Інформація про завершену наукову розробку «Проведення аналізу та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо складання переліку національних стандартів для цілей застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»

27.10.2021

Науково-технічна розробка за темою «Проведення аналізу та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо складання переліку національних стандартів для цілей застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»», виконана ТОВ «Національний атестаційно-навчальний центр» у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030.

Об’єкт дослідження: положення консолідованої версії Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради (далі – Регламент (ЄС) № 305) та положення Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», яким в національне законодавство імплементовано Регламент (ЄС) № 305.

Мета роботи: формування переліку стандартів для цілей застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

Підстава для виконання розробки: Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку», наказ Мінрегіону від 09.04.2021 № 89«Про затвердження Переліків прикладних науково-технічних розробок, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030», договір від 24.06.2021 № 16-242/2021 між Міністерством розвитку громад та територій України та ТОВ «Національний атестаційно-навчальний центр».

В рамках виконання наукових досліджень, проаналізовано назви та позначення чинних європейських гармонізованих стандартів щодо будівельної продукції та національних стандартів. За результатами проведеного аналізу, зокрема сформовано:

1) перелік чинних гармонізованих європейських стандартів (hEN) на будівельну продукцію (Додаток 1);

2) пропозиції щодо розподілу чинних гармонізованих європейських стандартів (hEN) на будівельну продукцію за категоріями будівельної продукції відповідно Переліку категорій будівельної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 426 (Додаток 2);

3) таблицю співставлення найменувань гармонізованих європейських стандартів (hEN) на будівельну продукцію та відповідних національних стандартів (ДСТУ EN), в тому числі із детальним аналізом наявних колізій (Додаток 3);

4) перелік національних стандартів (ДСТУ EN) на будівельну продукцію, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам (hEN), який рекомендовано Мінрегіону до затвердження розпорядчим документом відповідно до Закону (Додаток 4);

5) перелік гармонізованих європейських стандартів, що рекомендовано до першочергового опрацювання та прийняття в Україні як національних (Додаток 5);

6) перелік європейських стандартів щодо методик випробовування будівельної продукції («горизонтальних» стандартів) відносно реакції на вогонь, поглинання шуму та викидів небезпечних речовин, які рекомендовано для опрацювання та прийняття в Україні як національних з метою забезпечення потреб експортно-орієнтованих виробників та врахування під час розроблення та удосконалення відповідних національних методик випробувань (Додаток 6).

Повернутися вгору