Перелік ЗАВЕРШЕНИХ у 2013 році науково-дослідних розробок в межах бюджетної програми КПКВК 2751030

15.01.2016

Перелік ЗАВЕРШЕНИХ у 2013 році науково-дослідних розробок в межах бюджетної програми КПКВК 2751030 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування  та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах»

№ п/з Назва розробки Підстава Виконавець
1 Н-17/285-2012 від 19.10.2012 Розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо природного убутку матеріалів, що застосовуються під час утримання об’єктів благоустрою Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень
2 Н-17/307-2012 від 25.10.2012 Розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо впливу урбогенного середовища на стан зелених насаджень та визначення рекомендованого асортименту витривалих порід в населених пунктах Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Українська корпорація «Укрзеленбуд»
3 Н-17/445-2012 від 07.12.2012 Проведення досліджень щодо пропускної спроможності систем поверхневого водовідведення в сучасних природних умовах Закон України «Про благоустрій населених пунктів» ДЦІК «УкрВОДГЕО»
4 Н-17/443-2012 від 07.12.2012 Аналіз міжнародного досвіду та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій, щодо застосування одиниці маси, як основної одиниці під час здійснення операцій поводження з побутовими відходами та підготовка пропозицій до законодавства Закон України «Про відходи» Товариство з обмеженою відповідальністю «Благоустрій Сервіс»
5 Н-17/474-2012 від 19.12.2012 Проведення досліджень щодо удосконалення механізму визначення відновної вартості зелених насаджень у населених пунктах в сучасних  умовах Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
6 Н-17/473-2012 від 19.12.2012 Проведення досліджень щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів Закон України «Про відходи» Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
7 Н-17/291-2012 від 23.10.2012 Проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів Закони України «Про дорожній рух», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги» Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпоративні комп’ютерні системи»
8 Н-12/317-2012 від 26.10.2012 Проведення аналізу стану водопровідно-каналізаційного господарства та підготовка Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2010, 2011, 2012 роках Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
9 Н-11/205-2013 від 30.09.2013 Дослідження професійної класифікації у будівництві, розроблення кваліфікаційних характеристик професій працівників Указ Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію положень Стратегії державної кадрової політики» Державне підприємство «ЦІНОБУД»
10 Н-5/243-2013 від 22.10.2013 Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг, пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо уніфікації термінології, визначення видів діяльності, суб’єктів, що їх провадять, а також видів товарів та послуг, що виробляються та надаються такими суб’єктами на ринку житлово-комунальних послуг; визначення класифікації житлово-комунальних послуг; створення умов для переходу потенційно конкурентних ринків до конкурентних Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, пункт 160.5. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 Харківський національний університет міського господарства О.М.Бекетова
11 Н-7/204-2013 від 30.09.2013 Розроблення технічних матеріалів з можливого зниження витрат природного газу в системах центрального теплопостачання України, які використовуються для надання комунальних послуг Закони України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Інститут технічної теплофізики НАН України
12 Н-5/200-2013 від 27.09.2013 Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, пункт 159.2. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 Харківський національний університет міського господарства О.М.Бекетова
13 Н-16/480-2012 від 25.12.2012 Проведення науково-обґрунтованих досліджень системи (механізму) формування та встановлення плати за проживання в гуртожитках та розробка пропозицій щодо її удосконалення Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпоративні комп’ютерні системи»
14 Н-16/479-2012 від 25.12.2012 Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та пропозицій щодо удосконалення системних засад формування економічно обґрунтованих тарифів на ці послуги Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпоративні комп’ютерні системи»
15 Н-13/181-2013 від 18.09.2013 Розроблення технології, створення та випробування  дослідного зразка підсистеми статистичного спостереження обсягів документів дозвільного та декларативного характеру у розрізі видів будівництва на основі даних єдиного реєстру отриманих повідомлень, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкту до експлуатації та виданих сертифікатів, повернення декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та наказ Мінрегіону від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.07.2011 р. за № 885/19623 ДП «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку»
