Про затвердження Змін до Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів

14.01.2021


МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19. 11. 2020 р                                                         № 282
Київ

Про затвердження Змін до Порядку внесення плати за проведення
професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів

Відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», підпункту 5 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 жовтня 2019 року № 199-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та пункту 14 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від   23 травня 2011 року №  554,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року № 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1099/19837, що додаються.
  2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра відповідно до розподілу повноважень.

Міністр                                                             Олексій ЧЕРНИШОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України 
19 листопада 2020 року  № 282

ЗМІНИ
до Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів

Пункт 2 викласти в такій редакції: «2. Відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (далі – відповідальний виконавець), вносить плату за проведення професійної атестації перед проведенням іспиту в розмірі 1,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 01 січня поточного року».

  1. Пункти 5 – 7 викласти в такій редакції: «5. Плата за проведення професійної атестації вноситься відповідальним виконавцем шляхом перерахування коштів через банки, платіжні пристрої чи відділення поштового зв’язку, або через мережу Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.
  2. Підтвердженням внесення плати за проведення професійної атестації є документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі.
  3. Плата за проведення професійної атестації зараховується до доходів Державного бюджету України, крім випадку, передбаченого пунктом 8 цього Порядку.».
  4. Доповнити Порядок після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту: «8. У разі проведення професійної атестації на підставі делегованих повноважень саморегулівними організаціями у сфері архітектурної діяльності вноситься плата до таких організацій у розмірі, визначеному пунктом 2 цього Порядку.».  У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.
  5. У пункті 9 після слів «професійної атестації» слово «та» замінити розділовим знаком та словами «, а також».

 Начальник Управління ціноутворення,
економіки та договірних відносин
у будівництві                                                                                                      Ірина ПОНОМАРЕНКО                                        

 

Повернутися вгору