Державні та галузеві будівельні норми

12.08.2022

Звертаємо увагу!

Відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 02.12.2010 № 470 «Про створення та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм» виконання функцій із зберігання та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм покладено на Державне підприємство «Укрархбудінформ» (03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2 А, тел.249-36-20, електронна пошта: [email protected]).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 483 «Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм» утримувач  Центрального фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує підготовку текстів державних будівельних норм до видання, а також поширення та офіційне оприлюднення текстів державних будівельних норм.

При виданні державних будівельних норм ДП «Укрархбудінформ» несе відповідальність за відповідність офіційного тексту контрольному примірнику державних будівельних норм, що зберігається у Центральному фонді.

У разі видання, відтворення чи розповсюдження державних будівельних норм іншою юридичною або фізичною особою ДП «Укрархбудінформ» не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюдженого документа.

Позначення Назва Додаткові дані: дата набрання чинності;на заміну (за наявності); організація розробник або організація, яка здійснює супровід

ДБН А.1.1-1:2009

 

Зміна № 1

Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну ДБН А.1.1-1-93

ТОВ «Центр історико-містобудівних досліджень»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2017 р.

ДБН А.1.1-94-2010

Зміна №1 ДБН А.1.1-94:2010

Поправка до Зміни №1

Зміна № 2

Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення.

Чинний з 01.07.2013 р.

Введено вперше

ТОВ «НВП «Будконструкція»

Поправка до Зміни № 1, Інформаційний бюлетень  № 3, 2019

Зміна № 2 чинна з 01.09.2022

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва/

Чинні з 01.07.2008 р.

На заміну СНиП 01.02.07-87

«УкрНДІІНТВ»

ДБН А.2.2-1-2003

Зміна № 1

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Чинні з 01.04.2004 р.

На заміну ДБН А.2.2-1-95

Зміна № 1 чинна з 01.07.2010 р.

«УкрНДІІНТВ»

ДБН А.2.2-3:2014

 

Зміна № 1

Виправлення до Зміни № 1

Зміна № 2

Склад та зміст проектної документації на будівництво.

Чинні з 01.10.2014 р.

На заміну ДБН А.2.2-3:2012

ДП «НДІБВ»

Зміна № 1 чинна з 01.06.2018

Виправлення до Зміни № 1, Інформаційний бюлетень № 5, 2018

Зміна № 2 чинна з 01.07.2022

ДП «НДІБВ»

ДБН А.2.2-14-2016

Зміна №1

Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

Чинні з 01.07.2017

На заміну ДБН А.2.2-6-2008

ДП “УкрНДІпроектреставрація”

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

«УкрНДІпроектреставрація»

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва.

Чинні з 01.01.2017 р.

На заміну ДБН А.3.1-5-2009

ДП «НДІБВ»

ДБН А.3.1-9:2015 Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів.

Чинні з 01.02.2017 р.

На заміну ДБН А.3.1-9:2000

“УкрНДІЦЗ”

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.

Чинні з 01.04.2012 р.

На заміну СНиП III-4-80*

«НДІБВ», КНУБА

ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.

Чинні з 01.04.96 р.

Введено вперше

Зміна № 1

чинна з 01.10.2005 р.

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.1.1-5-2007

І-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації (ДСК).

ІІ-частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації.

Чинні з 01.04.2008 р.

На заміну ВСН 38-83

ДП «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя

ДБН Б.1.1-13-2012

Зміна № 1

Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях.

Чинні з 1.10.2012

На заміну ДБН Б.1.1-6-2007

ДБН Б.1.1-11:2011

ДП «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя

ДБН Б.1.1-14-2012

 

 

Зміна № 1

Склад та зміст детального плану території.

Чинні з 1.10.2012

На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009

ДП «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя

Зміна № 1 чинна з 01.05.2018

ДП «НДПІ містобудування»

ДБН Б.1.1-15-2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту.

Чинні з 1.11.2012

На заміну ДБН Б.1-3-97,

ДБН Б.1.1-9-2009

ДП “НДПІмістобудування”

ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру.

Чинні з 01.09.2013

На заміну ДБН Б.1-1-93 ДП «УкрНДПІцивільбуд»

ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад Набрання чинності з 01.07.2018
ДБН Б.1-1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території

Чинні з 01.08.2018

Введено вперше  ДП «ДІПРОМІСТО»

ДБН Б.2.2-1-2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування.

Чинні з 01.08.2008 р.

