Перелік завершених у 2014-2015 роках науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030

15.01.2016

Перелік завершених у 2014-2015 роках науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах»

Назва розробки Підстава Виконавець

2014 рік

Н-5/260-2013 від 14.11.2013

Дослідження стану реалізації  Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та підготовка пропозицій про внесення відповідних змін та доповнень щодо подовження терміну дії програми, коригування обсягів та джерел фінансування, необхідних та достатніх для виконання завдань і заходів програми

Доручення Віце-прем’єр-міністра України О.Ю. Вілкула                       від 18.05.2013                      № 14708/3/1-13 та від 16.07.2013                         № 14708/5/1-13 щодо підготовки змін до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова

2015 рік

Н-13/198-2013 від 27.09.2013

Дослідження законодавчих актів з питань будівництва, містобудування та архітектури та підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення

Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 №197 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Н–10/220-2013 від 04.10.2013

Розроблення Альбому технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ»)

17-256/2015 від 22.10.2015

Проведення конструктивно-методологічного аналізу показників територіального розвитку регіонів України та підготовка проекту доповіді Кабінету Міністрів України про стан реалізації Генеральної схеми планування території України за 2014 рік

Закон України «Про Генеральну схему планування території України», постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України» ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ»

19-263/2015 від 17.11.2015

Проведення досліджень щодо удосконалення типових вимог по проектуванню та обладнанню запасних пунктів управління (звіт містить інформацію з обмеженим доступом)

Указ Президента України Порошенка П.О.

від 12.09.2014 № 719/2014, доручення Прем’єр – міністра України Яценюка А.П. від 20.01.2015 № 2327/1/1-14-ДСК, доручення першого заступника Міністра Кістіона В.Є.                            від 02.02.2015 № 2-25-15-дск

Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»

(ДП МОУ «ЦПІ»)

Н-5/253-2013 від 12.11.2013

Проведення дослідження щодо особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері комунальних послуг

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова

23-264/2015 від 17.11.2015

Проведення досліджень щодо удосконалення норм експлуатаційних витрат на утримання в мирний час захисних споруд позаміських запасних пунктів управління (звіт містить інформацію з обмеженим доступом)

Указ Президента України Порошенка П.О.

від 12.09.2014 № 719/2014, доручення Прем’єр – міністра України Яценюка А.П. від 20.01.2015 № 2327/1/1-14-ДСК, доручення першого заступника Міністра Кістіона В.Є. від 02.02.2015 № 2-25-15-дск

Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»

(ДП МОУ «ЦПІ»)

Н-16/250-2013 від 08.11.2013

Проведення щомісячних науково-обґрунтованих аналітичних досліджень та моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства шляхом аналізу обов’язкової галузевої звітності (щомісячні звіти  знаходяться в Департаменті економіки систем життєзабезпечення)

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 р., Загальнодержавна цільова програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки

ДП «Розрахунковий центр послуг»

 

24-271/2015від 07.12.2015

Проведення щомісячного моніторингу та науково-обґрунтованих аналітичних досліджень фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, ризиків щодо їх діяльності та тарифів на житлово-комунальні послуги у розрізі регіонів України за результатами обов’язкової галузевої звітності (щомісячні звіти  знаходяться в Департаменті економіки систем життєзабезпечення)

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 р., Загальнодержавна цільова програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки, Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України              від 30.04.2014 № 197

ДП «Розрахунковий центр послуг»

 

Н-17/218-2013 від 04.10.2013

Проведення досліджень та підготовка пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання експлуатації сміттєспалювальних заводів

Закон України «Про відходи»

Державний центр інтегрованого керування поверхневими та підземними водами Українського державного науково-дослідного інституту проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища «УКРВОДГЕО»

(ДЦІК «УкрВОДГЕО»)

Повернутися вгору