Стан виконання програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «ВЛАСНИЙ ДІМ»

16.09.2016

Починаючи з 1997 року в Україні розгорнуто роботу з виконання програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», основною метою якої є поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення молоді на селі та збільшення випуску сільгосппродукції і зайнятості сільського населення.

Незадовільні умови проживання сільського населення (більша частина житлового фонду збудована у 60х-80х роках та тільки третя частина підключена до комунікацій), низький рівень доходів селян та недостатній рівень фінансової підтримки житлово-побутової сфери села вимушують молодь та фахівців покидати села. Натомість, Програма дає можливість сільським жителям отримати пільгові довгострокові кредити (під 3% річних та багатодітним сім’ям безвідсотково) на будівництво житла та його благоустрій.

Спорудження індивідуальних житлових будинків здійснюється за економічними проектами, з використанням енергозберігаючих технологій, сучасних матеріалів та інженерного обладнання. Також проводиться підключення до існуючих комунікацій раніше збудованих сільських будинків.

Реалізація Програми також сприяє:

 • скороченню темпів міграції сільського населення;
 • підвищенню економічної активності сільського населення;
 • створенню нових робочих місць.

Програма  «Власний дім» визначається, як один із головних напрямків діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування  у сфері  соціального розвитку регіонів. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Профінансовані кошти на програму «Власний дім» підлягають поверненню у повному обсязі до бюджетів та в подальшому використовуються для надання нових кредитів. В умовах обмеженості можливостей державного бюджету, ця властивість програми є особливо актуальною.

Крім цього, підтримка Держави відіграє стимулюючу роль у залученні місцевих ресурсів та сприяє залученню власних коштів селян. На кожну гривню державних коштів залучається 2,5-3,0 гривні з місцевих бюджетів і власних коштів сільського населення.

За роки впровадження Програми 97,8 тис. сільських родин отримали 1,28 млрд. гривень  державної кредитної підтримки, в тому числі:

 • кошти державного бюджету – 665,1 млн. грн.
 • кошти місцевих бюджетів та інших джерел – 615,7 млн. грн.

За  допомогою  виділених асигнувань введено понад 1,6 млн. м. кв. житла, підключено до існуючих комунікацій 75,5тис. житлових будинків, проведено комплекс заходів по спорудженню водо – газових мереж та розвитку особистого селянського господарства.

Тільки протягом 2015 року було надано кредити 2972 сільським сім’ям та профінансовано 123 млн. грн., в тому числі за рахунок:

 • коштів державного бюджету – 53,6 млн.грн.
 • коштів місцевих бюджетів та інших джерел – 69,4 млн.грн.

Ці обсяги дали можливість ввести в експлуатацію 85,8 тис. кв. м. індивідуальних житлових будинків та підключити до існуючих комунікацій 1546 житлових будинків.

Законом України «Про Державний бюджету України на 2016 рік» передбачено фінансування за рахунок коштів спеціального фонду держбюджету у обсязі 40 млн. грн., що формуються за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

З місцевих бюджетів на 2016 рік заплановано фінансування  Програми у обсязі 79,9 млн. гривень.

Виділені асигнування дадуть можливість надати 2156 кредитів сільським сім’ям, ввести в експлуатацію 71,1 тис. кв. м. житла та підключити до існуючих комунікацій більше 1 тис. житлових будинків.

За 8 місяців 2016 року надано 1658 кредитів в обсязі 77,4 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету 27,9 млн. грн., та коштів  місцевих бюджетів 49,5 млн. гривень. Ці обсяги дали змогу ввести в експлуатацію 47,1 тис. кв. м. житла та підключити до існуючих комунікацій 948 будинків.

Нормативно-правові документи, що регулюють реалізацію програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»:

 • Указ Президента України від 27.03.1998 №222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
 • Закон України №400-XII «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального будівництва на селі»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальними забудовниками житла на селі»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020року»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 546 «Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. №213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій»;Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р «Про схвалення Стратегії подолання бідності»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573-р «Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020року»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. N 546 «Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. №213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015році»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій»;Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р «Про схвалення Стратегії подолання бідності»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573-р «Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності»
Повернутися вгору