Паспорт будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів станом на 10.12.2020

28.12.2020

Резюме до Паспорту будівельної галузі,
промисловості будівельних матеріалів

У січні – жовтні 2020 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 140 855,3 млн.гривень. Індекс будівельної продукції становить 101,9% порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Нове будівництво склало 37,6 % від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти – 34,8%, реконструкція та технічне переооснащення – 27,6 %.

За даними Держстату за січень-червень 2020 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій на суму 163,8 млрд. грн, що на 34,9 % менше проти відповідного періоду 2019 року.

За результатами проведеного аналізу офіційної інформації Держстату України про обсяги експорту та імпорту до країн СНД, ЄС та інших країн маємо такі показники:

Загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення склав 962млн.$, імпорт відповідно – 787 млн.$.Таким чином, загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення зменшився на 10,7 %, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, але перевищив імпорт у 1,2 рази, який збільшився на 18,4 %.

Експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення до країн СНД склав 230 млн.$ та який майже у 2,2 рази зменшився відповідно до показників експорту до країн ЄС – 516 млн.$, який збільшився на 0,2 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Імпорт основних промислових матеріалів будівельного призначення із країн СНД склав 192 млн.$, що у свою чергу майже у 2,1 рази менше обсягів імпортованих матеріалів із країн ЄС – 411 млн.$.

Зросли обсяги виробництва:

 • Скло листове гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не встановлене в раму або оправу – на 56,9 % (вироблено 1349 т.);
 • Цементу– на 6,1 % (вироблено 946,8 тис. т);
 • Шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічні мінеральні вати (включно суміші) в блоках, листах чи рулонах – на 37,2 % (вироблено 25,1 тис. т.);
 • Вікон, дверей їх рами та порогів дерев’яних – на 23,2 % (вироблено 96675 шт.);
 • Гіпсу – на 11,6 % (вироблено 130,2 тис. т);
 • Гальки, гравію, щебеню (камінь дроблений) крихти та порошку – на 91,6 % (вироблено 5358,5 тис. т.);
 • Сумішей будівельних та бетонів (сухі) – на 11,1 % (вироблено 212,6 тис. т.);
 • Граніту – на 5,7 % (вироблено 3444,3 тис. т.). 

Знизились обсяги виробництва:

 • Конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 9,8 % (вироблено 4374 тон);
 • Цегли керамічної невогнетривкої будівельної – на 8,7 % (вироблено 161,6 тис.м³);
 • Вапна – на 3,2 % (на 176,2 тис. т.);
 • Блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 7,9 % (вироблено 228,2 тис. т.);
 • Плит та плиток керамічних – на 11,9 % (вироблено 4306,9 тис. кв. м.);
 • Гіпсових сумішей – на 15 % (вироблено 60,2 тис. т.);
 • Елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 13,8 % (вироблено 324,7 тис. т.);
 • Плитки, плит, черепиці та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю – на 31,9 % (вироблено 130,9 тис. т.);

За інформацією Держстату у жовтні 2020 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано 10 534 грн., що  менше на 1,9 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 9,8 % порівняно з вереснем 2019 року.За цим показником будівництво посіло 11 місце серед 16 видів економічної діяльності.У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1листопада 2020 року склала 48,4 млн. грн., що більше  на 11,8 % порівняно з січнем 2020 року та більше на 11,5 % порівняно з жовтнем 2020 року.

Реалізація державних житлових програм

Бюджетна програма за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»

У 2020 році фінансування  не передбачено.

Бюджетна програма за КПКВК 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»

Починаючи з  2015 року видатками державного бюджету передбачаються кошти лише на компенсацію відсотків за раніше укладеними договорами.У 2020 році передбачено фінансування  в обсязі 40,9 млн. гривень.За січень-листопад 2020 року надано компенсацію за 2339 діючими договорами на загальну суму 31,97 млн. гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 39,1 млн. гривень.За січень-жовтень 2020 року надано 1512 кредитів на суму 113,8 млн.гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 23,4 млн. гривень.За січень-листопад 2020 року надано компенсацію за 1492 угодами на суму 15,12  млн.гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла»

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 14,6 млн. гривень за рахунок спеціального фонду держбюджету, джерелом наповнення якого є кошти від повернення кредитів, отриманих громадянами за цією програмою у 2019 році.Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання такого кредиту, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980, згідно з яким об’єкт кредитування – квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 років тому чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому.Надано в рамках цієї програми 5 кредитів учасникам АТО/ООС та 5 кредитів ВПО у обсязі 5,48 та 4,02 млн.грн відповідно.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро, що приблизно складає 6200,0 млн грн. Проте за кошти ЄІБ не покривається ПДВ.Схвалено до реалізації в рамках програми 246 проектів загальною вартістю 6 545,1 млн. грн. з них без ПДВ– 5 457,5 млн грн (зі спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ), ПДВ – 697,7 млн грн (із загального фонду державного бюджету, покривається для проектів 1 пулу та для проектів Луганської та Донецької областей 2А, 3, 4 пулів, а також об’єктів державної форми власності) та 389,9 млн грн покривається із місцевих бюджетів).У 2017 – 2020 роках за 150 проектами здійснено оплату на загальну суму 996,9 млн грн, з них зі спеціального фонду (кошти ЄІБ) –  833,1 млн грн, із загального фонду державного бюджету (ПДВ) – 133,0 млн грн, з місцевого бюджету (ПДВ для проектів 2 А, 3 та 4 пулів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської та Полтавської Київської та Херсонської областей)  – 30,8 млн грн.

Державний фонд регіонального розвитку

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено державний фонд регіонального розвитку в обсязі 4 900,0 млн. грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 211 (зі змінами) затверджено Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до якого включено 467 проектів на загальну суму 4 870559,536 тис. гривень, фінансування яких розпочато з травня 2020 року.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 1 700,0 млн. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891-р (зі змінами) затверджено Перелік проектів, які можуть реалізуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, до якого включено 1166 проектів на загальну суму 1 700,0 млн. гривень.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах»

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 612 Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах виділено в обсязі 1 680,0 млн. гривень. Субвенція розподілена в повному обсязі.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій»

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із змінами) Мінрегіону передбачено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій в обсязі 588,850 млн. гривень. Порядки використання відповідних субвенцій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року №1055 «Деякі питання надання у 2020 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію окремих пріоритетних проектів розвитку громад та територій». Субвенції передбачено на реалізацію 15 проектів в Харківській, Житомирській, Черкаській, Закарпатській, Київській областях та м. Києві.

Повернутися вгору