Перелік прикладних науково-технічних розробок, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030

19.04.2021

Перелік прикладних науково-технічних розробок з питань нормування, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за  бюджетною програмою КПКВК 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» за напрямом «Прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, питань нормування та стандартизації у визначених сферах»

№ з.п.

№ договору, повна назва розробки

Законодавчо обумовлена підстава необхідності виконання науково-технічної розробки, завдання Міністерства згідно Положення

Виконавець розробки

(за договором для перехідних розробок)

Строк виконання розробки

 
 
 

1

Договір № 9-145/2020

від 18.11.2020

Розроблення проекту Зміни ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Закон України «Про будівельні норми»

ДП «НДІБВ»

2020 –
2021

 

2

Договір № 9-149/2020 від 19.11.2020

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість»

Закон України «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

ДП НДІБК

2020 –
2021

 

3

Договір № 9-150/2020 від 19.11.2020  Розроблення проекту нової редакції
ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»

Закон України «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

ДП НДІБК

2020 –
2021

 

4

Договір № 9-151/2020 від 19.11.2020

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-8-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища»

Закон України «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

ДП НДІБК

2020 –
2021

 

5

Договір № 9-152/2020 від 19.11.2020

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації»

Закон України «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

ДП НДІБК

2020 –
2021

 

6

Договір № 9-153/2020 від 19.11.2020

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму»

Закон України «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

ДП НДІБК

2020 –
2021

 

7

Договір № 9-154/2020 від 19.11.2020

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-11-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії»

Закон України «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

ДП НДІБК

2020 –
2021

 

8

Договір № 9-156/2020 від 23.11.2020

Розроблення проекту Зміни
ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»

Закон України «Про будівельні норми»

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

2020 –
2021

 

9

Договір № 9-157/2020 від 23.11.2020

Розроблення проекту Зміни

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»

Закон України «Про будівельні норми»

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

2020 –
2021

 

10

Договір № 9-158/2020 від 23.11.2020

Розроблення проекту Зміни

ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів»

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

2020 –
2021

 

11

Договір № 9-161/2020 від 23.11.2020   Розроблення проекту нового ДБН В.2.6-31:20ХХ «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»  (на замінуДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»)

Закони України: «Про будівельні норми», «Про енергетичну ефективність будівель»

ДП НДІБК

2020 – 2021

 

12

Договір № 9-160/2020 від 23.11.2020

Розроблення проекту Зміни

ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування»

Закон України «Про будівельні норми»

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН їм. В.М. ШИМА-НОВСЬКОГО»

2020 – 2021

 

13

Договір № 9-155/2020 від 23.11.2020

Розроблення проекту Зміни

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

2020 – 2021

 

14

Розроблення проекту нового ДБН «Будинки та споруди. Аеродроми»
(на заміну СНиП 2.05.08-85 «Аэродромы»)»

Закон України

«Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

15

Розроблення проекту нового ДБН «Будинки та споруди. Промислові будівлі» (на заміну на заміну СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания»)»

Закон України

«Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

16

Розроблення проекту нового ДБН «Промислові інженерні споруди. Основи проектування»
(на заміну СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»)»

Закон України

«Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

17

Розроблення нового
ДБН «Споруди холодильників. Основи проектування» (на заміну СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»)»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

18

Розроблення проекту нової редакції
ДБН В.2.2-13:20ХХ «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (на заміну ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»)»

Закон України

«Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

19

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.2.2-10:20ХХ «Будинки та споруди. Заклади охорони здоров’я» (на заміну ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки та споруди. Заклади охорони здоров’я»)»

Закон України

«Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

20

Розроблення проекту нової редакції
ДБН А.2.2-1:20ХХ «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»
(на заміну ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»)»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про оцінку впливу на довкілля», постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

21

Розроблення проекту нової редакції ДБН В.2.5-23:20ХХ «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» (на заміну ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»)»

