Загальні підсумки діяльності будівельної галузі за січень-липень 2021 року

23.09.2021

ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)
(на 23.09.2021 )

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні – липні 2021 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 97,4 млрд. гривень. Індекс будівельної продукції становить 100 % порівняно з відповідним періодом 2020 року (таблиця 1).

Нове будівництво склало 35,6 % від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти – 36,5 %, реконструкція та технічне переооснащення – 27,9 %.

Збільшили обсяги будівельних робіт у січні-липні 2021 року порівняно з січнем-липнем 2020 року підприємства 11 регіонів, з них найбільше: Тернопільської (на 54,8 %), Рівненської (на 23,9 %), Черкаської (на 18,8 %), Івано-Франківської (на 14,8 %), Хмельницької (на 13 %), Волинської (на 10,8 %), Харківської (на 9,4 %), Київської (на 8 %), Донецької (на 6,5 %), Одеської (на 5,8 %) областей та м. Києва (на 0,3 %).

Зменшились обсяги будівельних робіт на підприємствах 14 регіонів, зокрема Кіровоградської (на 33,2 %), Чернівецької (на 30,6 %) та Луганської (на 28,5 %) областей (діаграма 1).

На загальну тенденцію у липні 2021 року порівняно з попереднім місяцем вплинуло зростання обсягів будівництва житлових будівель на 6 % та нежитлових будівель на 5 % (таблиця 2).

Підприємствами 8 регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, Полтавської та Донецької областей) виконано 76 % загального обсягу будівництва.

У розрахунку на 1 особу наявного населення обсяги виконаних будівельних робіт в цілому по Україні в січні – липні 2021 року склали 2343 гривень (таблиця 3).

Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (7542 грн на 1 особу, що у 3,2 раза перевищує середній показник по Україні), високим – у Одеській (5045 грн, ), Київській (3965 грн) та Харківській (3433 грн) областях (діаграма 2).

Найнижчі показники виробничої активності у будівництві спостерігались у Луганській (103 грн) та Закарпатській (448 грн) областях.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За даними Держстату за січень – червень 2021 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій на суму 191 133 млн. грн, що на 4,2 % більше проти відповідного періоду 2020 року (таблиця 4, діаграма 3), з них обсяг капітальних інвестицій у будівництві складає 20 004,1 млн. гривень.

Найбільшу частку інвестицій (75,2 %) освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій (таблиця 5, діаграма 4).

Приросту капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто у 17 регіонах України. Значне зростання відбулось у Луганській (на 86,2 %), Житомирській (на 66,8 %) та Запорізькій (на 63,8 %) областях (таблиця 4).

Значне зменшення темпу освоєння капітальних інвестицій у Волинській області на 53,7 % (таблиця 4).

У розрахунку на 1 особу наявного населення за січень-червень 2021 року найбільше капітальних інвестицій освоєно в м. Києві (20 024 грн), що у 4,4 разів перевищує середній показник по Україні (4 596 грн). Високим зазначений показник є також у Дніпропетровській (8 042 грн), Київській (6 912 грн) та Полтавській (6 822 грн) областях. Низький рівень інвестиційного забезпечення у Луганській (709 грн) області (таблиця 6, діаграма 5).

ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

У січні – квітні 2021 року зросли порівняно з січнем – квітнем 2020 року обсяги виробництва (таблиця 7):

– сумішей сухих будівельних – на 64,5 % (вироблено – 718,5 тис. т);

– плитки та плит керамічних – на 30,8 % (вироблено – 4573,8 тис. кв. м);

– конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 24,1 % (вироблено – 5544,7 т);

– іншого каменю дробленого – на 22,6 % (вироблено – 7686,4 тис. т);

– цегли невогнетривкої керамічної будівельної – на 17,4 % (вироблено – 173 тис. куб. м);

– портландцементу – на 15,9 % (вироблено – 1185,5 тис. т);

– розчинів бетонних – на 12,8 % (вироблено – 2030,5 тис. т);

– елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 9,7 % (вироблено – 378,9 тис. т);

– блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на 6,1 % (вироблено – 321,3 тис. т);

– вапна негашеного – на 4,8 % (вироблено – 197,8 тис. т);

– виробів з асфальту – на 1,5 % (вироблено – 2857,6 тис. кв. м).

Знизились проти січня – липня 2020 року обсяги виробництва (таблиця 7):

– дверей та їх коробок, порогів з деревини – на 4,1 % (вироблено – 86712 шт.);

– пісків будівельних – на 3,6 % (вироблено – 1798 тис.т).

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА (НОВЕ БУДІВНИЦТВО)

За січень – червень 2021 року прийнято в експлуатацію 4797 тис.кв.м. житла (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), що на 29,5 % більше порівняно з відповідним періодом 2020 року (таблиця 8).

У Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях та м. Києві прийнято в експлуатацію 56 % загального обсягу площі житла.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості становила 3 283,1 тис.кв.м (68,4 %), у сільській місцевості – 1514,2 тис.кв.м. (31,6 %).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ

За інформацією Держстату у липні 2021 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано 11 839 грн., що більше на 4,7 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 19 % порівняно з липнем 2020 року.

За цим показником будівництво посіло 12 місце серед 16 видів економічної діяльності (діаграма 6).

У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 серпня 2021 року склала 84,8 млн. грн., що більше майже в 3 рази порівняно з січнем 2021 року (діаграма 7).

Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (43663,1 тис.грн, що складає 50% показника по Україні) та високим у 13 регіонах України (таблиця 9, діаграма 8).

По 11 регіонам України заборгованість із виплати заробітної плати у будівництві відсутня.

Повернутися вгору