Наказ Мінрегіону від 28.04.2020 № 102 “Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності – Національній спілці архітекторів України”

29.04.2020

МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

від 28 квітня 2020 р.                                                                     № 102
Київ

 

Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення
професійної атестації архітекторів саморегулівній організації
у сфері архітектурної діяльності – Національній спілці архітекторів України

 

Відповідно до статей 161 та 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554, Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1369/26146, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 листопада 2014 року № 326 «Про обсяг повноважень, що делегуються саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності», враховуючи протокол № 4 засідання Комісії з питань реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та делегування повноважень таким організаціям від 28 січня 2020 року, утвореної наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 березня 2016 року № 48 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

  1. Делегувати строком на 2 (два) роки саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності – Національній спілці архітекторів України (далі – НСАУ) повноваження Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів.
  2. НСАУ забезпечити здійснення делегованих повноважень відповідно до вимог Порядку реалізації делегованого повноваження щодо проведення професійної атестації архітекторів, прийнятого Правлінням НСАУ (рішення ІІІ Пленуму Правління НСАУ XVIII скликання від 27.05.2016) та погодженого Мінрегіоном (лист від 01липня 2016 року № 8/17-835/1-16) (далі – Порядок реалізації делегованого повноваження), та Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 жовтня 2014 року № 282, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за  № 1369/26146 (далі – Порядок делегування повноважень).
  3.  Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.) забезпечити:
    здійснення контролю за дотриманням НСАУ вимог Порядку делегування повноважень та Порядку реалізації делегованого повноваження;
    опублікування цього наказу в офіційному виданні Міністерства розвитку громад та територій України «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».
  4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку громад та територій України відповідно до розподілу повноважень.

 

Міністр                                                                            Олексій ЧЕРНИШОВ

Повернутися вгору