % порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Нове будівництво склало 49,7 % від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти – 25,3%, реконструкція та технічне переооснащення – 25,0 %.

За даними Держстату, за січень-грудень 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій на суму 584,5 млрд. грн., що на 15,5 % більше проти відповідного періоду 2018 року.

За результатами проведеного аналізу офіційної інформації Держстату України про обсяги експорту та імпорту до країн СНД, ЄС та інших країн встановити такі показники:

загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення склав 1258,6 млн.$, імпорт відповідно – 1060,7 млн.$. Таким чином, загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення зменшився на 9,4 %, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, але перевищив імпорт у 1,2 рази, який збільшився на 18,2 %;

експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення до країн СНД склав 317 млн.$, що майже у 2,1 рази зменшився відповідно до показників експорту до країн ЄС – 664,4 млн.$, який зменшився на 1 % у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року;

імпорт основних промислових матеріалів будівельного призначення із країн СНД склав 258 млн.$, що у свою чергу майже у 2,2 рази менше обсягів імпортованих матеріалів із країн ЄС – 561,5 млн.$.

*Зросли обсяги виробництва:

 • скла листового гнутого, гранованого, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не встановлене в раму або оправу – на 44 % (вироблено 1486 т.);
 • граніту – на 44,5% (вироблено 3288,2 тис. т.);
 • гальки, гравію, щебеню (камінь дроблений) крихт та порошку – на 17,1 % (вироблено 4469,9 тис. т.);
 • цементу – на 22,4 % (вироблено 434,1 тис. т);
 • цегли керамічна невогнетривка будівельна – на 6,2 % (вироблено 134,6 тис.м³);
 • конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 5,4 % (вироблено 4063 тон).

Знизились обсяги виробництва:

 • гіпс – на 16,5 % (вироблено 64,9 тис. т);
 • гіпсових сумішей – на 13 % (вироблено 39,4 тис. т.);
 • сумішей будівельних та бетонних (сухі) – на 5,8 % (вироблено 99,8 тис. т.);
 • вікон, дверей їх рам та порогів дерев’яних – на 0,3 % (вироблено 69164 шт.);
 • плит та плиток керамічних – на 10,1 % (вироблено 3684,2 тис. кв. м.);
 • вапна – на 15,5 % (на 177,3 тис. т.);
 • елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 5,8 % (вироблено 317,5 тис. т.);
 • блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 4,8 % (вироблено 228,8 тис. т.);
 • плиток, плит, черепиці та аналогічних виробів з цементу, бетону або штучного каменю – на 23,8 % (вироблено 84,3 тис. т.);

За інформацією Держстату у січні 2020 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано  9164 грн., що менше на 16 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 11,4 % порівняно з січнем 2019 року.

За цим показником будівництво посіло 10 місце серед 16 видів економічної діяльності.

У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 лютого 2020 року склала 51,3 млн. грн., що більше на 18,5 % порівняно з січнем 2020 року.

Реалізація державних житлових програм

Бюджетна програма за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»

У 2020 році передбачено фінансування  в обсязі 100,0 млн. гривень.

На сьогодні в рамках програми доступного житла за січень не було укладено жодної угоди про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла.

Бюджетна програма за КПКВК 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»

Починаючи з  2015 року видатками державного бюджету передбачаються кошти лише на компенсацію відсотків за раніше укладеними договорами.

У 2020 році передбачено фінансування  в обсязі 40,9 млн. гривень.

За січень 2020 року надано компенсацію за 2218 діючими договорами на загальну суму 2,94 млн. гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 39,1 млн. гривень.

За січень 2020 року надано 27 кредитів на суму 1,4 млн.гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 23,4 млн. гривень.

За січень 2020 року надано компенсацію за 1692 угодами на суму 0,98  млн.гривень.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро, що приблизно складає 6200,0 млн грн. Проте за кошти ЄІБ не покривається ПДВ.

В рамках Субвенції (об’єкти комунальної форми власності) схвалено
261 проект загальною вартістю 6 544,8 млн. грн. з них без ПДВ– 5 458,1 млн грн (зі спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ), ПДВ – 689,6 млн грн (із загального фонду державного бюджету, покривається для проектів 1 пулу та для проектів Луганської та Донецької областей 2А, 3, 4 пулів) та 397,1 млн грн покривається із місцевих бюджетів).

