Паспорт будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів станом на 10.08.2021

06.09.2021

Резюме до Паспорту будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів

У січні – червні 2021 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 76 815,8 млн.гривень. Індекс будівельної продукції становить 100,2 % порівняно з відповідним періодом 2020 року

Нове будівництво склало 36,8 % від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти – 35,7 %, реконструкція та технічне переооснащення – 27,5 %.

За даними Держстату за січень-березень 2021 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій на суму 78 178 млн. грн, що на 9,5 % менше проти відповідного періоду 2020 року.

За результатами проведеного аналізу офіційної інформації Держстату України про обсяги експорту та імпорту до країн СНД, ЄС та інших країн маємо такі показники:

Загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення склав 1720 млн.$, імпорт відповідно – 1086 млн.$. Таким чином, загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення збільшився на 276 %, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, та перевищив імпорт у 1,6 рази, який збільшився на 214 %.

Експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення до країн СНД склав 316 млн.$ та який майже у 3,2 рази зменшився відповідно до показників експорту до країн ЄС – 996 млн.$, який збільшився на 307 % у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Імпорт основних промислових матеріалів будівельного призначення із країн СНД склав 251 млн.$, що у свою чергу майже у 2,6 рази менше обсягів імпортованих матеріалів із країн ЄС – 641 млн.$.

Зросли обсяги виробництва:

 • конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 63,2 % (вироблено 5084,4 тон).
 • вікон, дверей їх рам та порогів дерев’яних – на 19,9 % (вироблено 60529 шт.);
 • гіпсу – на 33 % (вироблено 161,9 тис. т);
 • плит та плиток керамічних – на 126,1 % (вироблено 4658,9 тис. кв. м.);
 • гіпсових сумішей – на 169,6 % (вироблено 161,5 тис. т.);
 • гальки, гравію, щебню (камінь дроблений) крихт та порошку – на 28,1 % (вироблено 6862,6 тис. т.);
 • цементу – на 14 % (вироблено 1055,5 тис. т);
 • цегли керамічна невогнетривка будівельна – на 28,4 % (вироблено 152,7 тис.м³);
 • скла листового гнутого, гранованого, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не встановлене в раму або оправу – на 104,2 % (вироблено 1167 т.).
 • елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 38 % (вироблено 312,3 тис. т.);
 • блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 30,9 % (вироблено 315,2 тис. т.);
 • сумішей будівельних та бетонних (сухі) – на 104,7 % (вироблено 336,9 тис. т.);
 • граніту – на 27 % (вироблено 4324 тис. т.);
 • вапна – на 7,9 % (на 201,4 тис. т.);

Знизились обсяги виробництва:

 • плиток, плит, черепиці та аналогічних виробів з цементу, бетону або штучного каменю – на 31,3 % (вироблено 190,2 тис. т.);

За інформацією Держстату у червні 2021 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано 11 302 грн., що більше на 3,5 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 17,2 % порівняно з червнем 2020 року.

За цим показником будівництво посіло 13 місце серед 16 видів економічної діяльності.

У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 липня 2021 року склала 86,1 млн. грн., що більше майже в 3 рази порівняно з січнем 2021 року.

Реалізація державних житлових програм

Бюджетна програма за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»

У 2021 році фінансування  не передбачено.

Бюджетна програма за КПКВК 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»

Починаючи з  2015 року видатками державного бюджету передбачаються кошти лише на компенсацію відсотків за раніше укладеними договорами.

У 2021 році передбачено фінансування  в обсязі 34,38 млн. гривень.

За січень-липень 2021 року надано компенсацію за 2108 діючими договорами на загальну суму 16,15 млн. гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2021 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 34,64 млн. гривень.

За січень-червень 2021 року надано 544 кредити на суму 58,3 млн.гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2021 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 16,98 млн. гривень.

За січень-липень 2021 року надано компенсацію за 1191 угодами на суму 6,44  млн.гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла»

У 2021 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 15,0 млн. гривень за рахунок спеціального фонду держбюджету, джерелом наповнення якого є кошти від повернення кредитів, отриманих громадянами за цією програмою у 2019 та 2020 роках.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання такого кредиту, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980, згідно з яким об’єкт кредитування – квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 років тому чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому.

У січні-червні 2021 року  укладено 7 угод на суму 7,16 млн.гривень.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро, що приблизно складає 6200,0 млн грн. Проте за кошти ЄІБ не покривається ПДВ.

Схвалено до реалізації в рамках програми 233 проекти загальною вартістю 6 196,0 млн. грн. з них без ПДВ – 5 166,6 млн грн (зі спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ), ПДВ – 665,4 млн грн (із загального фонду державного бюджету, покривається для проектів 1 пулу та для проектів Луганської та Донецької областей 2А, 3, 4 пулів) та 364,0 млн грн покривається із місцевих бюджетів).

У 2017-2021 роках здійснено оплату на загальну суму 2218,3 млн грн, з них зі спеціального фонду (кошти ЄІБ) – 1854,3 млн грн, із загального фонду державного бюджету (ПДВ) – 240,5 млн грн, з місцевого бюджету (ПДВ для проектів 2 А, 3 та 4 пулів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської та Полтавської Київської та Херсонської областей)  – 123,5 млн грн.

Державний фонд регіонального розвитку

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Мінрегіону передбачено державний фонд регіонального розвитку в обсязі 4 500,0 млн. грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 р. №297 (із змінами) затверджено Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до якого включено 309 проектів на загальну суму 4 470 791,225 тис. гривень, фінансування яких розпочато з травня 2021 року.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій»

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із змінами) Мінрегіону передбачено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій в обсязі 588,850 млн. гривень. Порядки використання відповідних субвенцій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року №1055 «Деякі питання надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій». Субвенції передбачено на реалізацію 15 проектів в Харківській, Житомирській, Черкаській, Закарпатській, Київській областях та м. Києві.

Створення центрів креативної економіки

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Мінрегіону передбачено бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2751510 «Створення центрів креативної економіки» в обсязі 110 167,000 тис. гривень

Наказом Міністерства розвитку громад та території України від 21 квітня 2021 №101 затверджено перелік проектів, що фінансуються у 2021 році за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для створення центрів креативної економіки, до якого включено 2 проекти на загальну суму
110 167,000 тис. гривень, фінансування яких почнеться з червня 2021 року.

Повернутися вгору