Перелік завершених у 2016 році науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030

12.01.2017

Перелік завершених у 2016 році науково-дослідних розробок, які виконувались в межах бюджетної програми КПКВК 2751030 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» за напрямом «Прикладні наукові і науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукове обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі»

 

№ п/з Назва розробки Підстава Виконавець

2016 рік

1.       

№ 23-71/2016 від 04.11.2016

Розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо порядку та методики обрахування індексу конкурентоспроможності регіонів

Постанова Кабінету Міністрів України           від 07.10.2015 № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до  2020 року» Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
2.       

№ 23-67/2016 від 26.10.2016

Розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо порядку та методики обрахування індексу регіонального людського розвитку

Постанова Кабінету Міністрів України           від 07.10.2015 № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України
3.       

№ 23-68/2016 від 31.10.2016

Розроблення науково обґрунтованого прогнозу цільових показників оцінки результативності досягнення цілей і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації

Закон України «Про засади державної регіональної політики»; постанови Кабінету Міністрів України: від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; від 07.10.2015 № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» ТОВ «Інститут системних статистичних досліджень»
4.

№ 23-80/2016 від 25.11.2016

Здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України  за 2015 рік та підготовка щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про стан її реалізації

Закон України «Про Генеральну схему планування території України», постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України» ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя
5.

№ 23-65/2016 від 12.10.2016

Проведення аналізу стану водопровідно-каналізаційного господарства та підготовка Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2013, 2014, 2015 роки

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 576 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні» ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»
Повернутися вгору