Перелік ЗАВЕРШЕНИХ у 2011 році робіт за бюджетною програмою КПКВК -2751030 та Звіти Науково-дослідних розробок, завершених у 2011 році

15.01.2016

Перелік ЗАВЕРШЕНИХ у 2011 році робіт за бюджетною програмою КПКВК -2751030

Проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо підвищення функціональних властивостей житла у частині доступності та екологічності

Дослідження професійної класифікації у будівництві, розроблення кваліфікаційних характеристик на нові професії працівників у будівництві та підготовка на їх основі змін до Довідника  кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64

Розроблення пропозицій щодо математичного розрахунку багатоповерхових безригельних каркасних будівель на стійкість до прогресуючого руйнування внаслідок пожежі, спричиненої землетрусом

Розроблення методичних рекомендацій з проектування заходів захисту будівель і споруд в зоні дії метрополітену

Розроблення Методичних рекомендацій з виконання геодезичних робіт у будівництві

Визначення критеріїв придатності будівель і споруд до експлуатації в залежності від напружено-деформованого стану конструкцій в складних інженерно-геологічних умовах

Проведення досліджень, розробка конструктивно-технологічних рішень улаштування горизонтальних протифільтраційних екранів під існуючими промисловими спорудами та підготовка методичних рекомендацій з улаштування горизонтальних екранів

Розроблення єдиної системи класифікації та кодування об’єктів містобудівної діяльності

Джерелознавчі дослідження з історії архітектури та будівництва  малих міст Дніпропетровської, Кіровоградської, Рівненської, Хмельницької, Чернігівської областей

Дослідження суспільно-географічних аспектів міст України та його інтеграція у світовий інформаційний  простір (на прикладі Донецької, Київської, Львівської і Харківської областей)

Дослідження і аналіз взаємозв’язків нормативних документів у галузі будівництва, які супроводжуються базовими організаціями Мінрегіонбуду та розробка інформаційно-пошукової системи

Розроблення Загальнодержавної програми розвитку та реконструкції централізованих систем водовідведення населених пунктів України на 2012-2020 роки

Проведення дослідження та підготовка рекомендацій щодо викладення у новій редакції Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Дослідження чинного законодавства та підготовка пропозицій щодо порядку підвищення кваліфікації у сфері житлово-комунального господарства

Проведення дослідження чинного законодавства та підготовка пропозицій щодо розроблення проекту примірного договору на передачу в оренду об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Проведення дослідження чинного законодавства та підготовка пропозицій щодо розроблення проекту типового договору на передачу в концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Дослідження чинного законодавства та розроблення спеціальної навчальної програми для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань впровадження державно-приватного партнерства у комунальному господарстві

Розроблення Концепції національної стратегії організації навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для запровадження ринкових умов господарювання у сфері житлово-комунального господарства

Проведення дослідження та розроблення Концепції єдиної системи обліку в Україні споживання та регулювання води та теплової енергії

Проведення досліджень щодо поховання одинокого громадянина, або громадянина, від поховання якого відмовилися рідні

Проведення досліджень щодо функціонування та утримання майданчиків або зон для вигулу домашніх тварин на об’єктах благоустрою

Проведення аналізу будівельних норм і правил, правил експлуатації житлових будинків та надання пропозицій щодо їх удосконалення з метою підвищення якості житлово-комунальних послуг, скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів

Розроблення посібника «Все про воду для майбутніх поколінь» для використання у рамках факультативної програми загальноосвітнього навчального закладу

Дослідження законів України з питань оподаткування та розробка рекомендацій щодо внесення змін до таких законів в частині стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива у сфері надання житлово-комунальних послуг

Дослідження фінансово-економічних ризиків суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, пов’язаних з державним регулюванням цін і тарифів

Розроблення нормативів обслуговування та типових норм чисельності працівників і службовців виробничих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

Розроблення пропозицій до типових організаційних структур та граничної чисельності працюючих на підприємствах тепло-, водопостачання та водовідведення

Розроблення системи індикаторів, які характеризують ефективність управління підприємством, здійснення операційної та інвестиційної діяльності, а також визначення механізму  їх запровадження

Дослідження засобів і механізмів державного регулювання діяльності в сфері надання житлово-комунальних послуг в Україні та підготовка комплексу пропозицій щодо його вдосконалення

Повернутися вгору