Закон України

«Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

22

Розроблення проекту Зміни ДБН А.1.1-94-2010 «Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення»

Закон України

«Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

23

Розроблення проекту Зміни ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд»

Закон України «Про будівельні норми»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

24

Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р№ 1668-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

25

Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

26

Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.2.5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту»

Закони України: «Про будівельні норми», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 

27

Розроблення проекту Зміни ДБН Б.2.2-5-2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»

Закони України: «Про будівельні норми»,

«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

визначається за результатами проведених тендерних процедур

2021

 
Перелік прикладних науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за  бюджетною програмою КПКВК 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» за напрямом «Прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, питань нормування та стандартизації у визначених сферах»  

№ з.п.

№ договору, повна назва розробки

Законодавчо обумовлена підстава необхідності виконання науково-технічної розробки, завдання Міністерства згідно Положення

Виконавець розробки

(за договором для перехідних розробок)

Строк виконання розробки

 

1

Договір № 14-173/2020 від 04.12.2020
«Здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України за 2019 рік та 2020 роки»

Закон України «Про Генеральну схему планування території України», постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»

ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО»

імені Ю.М. Білоконя

2020 ‒ 2021

 

2

Проведення аналітичних досліджень кліматичних впливів та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо необхідності уточнення карт районування території України за кліматичними впливами для застосування під час нормування навантажень (снігових, вітрових, ожеледних, вітрових при ожеледі)

Закон України «Про будівельні норми»

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

3

Проведення аналітичних досліджень та розроблення науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо визначення економічного доцільного рівня енергетичної ефективності для прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва з урахуванням їх фактичного технічного стану та залишкового  ресурсу

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

4

Проведення аналітичних досліджень та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо типології існуючої житлової та громадської забудови масових серій у частині показників енергетичної ефективності

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

5

Проведення аналізу та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо складання переліку європейських документів з визначення прийнятності

Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

6

Проведення аналізу та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо складання переліку національних стандартів для цілей застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»

Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

7

Проведення аналізу стану питань питного водопостачання в Україні та підготовка проектів Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2020-2021 роки.

Стаття 9 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанова Кабінету Міністрів України  від 29.04.2004 № 576  «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні», Положення про Мінрегіон, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021 ‒ 2022

 

8

Аналіз роботи систем водовідведення та визначення критеріїв проведення оцінки технічного стану об’єктів централізованого водопостачання та якості очищення стічних вод

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р.  № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»  (пункт 1754 Забезпечення дотримання вимог ЄС під час здійснення очистки міських стічних вод – Директива Ради 91/271/ЄЕС) статті 3, 4, 10, 11, 12, 14 Директиви Ради 91/271 ЄЕС)

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

9

Аналіз застосування найбільш придатних та доступних технологій та обладнання для забезпечення достатнього очищення стічних вод в уразливих зонах та агломераціях

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (пункт 1774 Забезпечення дотримання вимог ЄС під час здійснення очистки міських стічних вод – Директива Ради 91/271/ЄЕС) статті 3, 4, 5, 6 Директиви Ради  91/271 ЄЕС)

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

10

Аналіз існуючого досвіду визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію»

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

11

Проведення аналітичних досліджень та розроблення проекту нового національного класифікатора об’єктів містобудування, благоустрою, будівель і споруд (на заміну державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000)

Господарський кодекс України, Закони України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 152-р «Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації», зокрема, стосовно необхідності уніфікації класифікаторів щодо об’єктів містобудування всіх видів (в тому числі будинків, споруд, об’єктів благоустрою тощо)

Організація-виконавець визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 

12

Проведення аналітичних досліджень та розроблення наукових рекомендацій щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», зокрема, в частині визначення складу та змісту, розроблення як електронного документа, врахування положень адміністративно-територіальної реформи, забезпечення взаємозв’язку з містобудівним та Державним земельним кадастром, державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами

визначається за результатами проведення тендерних процедур

2021

 
Повернутися вгору