Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 01 січня 2022 року

23.02.2022

Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2005 року за № 1185/11465 (далі – Порядок) Мінрегіон щоквартально розраховує показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

Згідно з Порядком розраховані показники застосовуються при визначенні у поточному періоді обсягів державних інвестицій, що спрямовуються на будівництво житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов та державної підтримки відповідно до законодавчих актів України, визначенні розміру пайової участі державних інвестицій у спорудженні житла для таких громадян, а також розміру пільгових кредитів, що надаються відповідно до законодавства окремим категоріям громадян із зазначеною метою.

До 2018 року Мінрегіон також визначав та публікував показники опосередкованої вартості спорудження об’єктів соціального призначення (для нового будівництва).

Необхідно зауважити, що показники опосередкованої вартості спорудження об’єктів не можуть використовуватися для визначення вартості конкретного об’єкта будівництва.

Відповідно до законодавства будівництво об’єктів здійснюється на підставі проектної документації, затвердженої в установленому порядку.

При цьому вартість будівництва об’єктів має визначатися на підставі проектних рішень, прийнятих для конкретного об’єкта будівництва, за зведеним кошторисним розрахунком вартості об’єкта будівництва, затвердженим в установленому порядку у складі проектної документації, яким враховуються усі витрати, пов’язані з будівництвом конкретного об’єкта.

Повернутися вгору