Нормативно-правове регулювання надання будівельної продукції на ринку

18.05.2022

На сьогодні в України надання будівельної продукції на ринку регулюється Технічним регламентом будівельних виробів (продукції) (далі – Технічний регламент), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1764, зі змінами відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2022 № 347).

Зазначений Технічний регламент чинний в Україні з 2006 року та розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС.

Змінами до Технічного регламенту, зокрема передбачено наближення положень чинного Технічного регламенту до Регаменту (ЄС) 305/2011 – з метою поступової адаптації національного ринку до сучасних європейських процедур.

Окрім того, зазначеними Змінами до Технічного регламенту на період військового стану та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється введення в обіг та надання на ринку будівельних виробів (продукції), що ввозяться на митну територію України з держав – членів ЄС, на підставі декларації показників будівельних виробів (продукції), виданої іноземним суб’єктом господарювання мовою оригіналу (разом з копією такої декларації, складеною державною мовою), що підтверджує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Регламенту (ЄС) 305/2011.

Разом із тим, Верховною Радою України 2 вересня 2020 року прийнято Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» (далі – Закон), який імплементує в національне законодавство положення Регламенту (ЄС) 305/2011 та набуває чинності в повному обсязі з 1 січня 2023 року.

Зазначений Закон є Технічним регламентом та встановлює правові та організаційні засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку шляхом встановлення правил для вираження показників, пов’язаних із суттєвими експлуатаційними характеристиками такої продукції, а також застосування щодо такої продукції знака відповідності технічним регламентам.

На виконання положень Закону прийняті наступні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:

1) постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 426 «Про затвердження переліку категорій будівельної продукції», встановлює перелік категорій будівельної продукції (чинна з 28 квітня 2021 р.);

2) постанова КМУ від 12 травня 2021 р. № 471 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», визначає порядок видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення (чинна з 12 травня 2021 р.);

3) постанова КМУ від 2 червня 2021 р. № 570 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 і від 23 грудня 2020 р. № 1340», визначає ДІАМ органом державного ринкового нагляду за будівельною продукцією (чинна з 02 червня 2021 р.);

4) постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 596 «Про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції», врегульовує застосовувані процедури в межах визначених систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції (чинна з від 09 червня 2021 р.);

5) постанова КМУ від 23 грудня 2021 р. № 1458 «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку» (чинна з 01 січня 2023 р.), встановлює:

  • форму декларації показників будівельної продукції та інструкцію із її складення;
  • порядок розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності;
  • вимоги щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності;
  • перелік випадків суттєвих експлуатаційних характеристик, у яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов’язковим.

Відповідно до статті 10 Закону функції Контактного пункту щодо будівельної продукції виконує Мінрегіон.

Повернутися вгору