16 Н-13/182-2013 від 18.09.2013 Дослідження та розроблення методології статистичного спостереження обсягів введеного в експлуатацію житла на основі даних єдиного реєстру отриманих повідомлень, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкту до експлуатації та виданих сертифікатів, повернення декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та наказ Мінрегіону від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.07.2011 р. за № 885/19623  ДП «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку»
17 Н–10/219-2013 від 04.10.2013 Розроблення Альбому технічних архітектурних рішень щодо переобладнання житлових будинків з квартирами для проживання інвалідів Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
18 Н-14/277-2012 від 19.10.2012 Дослідження розвитку внутрішнього ринку виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та розроблення методичних рекомендацій щодо створення умов для зростання національної конкурентоспроможності Указ Президента України від 08.11.2007 № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом» Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
19 Н–10/242 -2013 від 18.10.2013 Здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України та підготовка щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про стан її реалізації за 2012 р. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1293 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України» Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ім.Ю.М.Білоконя»
20 Н-14/199-2013 від 27.09.2013 Розроблення єдиних методологічних підходів щодо проведення обстеження та паспортизації будівель та споруд Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011 Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
21 Н-10/280-2012 19.10.2012 Проведення досліджень та здійснення аналізу існуючих проблемних питань у сфері планування території на державному рівні та підготовка пропозицій щодо удосконалення Генеральної схеми планування території України Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ім.Ю.М.Білоконя»
22 Н-6/447-2012 від 07.12.2012 Дослідження та розробка науково-обґрунтованої методології щодо вибору заходів з підвищення енергетичної ефективності житлових і громадських будівель та розрахунку обсягу зекономлених енергетичних ресурсів і коштів в результаті їх впровадження Закон України «Про енергозбереження»; Указ Президента України від 28.02.2008 № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки; розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»
23 Н-6/448-2012 від 07.12.2012 Дослідження та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо правил вимірювання температури повітря у житлових приміщеннях і температури гарячої води в точці водозабору Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Інститут технічної фізики НАН України
24 Н-5/259-2013 від 14.11.2013 Дослідження та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо формування та використання об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків коштів ремонтного та резервного фондів Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» Харківський національний університет міського господарства О.М.Бекетова
25 Н-6/201-2013 від 27.09.2013 Проведення досліджень для збільшення ефективності роботи зовнішніх мереж систем  централізованого питного водопостачання з метою скорочення невиробничих втрат води Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
26 Н-8/254-2012 від 12.10.2012 Аналіз міжнародного досвіду та розробка спільного проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону Україна – Угорщина Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ім.Ю.М.Білоконя»
27 Н-8/272-2012 від 19.10.2012 Розробка спільного проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону Україна – Росія в межах Єврорегіонів «Слобожанщина» та «Ярославівна» (Харківська та Сумська області) Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ім.Ю.М.Білоконя»
28 Н-8/273-2012 від 19.10.2012 Розробка спільного проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону Україна – Росія в межах Єврорегіону Дніпро (Чернігівська область) Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ім.Ю.М.Білоконя»
29 Н-7/206-2013 від 30.09.2013 Розроблення технічних матеріалів з визначення можливих обсягів технологічного мінімуму споживання природного газу для об’єктів у сфері теплопостачання Закон України «Про теплопостачання», пункт 151.1. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК Клімат»
30 Н-6/446-2012 від 07.12.2012 Дослідження законодавчих підстав та розроблення пропозицій з проведення технічної інвентаризації об’єктів нежитлового призначення та інженерних споруд Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Державне підприємство «УкрНДІпроектреконструкція»
31 Н-16/397-2012 від 21.11.2012 Проведення щомісячних науково-обґрунтованих аналітичних досліджень технічних та фінансово-економічних показників підприємств житлово-комунального господарства шляхом аналізу обов’язкової статистичної звітності (щомісячні звіти за 2012 та 2013 роки знаходяться в Управлінні економіки систем життєзабезпечення) Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»

 

Повернутися вгору