У 2017 – 2019 роках за 95 проектом здійснено оплату на загальну суму
525,7 млн грн, з них зі спеціального фонду (кошти ЄІБ) –  445,6 млн грн, із загального фонду державного бюджету (ПДВ) – 80,1 млн грн, з місцевого бюджету (ПДВ для проектів 2 А, 3 та 4 пулів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської та Полтавської Київської та Херсонської областей)  – 5,7 млн грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в обсязі
2,1 млрд. грн.

Державний фонд регіонального розвитку

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено державний фонд регіонального розвитку в обсязі 7 500,0 млн. грн.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 2 000,0 млн. гривень.

Паспорт будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів станом на 10.02.2020

24.02.2020
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ГАЛУЗІ
1 Обсяг освоєних капітальних вкладень за січень-вересень 2019 року 379 203,1 млн. грн.
у % до відповідного періоду 2018 року 112,4 %
2 Обсяг виконаних будівельних робіт за 2019 рік 177 009,5 млн. грн.
у % до 2018 року 120,0 %
3 Загальна кількість будівельних підприємств у 2018 році 29 596  одиниць
4 Чисельність найманих працівників у будівництві у 2018 році 265,0 тис.осіб
5 Середня заробітна плата штатних працівників у будівництві у грудні  2019 р. 10 915,0 грн.
у % до відповідного періоду 2018 року 114,0 %
6 Сума невиплаченої заробітної плати працівникам у будівництві  на 01.01.20 43,3 млн. грн.
у % до 01.01.19 60,0 %
7 Капітальні інвестиції у будівництво за  січень-вересень 2019 року 40 127,9 млн. грн. 
у % до відповідного періоду 2018 року 105,6 %
БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА
9 Прийнято в експлуатацію нового житла у січні-вересні 2019 року 7 743,4 тис. кв.м
  у % до відповідного періоду 2018 року 148,0 %
  З загальної кількості введеного житла    
  у сільській місцевості 2944,2 тис. кв.м
  у % від загального обсягу  38,0
  у % до відповідного періоду 2018 року 153,5 %
  в містах 4799,2 тис. кв.м
  у % від загального обсягу  62,0
  у % до відповідного періоду 2018 року 145,0 %
  в багатоквартирних будинках 3554,0 тис. кв.м
  у % від загального обсягу  45,9
  у % до відповідного періоду 2018 року 136,7 %
  в індивідуальних житлових будинках 4185,5 тис. кв.м
  у % від загального обсягу  54,1
  у % до відповідного періоду 2018 року 159,4 %
10 Незавершене житлове будівництво у 2015 році (надалі Держстатом не обліковується)    
  кількість об’єктів незавершеного житлового будівництва, з них:     3823,0 одиниць
  знаходяться у стадії будівництва 1 688 одиниць
  будівництво яких припинено або законсервовано 2 135,0 одиниць
11 Забезпечення громадян житлом     
  Кількість громадян, які перебували на квартирному обліку на 01.01.2015 657203,0 осіб
  з них молодих сімей 68 063 осіб
12 Будівництво доступного житла    
заплановано надання державної підтримки у 2019 році 429,0 млн.грн.
за рахунок коштів державного бюджету 400,0 млн.грн.
за рахунок коштів місцевих бюджетів 29,0 млн.грн.
укладено угод з громадянами у  cічні-грудні 2019 року 973 одиниць
за рахунок коштів державного бюджету 877 одиниць
за рахунок коштів місцевих бюджетів 96 одиниць
освоєно коштів у  2019 році 759,06 млн.грн.
за рахунок коштів державного бюджету 346,87 млн.грн.
за рахунок коштів місцевих бюджетів 26,23 млн.грн.
залучено коштів громадян 385,96 млн.грн.
13 Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов    
  кількість укладених угод, як потребують часткової компенсації відсотків 2618 шт
  передбачено у державному бюджеті для компенсації 50,4 (48,4) млн. грн. 
  сума коштів, яку компенсовано станом на 01.01.2020 42,47 млн. грн. 
14 Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників    
  заплановано для надання пільгових кредитів у 2019 році 186,70 млн. грн. 
  за рахунок коштів державного бюджету 41 млн. грн. 
  за рахунок коштів місцевих бюджетів 145,7 млн. грн. 
  кількість осіб, що подали заяви на отримання кредиту у 2018 році   осіб
  введено в експлуатацію загальної площі житла за програмою у cічні-грудні 2019 року 128,90 тис. кв.м
  спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій 191,00 одиниць
  освоєно коштів у cічні-грудні 2019 року, у тому числі 172,8 млн.грн.
  коштів державного бюджету 36,0 млн.грн.
  коштів місцевого бюджету 136,8 млн.грн.
  фактично надано кредитів у 2019 році 1807,0 одиниць
  місцевого  бюджету 1403,0 одиниць
  з них на поліпшення житлових умов 1326 одиниць
  державного бюджету 375,0 одиниць
  місцевого  бюджету 951,0 одиниць
  за рахунок коштів 139,3 млн.грн.
   державного бюджету 33,8 млн. грн. 
   місцевих бюджетів 105,5 млн. грн. 
15      
  кількість сімей (одиноких молодих громадян) що знаходяться в черзі на отримання кредиту у Держмолодьжитлі  6 207 одиниць
  заплановано надання кредитів у 2019 році 245,2 млн.грн.
  за рахунок коштів державного бюджету 0 млн. грн.
