Інформація про впровадження завершених науково-дослідних розробок у 2015 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030

22.03.2016
Назва НДР, № договору Виконавець Результати схвалення Науково-технічною радою та місце впровадження

Н-17/218-2013 від 04.10.2013

Проведення досліджень та підготовка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання експлуатації сміттєспалювальних заводів

Державний центр інтегрованого керування поверхневими та підземними водами Українського державного науково-дослідного інституту проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища «УКРВОДГЕО»

(ДЦІК «УкрВОДГЕО»)

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального господарства Науково-технічної ради Мінрегіону (протокол № 3 від 23.12.2015), схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 105 від 25.12.2015:

рекомендувати Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінову М.О.) використовувати результати розробки при підготовці проекту Правил експлуатації сміттєспалювальних заводів.

Результат науково-дослідної роботи використовується місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність, пов’язану з експлуатацією заводів зі спалювання побутових відходів.

Результат науково-дослідної роботи  розміщено на сайті Мінрегіону (Напрямки діяльності/Будівництво та архітектура/Технічне регулювання та науково-технічний розвиток/Науково-технічна політика/Науково-дослідні розробки/Перелік завершених у 2014-2015 роках науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030): https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Zvit-zaklyuchniy-218-smittyespalyuvalni-zavodi.pdf.

За результатами науково-дослідної роботи розроблено проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Правил експлуатації сміттєспалювальних заводів», який на даний час доопрацьовується відповідно до зауважень, наданих Департаментом нормативно-правового регулювання листом від 19.02.2016 № 9/8.2-313-16.

Н-13/198-2013 від 27.09.2013

Дослідження законодавчих актів з питань будівництва, містобудування та архітектури та підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Розглянуто та схвалено на засіданні секції житлового будівництва, промислової та інженерно-транспортної забудови, будівельних матеріалів і виробів (протокол № 8 від 04.12.2015), схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 78 від 10.12.2015:

рекомендувати Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н.В.):

розмістити на офіційному веб-сайті Мінрегіону рекомендації щодо вдосконалення законодавчих актів України з питань будівництва, містобудування та архітектури та відповідний збірник законодавчих актів;

використовувати рекомендації щодо вдосконалення законодавчих актів України з питань будівництва, містобудування та архітектури при підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері містобудування.

Н–10/220-2013 від 04.10.2013

Розроблення Альбому технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ»)

Розглянуто та схвалено на секції містобудування та архітектури (протокол № 4 від 04.12.2015),

схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 76  від 08.12.2015:

рекомендувати Департаменту містобудування, архітектури та планування територій   (Білоус С.Я.) розмістити на офіційному веб-сайті Мінрегіону інформацію щодо Альбому для подальшого його використання фізичними та юридичними особами при проектуванні, будівництві і експлуатації закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю

 

17-256/2015 від 22.10.2015

Проведення конструктивно-методологічного аналізу показників територіального розвитку регіонів України та підготовка проекту доповіді Кабінету Міністрів України про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2014 рік

Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя»

Розглянуто та схвалено Науково-технічною радою Мінрегіону, рішення НТР Мінрегіону № 81 від 10.12.2015:

рекомендувати Департаменту містобудування та архітектури (Білоус С.Я.) оприлюднити на веб-сайті Міністерства та надіслати Кабінету Міністрів України остаточний варіант доповіді про стан реалізації Генеральної схеми планування території України.

Заходами з реалізації Генеральної схеми (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України») передбачено здійснення щорічного моніторингу за затвердженими показниками та подання щороку Кабінету Міністрів України доповіді про стан реалізації Генеральної схеми за попередній рік.

За результатами моніторингу Мінрегіоном подано Кабінету Міністрів України щорічну доповідь про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2014 рік

19-263/2015 від 17.11.2015

Проведення досліджень щодо удосконалення типових вимог по проектуванню та обладнанню запасних пунктів управління

Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»

(ДП МОУ «ЦПІ»)

Схвалено рішенням НТР Мінрегіону від 29.12.2015 № 109:

рекомендувати Департаменту з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Барзилович Д.В.) використовувати результати науково-дослідної розробки за договором від 17.11.2015 № 19-263/2015 під час розроблення нової редакції Типових вимог по проектуванню та обладнанню запасних пунктів управління.

