Перелік напрямів науково-технічної діяльності у будівництві, за якими базові організації у будівництві виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві

02.08.2021
 1. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування планування та забудови території, створення безперешкодного життєвого середовища
 2. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування складу та змісту проєктної документації, організації та технології будівництва
 3. Нормативно-методичне та інформаційне забезпечення формування системи нормативного забезпечення у будівництві та розроблення проєктної документації
 4. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування складу та змісту науково-проектної документації, реставрації пам’яток архітектури та містобудування
 5. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва будівель і споруд невиробничого призначення, безпеки і доступності під час експлуатації
 6. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва виробничих будівель і споруд, безпеки і доступності під час експлуатації
 7. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, безпеки і доступності під час експлуатації
 8. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, безпеки і доступності під час експлуатації
 9. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва споруд цивільного захисту та їх функціональних параметрів під час експлуатації, складу та змісту інженерно-технічних заходів цивільного захисту
 10. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва об’єктів зв’язку, безпеки і доступності під час експлуатації
 11. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва об’єктів атомної енергетики, безпеки і доступності під час експлуатації
 12. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва гідротехнічних споруд, безпеки і доступності під час експлуатації
 13. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації металевих конструкцій
 14. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій
 15. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації кам’яних та армокам’яних конструкцій
 16. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації дерев’яних конструкцій
 17. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування геотехнічного проєктування, безпеки під час експлуатації
 18. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації зовнішніх та внутрішніх мереж та споруд систем водопостачання та водовідведення
 19. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації інженерних мереж та споруд систем теплопостачання, газопостачання
 20. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та експлуатації електричних інженерних мереж, електоробладнання будівель і споруд
 21. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування пожежної безпеки будівель і споруд
 22. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування щодо захисту від шуму та вібрації
 23. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування щодо енергозбереження та енергоефективності
 24. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва будівель і споруд, що споруджуються у складних інженерно-геологічних та техногенних умовах
 25. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування проєктування та будівництва будівель і споруд в умовах сейсмічності
 26. Науково-технічне, дослідне, методичне та інформаційне забезпечення нормування з питань економіки та ціноутворення у будівництві

________

Примітки.

 

1.    Перелік напрямів науково-технічної діяльності у будівництві, за якими базові організації у будівництві виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві, визначено відповідно до пункту 5 Положення про базову організацію у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 589

Повернутися вгору