  за рахунок коштів місцевих бюджетів 163,20 млн. грн.
  у % до відповідного періоду 2018 року 107,9 %
  за рахунок коштів статутного капіталу Фонду 82,0 млн. грн.
  фактично надано кредитів у   cічні- грудні 2019 року 351 одиниць
  державного бюджету 0 одиниць
  місцевого  бюджету 236,0 одиниць
  статутного капіталу 115 одиниць
  за рахунок коштів 223,3 млн. грн.
  державного бюджету 0,0 млн. грн.
  місцевого  бюджету 155,9 млн. грн.
  статутного капіталу Держмолодьжитла 67,42 млн. грн.
16 Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла     
  передбачено у державному бюджеті  у   2019 році 200 млн. грн. 
  фактично надано кредитів у 2019 році на суму, в тому числі: 189,89 млн. грн. 
  учасникам АТО/ООС 93,25 млн. грн. 
  внутрішньо переміщеним особам  96,64 млн. грн. 
  фактично надано кредитів у 2019 році, в тому числі: 198,00 одиниць
  учасникам АТО/ООС 100,00 одиниць
  внутрішньо переміщеним особам  98 одиниць
Технічне регулювання та науково-технічний розвиток
17 Акти та документи у сфері технічного регулювання у будівництві    
за терміном прийняття:    
до 01.01.1992 (документи колишнього СРСР), у т.ч.: 198 шт.
СНиП 140 шт.
СН 58 шт.
після 01.01.1992, у т.ч.: 1 529 шт.
ДБН 182 шт.
ДСТУ 1 347 шт.
18 Науково-технічний розвиток у будівництві    
кількість базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві 27 шт.
кількість науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузях будівництва та промисловості будівельних матеріалів 27 шт.
19 Обсяги рішень з питань технічного регулювання (прогноз)    
затвердження державних будівельних норм  16 шт.
видача технічних свідоцтв підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування 20 шт.
Стан промисловості будівельних матеріалів 
20 Обсяг виробництва вітчизняної промислової продукції будівельного призначення (за листопад 2019 року):    
конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі 3 988 тон
у % до відповідного періоду 2018 року 112 %
цемент 711 тис. т
у % до відповідного періоду 2018 року 100 %
цегла керамічна невогнетривка будівельна 154 тис. т
у % до відповідного періоду 2018 року 96 %
плити та плитки керамічні 4 377 тис. кв. м.
у % до відповідного періоду 2018 року 94 %
скло листове, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не встановлене в раму або оправу 1 640 тон
у % до відповідного періоду 2018 року 166 %
вапно 156 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 80 %
гіпсові суміші 51 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 116 %
елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю 336 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 84 %
блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва 223 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 89 %
плитки, плити, черепиця та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю 137 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 75 %
суміші будівельні та бетони (сухі) 139 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 98 %
вікна, двері їх рами та пороги дерев’яні 70860 шт.
у % до відповідного періоду 2018 року 74 %
граніт 3163 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 100 %
гіпс 104 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 109 %
гранули,  щебінь (камінь дроблений) крихта та порошок, галька, гравій 5043 тис. т.
у % до відповідного періоду 2018 року 96 %
21 Обсяг експорту деяких промислових матеріалів будівельного призначення (за листопад 2019 року):    
Цегла                                                                            6,53 (млн.$)
СНД 6,29  
ЄС 0,22  
Інші країни 0,019  
Металоконструкції                                                     66,31 (млн.$)
СНД 34,37  
ЄС 26,21  
Інші країни 5,73  
Утеплювач                                                       25,35 (млн.$)
СНД 9,12  
ЄС 14,98  
Інші країни 1,24  
Цемент                            25,46 (млн.$)
СНД 4,12  
ЄС 21,34  
Інші країни 0,001  
Галька, гравій, щебінь     34,59 (млн.$)
СНД 30,83  
ЄС 3,76  
Інші країни 0  
Пісок                 5,16 (млн.$)
СНД 4,99  
ЄС 0,15  
Інші країни 0,012  
Рулонні матеріали покрівельні           0,24 (млн.$)
СНД 0,029  
ЄС 0,1  
Інші країни 0,11  
Лінолеум           4,96 (млн.$)
СНД 4,32  
ЄС 0,25  
Інші країни 0,38  
Плитка керамічна глазурована          66,02 (млн.$)
СНД 38,01  
ЄС 23,66  
Інші країни 4,33  
Шпалери та аналогічні покриття     75,45 (млн.$)
СНД 52,1  
ЄС 19,66  
Інші країни 3,68  
Лісоматеріали             480,44 (млн.$)
СНД 13,99  
ЄС 260,23  
Інші країни 206,22  
Плити деревостружкові                        60,23 (млн.$)
СНД 13,75  
ЄС 42,43  
Інші країни 4,04  
Плити деревоволокнисті з деревини        34,76 (млн.$)
СНД 6,1  
ЄС 26,72  
Інші країни 1,93  
Вироби будівельні з пластмас        33,54 (млн.$)
СНД 12,08  
ЄС 17,98  
Інші країни 3,48  
Вироби столярні у т.ч. вікна, двері балконні, двері та їх рами   176,87 (млн.$)
СНД 29,7  
ЄС 134,44  