Результати використано при розробленні нової редакції Типових вимог по проектуванню та обладнанню запасних пунктів управління, яка готується Департаментом з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку до затвердження наказом  Мінрегіону та подальшої реєстрації у Мін’юсті

Н-5/253-2013 від 12.11.2013

Проведення дослідження щодо особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері комунальних послуг

Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального господарства (протокол № 3 від 23.12.2015), схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 106 від 29.12.2015:

рекомендувати Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики  (Токаренко В.В.):

розмістити на офіційному веб-сайті Мінрегіону пропозиції щодо особливостей здійснення комерційного обліку теплової енергії та води під час надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води;

використовувати пропозиції щодо особливостей здійснення комерційного обліку теплової енергії та води під час надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води під час підготовки проектів нормативно-правових актів з відповідних питань.

Результати науково-дослідної роботи «Проведення досліджень щодо особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері комунальних послуг» будуть використані під час розроблення  Порядку ведення комерційного обліку відповідних послуг. Враховуючи актуальність запровадження комерційного обліку у сфері комунальних послуг та необхідність врегулювання цього питання на законодавчому рівні затвердження такого Порядку є надзвичайно важливим. Розроблення та затвердження Порядку ведення комерційного обліку передбачено проектом Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-д від 10.12.2015).

23-264/2015 від 17.11.2015

Проведення досліджень щодо удосконалення норм експлуатаційних витрат на утримання в мирний час захисних споруд позаміських запасних пунктів управління

Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»

(ДП МОУ «ЦПІ»)

Схвалено Науково-технічною радою Мінрегіону, Рішення НТР № 108 від 29.12.2015:

рекомендувати Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.):

використовувати результати науково-дослідної розробки за договором  від 17.11.2015 № 23-264/2015 під час розроблення нової редакції Норм експлуатаційних витрат на утримання в мирний час захисних споруд позаміських запасних пунктів управління.

 

Н-16/250-2013 від 08.11.2013

Проведення щомісячних науково-обґрунтованих аналітичних досліджень та моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства шляхом аналізу обов’язкової галузевої звітності

ДП «Розрахунковий центр послуг»

 

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального господарства (протокол № 3 від 24.07.2015) схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 42 від 31.07.2015:

рекомендувати Управлінню економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону (Хоцянівська Н.В.) використовувати результати НДР при здійснені моніторингу стану житлово-комунального господарства у державі; аналізу стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії; моніторингу фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг.

Результати Розробки мають важливе значення для формування політики в галузі житлово-комунального господарства, забезпечують Міністерство своєчасною та достовірною інформаціє про стан реформування та розвиток галузі, фінансово-економічний стан підприємств галузі, рівень розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та тарифи.

На підставі проведених досліджень підготовлено та готується відповідна аналітична інформація для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших ЦОВВ та керівництва Мінрегіону, підготовки колегій Мінрегіону, селекторних нарад, поїздок керівництва міністерства у регіони України розміщення інформації на веб сайті Міністерства,тощо.

Отримані результати дають змогу зробити висновки та сформулювати пропозиції стосовно формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства,  внесення змін у діючі та прийняття нових нормативно-правових актів, прийнятті оптимальних управлінських рішень керівництвом держави та міністерства.

24-271/2015 від 07.12.2015

Проведення щомісячного моніторингу та науково-обґрунтованих аналітичних досліджень фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, ризиків щодо їх діяльності та тарифів на житлово-комунальні послуги у розрізі регіонів України за результатами обов’язкової галузевої звітності

ДП «Розрахунковий центр послуг»

 

Розглянуто та схвалено на засіданні секції з реформування та розвитку житлово-комунального господарства (протокол № 3 від 23.12.2015), схвалено рішенням Науково-технічної ради Мінрегіону № 107 від 29.12.2015:

рекомендувати Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) використати результати НДР для подальшого аналізу стану галузі та реалізації галузевої державної політики.

Результати Розробки мають важливе значення для формування політики в галузі житлово-комунального господарства, забезпечують Міністерство своєчасною та достовірною інформаціє про стан реформування та розвиток галузі, фінансово-економічний стан підприємств галузі, рівень розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та тарифи.

На підставі проведених досліджень підготовлено та щомісячно готується відповідна аналітична інформація для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших ЦОВВ та керівництва Мінрегіону, селекторних нарад, поїздок керівництва міністерства у регіони України розміщення інформації на веб сайті Міністерства тощо.

Отримані результати дають змогу зробити висновки та сформулювати пропозиції стосовно формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства,  внесення змін у діючі та прийняття нових нормативно-правових актів, прийнятті оптимальних управлінських рішень керівництвом держави та міністерства.

Повернутися вгору