Інші країни 12,72  
Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде  21,41 (млн.$)
СНД 3,25  
ЄС 17,26  
Інші країни 0,89  
Граніт         6,62 (млн.$)
СНД 3,17  
ЄС 1,55  
Інші країни 1,89  
Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані     5,17 (млн.$)
СНД 2,75  
ЄС 2,08  
Інші країни 0,32  
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 6,89 (млн.$)
СНД 4,26  
ЄС 1,98  
Інші країни 0,64  
Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване 2,37 (млн.$)
СНД 2,01  
ЄС 0,29  
Інші країни 0,07  
Труби, трубки і шланги та їх фітинги із пластмаси  28,75 (млн.$)
СНД 11,52  
ЄС 10,36  
Інші країни 6,86  
  Обсяг імпорту деяких промислових матеріалів будівельного призначення в країни СНД, ЄС та ін. (за листопад 2019 року):    
Цегла     6,18 (млн.$)
СНД 0,16  
ЄС 5,99  
Інші країни 0,017  
Металоконструкції  208,04 (млн.$)
СНД 18,44  
ЄС 78,23  
Інші країни 111,37  
Утеплювач    32,31 (млн.$)
СНД 8,46  
ЄС 21,54  
Інші країни 2,3  
Цемент                            45,95 (млн.$)
СНД 26,22  
ЄС 5,53  
Інші країни 14,19  
Галька, гравій, щебінь     16,62 (млн.$)
СНД 3,87  
ЄС 4,85  
Інші країни 7,9  
Пісок                 0,93 (млн.$)
СНД 0,017  
ЄС 0,85  
Інші країни 0,065  
Рулонні матеріали покрівельні     24,27 (млн.$)
СНД 19,84  
ЄС 4,05  
Інші країни 0,37  
Лінолеум        2,14 (млн.$)
СНД 1,94  
ЄС 0,16  
Інші країни 0,048  
Плитка керамічна глазурована  84,01 (млн.$)
СНД 7,5  
ЄС 64  
Інші країни 12,51  
Шпалери та аналогічні покриття     10,26 (млн.$)
СНД 2,68  
ЄС 6,74  
Інші країни 0,83  
Лісоматеріали     6,45 (млн.$)
СНД 1,07  
ЄС 5,1  
Інші країни 0,27  
Плити деревостружкові    57,61 (млн.$)
СНД 32,04  
ЄС 25,54  
Інші країни 0,027  
Плити деревоволокнисті з деревини  121,69 (млн.$)
СНД 56,4  
ЄС 56,29  
Інші країни 8,99  
Вироби будівельні з пластмас     69,91 (млн.$)
СНД 18,5  
ЄС 37,05  
Інші країни 14,35  
Вироби столярні у т.ч. вікна, двері балконні, двері та їх рами 18,27 (млн.$)
СНД 3  
ЄС 13,07  
Інші країни 2,2  
Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде  15,64 (млн.$)
СНД 0,97  
ЄС 7,84  
Інші країни 6,82  
Граніт        0,172 (млн.$)
СНД 0,058  
ЄС 0,063  
Інші країни 0,052  
Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані     26,29 (млн.$)
СНД 13,84  
ЄС 7,72  
Інші країни 4,73  
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури)  77,78 (млн.$)
СНД 8,23  
ЄС 62,1  
Інші країни 7,44  
Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване 0,299 (млн.$)
СНД 0  
ЄС 0,191  
Інші країни 0,108  
Труби, трубки і шланги та їх фітинги із пластмаси 154,27 (млн.$)
СНД 14,91  
ЄС 106,8  
Інші країни 32,55  
Стан фінансування об’єктів та заходів соціально-економічної сфери,
головним розпорядником по яких визначено Мінрегіон
22 Кількість об’єктів та заходів соціально-економічної сфери, що фінансуються у 2019 році станом на 01.01.2020 року 10264 штук
  Державний фонд регіонального розвитку 683 штук
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 3071 штук
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 197 штук
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільський місцевості  6052 штук
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 261 штук
23 Обсяг капітальних вкладень, що спрямовуються на об’єкти та заходи соціально-економічної сфери у 2019 році за напрямами: 16957499,500 тис. грн.
  Фінансування об’єктів спеціальної соціальної сфери, що знаходяться на території зон спостереження 137499,500 тис. грн.
  Обсяг фінансування за напрямом станом на 01.01.2020 року 137499,500 тис. грн.
  Обсяг освоєних коштів за напрямом станом на 01.01.2020 року 115508,122 тис. грн.
24 Державний фонд регіонального розвитку 7170000,000 тис. грн.
  Обсяг фінансування за напрямом станом на 01.01.2020 року 6896284,779 тис. грн.
  Обсяг освоєних коштів за напрямом станом на 01.01.2020 року 5486066,041 тис. грн.
25 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 2100000,000 тис. грн.
  Обсяг фінансування за напрямом станом на 01.01.2020 року 2100000,000 тис. грн.
  Обсяг освоєних коштів за напрямом станом на 01.01.2020 року 2060067,654 тис. грн.
28 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільський місцевості 6000000,000 тис. грн.
  Обсяг фінансування за напрямом станом на 01.01.2020 року 6000000,000 тис. грн.
  Обсяг освоєних коштів за напрямом станом на 01.01.2020 року 3313274,873 тис. грн.
26 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 1550000,000 тис. грн.
  Обсяг фінансування за напрямом станом на 01.01.2020 року 525709,189 тис. грн.
  Обсяг освоєних коштів за напрямом станом на 01.01.2020 року 525709,189 тис. грн.
  Загальний обсяг фінансування станом на 01.01.2020 року 15659493,468 тис. грн.
  у % до загального обсягу капітальних вкладень 92,346 %
  Загальний обсяг освоєних коштів станом на 01.01.2020 року 11500625,879 тис. грн.
  у % до загального обсягу фінансування 67,82 %
       
Примітка: В дужках зазначено адміністративно-територіальні одиниці на підконтрольній Україні території

 

Резюме до Паспорту будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів

У 2019 році підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 177 009,5 млн.гривень. Індекс будівельної продукції становить  120,0 % порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переооснащення склали 74,2 % від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,1 % та 7,7 % відповідно.

Загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення склав 1167,2 млн.$, імпорт відповідно – 979 млн.$. Таким чином, загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення зменшився на 10,3 %, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, але перевищив імпорт у 1,2 рази, який збільшився на 17 %.

Експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення до країн СНД склав 286,8 млн.$ та який майже у 2,2 рази зменшився відповідно до показників експорту до країн ЄС – 625,7 млн.$, який зменшився на 0,1 % у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Імпорт основних промислових матеріалів будівельного призначення із країн СНД склав 238 млн.$, що у свою чергу майже у 2,2 рази менше обсягів імпортованих матеріалів із країн ЄС – 513,8 млн.$.

Зросли обсяги виробництва:

–        скла листового гнутого, гранованого, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не встановлене в раму або оправу – на 65,8 % (вироблено 1640 т.);

–        гіпсу – на 8,9 % (вироблено 103,9 тис. т);

–        гіпсових сумішей – на 16 % (вироблено 51.4 тис. т.);

–        конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 12,2 % (вироблено            3988 тон).

Знизились обсяги виробництва:

–        сумішей будівельних та бетонних (сухі) – на 2,2 % (вироблено 138,7 тис. т.);

–        вікон, дверей їх рам та порогів дерев’яних – на 26 % (вироблено 70860 шт.);

–        граніт – на 0,4 % (вироблено 3162,9 тис. т.);

–        гальки, гравію, щебеню (камінь дроблений) крихт та порошку – на 4,5 % (вироблено 5043,2 тис. т.);

–        цементу – на 0,5 % (вироблено 710,9 тис. т);

–        цегли керамічної невогнетривкої будівельної – на 3,9 % (вироблено 154,3 тис.м³);

–        плит та плиток керамічних – на 6,1 % (вироблено 4376,9 тис. кв. м.);

–        вапна – на 19,8 % (на 155,5 тис. т.);

–        елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 16,5 % (вироблено 336,2 тис. т.);

–        блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 11,4 % (вироблено 222,5 тис. т.);

–        плиток, плит, черепиці та аналогічних виробів з цементу, бетону або штучного каменю – на 25 % (вироблено 137 тис. т.);У листопаді 2019 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано  9 554 грн., що менше на 0,4 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 12,9 % порівняно з жовтнем 2018 року.

У грудні 2019 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано  10 915 грн., що більше на 14,2 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 14 % порівняно з груднем 2018 року.

За цим показником будівництво посіло 8 місце серед 16 видів економічної діяльності.

У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2020 року склала 43,3 млн. грн., що менше на 32 % порівняно з попереднім місяцем та менше на 40 % порівняно з 1 січнем  2019 року.

Реалізація державних житлових програм

Бюджетна програма за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»

У 2019 році передбачено фінансування  в обсязі 400,0 млн. гривень.

В рамках бюджетної програми доступного житла у 2019 році було укладено 877 угод про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла та надано державну допомогу у обсязі 346,87 млн.грн.; залучено кошти громадян  у обсязі 385,96 млн.гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»

Починаючи з  2015 року видатками державного бюджету передбачаються кошти лише на компенсацію відсотків за раніше укладеними договорами.

У 2019 році передбачено фінансування  в обсязі 50,4 млн. гривень.

За січень-листопад 2019 року надано компенсацію за 2618 діючими договорами на загальну суму 42,47 млн. гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2019 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду держбюджету в обсязі 41,0 млн. грн., освоєно- 36 млн.гривень.

За січень-грудень 2019 року надано 1807 кредитів на суму 172,8 млн.грн., з яких за рахунок коштів держбюджету -404 договори, місцевих бюджетів -1403 договори.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро, що приблизно складає 6200,0 млн грн. Проте за кошти ЄІБ не покривається ПДВ.

В рамках Субвенції (об’єкти комунальної форми власності) схвалено
261 проект загальною вартістю 6 544,8 млн. грн. з них без ПДВ– 5 458,1 млн грн (зі спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ), ПДВ – 689,6 млн грн (із загального фонду державного бюджету, покривається для проектів 1 пулу та для проектів Луганської та Донецької областей 2А, 3, 4 пулів) та 397,1 млн грн покривається із місцевих бюджетів).

У 2017 – 2019 роках за 95 проектів здійснено оплату на загальну суму
525,7 млн грн, з них зі спеціального фонду (кошти ЄІБ) –  445,6 млн грн, із загального фонду державного бюджету (ПДВ) – 80,1 млн грн, з місцевого бюджету (ПДВ для проектів 2 А, 3 та 4 пулів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської та Полтавської Київської та Херсонської областей)  – 5,7 млн грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільський місцевості

Законами України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Мінрегіону передбачено 4,0 млрд. грн., 1,0 млрд. грн. та 1,0 млрд. грн. відповідно.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» затверджено порядок та умови надання зазначеної субвенції.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в обсязі
2,1 млрд. грн.

Державний фонд регіонального розвитку

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Мінрегіону передбачено державний фонд регіонального розвитку в обсязі 7 670,0 млн. грн.

Фінансування об’єктів спеціальної соціальної сфери, що знаходяться на території зон спостереження

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в обсязі 137,5 млн. гривень.

До постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» внесені зміни, якими затверджено розподіл Субвенції на 2019 рік та удосконалено порядок використання коштів. Зазначені зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 288.

 

 

Повернутися вгору