Введено вперше

Укркомун НДІпрогрес

ДБН Б.2.2-3:2012

Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

Чинні з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДП «НДПІмістобудування»

ДБН Б.2.2-5-2011

 

Зміна № 1

 

Зміна № 2

 

Зміна № 3

Благоустрій територій.

Чинні від 01.09.2012 р.

Введено вперше.

ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

Зміна № 1 чинна з 01.10.2018

ДП “НДКТІМГ”

Зміна № 2 чинна з 01.06.2020

ДП «НДКТІМГ»

Зміна № 3 чинна з 01.09.2022

ДП «НДКТІ МГ»

ДБН Б.2.2-6-2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

Чинні з 01.01.2014

Введено вперше

ДП «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя»

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій

Чинні з 01.10.2019

На заміну ДБН Б.2.2-12:2018

ДП «Діпромісто» імені

Ю.М. Білоконя»

ДБН Б.2.4-1-94

Планування і забудова сільських поселень.

Планирование и застройка сельских поселений.

Planning and building up rural settlements.

Чинні з 01.03.94 р.

На заміну РСН 175-86

ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд»

ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.

Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 11-97-76

«УкрНДІагропроект»

ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств.

Чинні з 01.10.97 р.

Введено вперше

«УкрНДІагропроект»

ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах.

Чинні з 01.09.94 p.

Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

Чинні з 01.06.2017 р.

На заміну ДБН В.1.1-7-2002

«УкрНДІЦЗ»

ДБН В.1.1-12:2014 

 

Зміна № 1

Будівництво в сейсмічних районах України

Чинний з 01.10.2014 р.

На заміну ДБН В.1.1-12:2006

ДП «НДІБК»

Зміна чинна з 01.05.2019 р.

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.01.15-90

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення.

Чинні з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.06.15-85

УДНДІ «УкрВОДГЕО»

ДБН В.1.1-31:2013  Захист територій, будинків і споруд від шуму.

Чинний з 01.06.2014 р.

На заміну СНиП ІІ-12-77

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

Чинні з 01.10.2017

На заміну ДБН В.1.1-5-2000

ДП «НДІБК»

 ДБН В.1.1-46:2017  Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.

Чинні з 01.11.2017 р.

На заміну ДБН В.1.1-3-97

ДП«НДІБК»

ДБН В.1.2-2-2006

 

 

Зміна № 2

Навантаження і впливи. Норми проектування.

Чинні з 01.01.2007 р.

На заміну СНиП 2.01.07-85

Зміна № 1 чинна з 01.10.2007 р.

ВАТ «УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ім. В.М.Шимановського»

Зміна № 2 чинна з 01.06.2020

ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК).

Чинні з 01.08.2019 р.

На заміну ДБН В.1.2-4-2006

УкрНДІЦЗ

ДБН В.1.2-5-2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів.

Чинні з 01.01.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-6-2008

 

Зміна № 1

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість.

Чинні з 01.10.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

Зміна № 1 чинна з 01.06.2020

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.

Чинні з 01.10.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища.

Чинні з 01.10.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. Чинні з 01.10.2008 р.
Введено впершеДП «НДІБК»
ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму.

Чинні з 01.10.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії.

Чинні з 01.10.2008 р.

Введено вперше

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки.

Чинні з 01.01.2009 р.

Введено вперше

«НДІБВ»

ДБН В.1.2-14:2018

 

Зміна № 1

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

Чинні з 01.01.2019 р.

На заміну ДБН В.1.2-14-2009

ВАТ «УКРНДІПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ім. В.М.Шимановського»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

ДБН В.1.2-15-2009 Навантаження та впливи. Мости та труби.

Чинні з 01.03.2010 р.

Втратили чинність глава 2
та додатки Л, Д, Ж, П, К, Р ДБН В.2.3-14:2006

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект»

ДБН В.1.3-2-2010

 

 

Зміна № 1

Геодезичні роботи у будівництві.

Чинний з 01.09.2010 р.

На заміну СНиП 3.01.03-84

«НДІБВ»

Зміна № 1 чинна з 01.06.2018

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

Чинні з 01.01.2019 р.

На заміну ДБН В.2.1-10-2009

ДП«НДІБК»

ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва.

Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 2.10.03-84

«УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники.

Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 2.10.04-85

«УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-3:2018

 

Зміна № 1

Будинки та споруди. Заклади освіти

Чинні з 01.09.2018 р.

На заміну ДБН В.2.2-3-97

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.2-4:2018

 

Зміна № 1

Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

Чинні з 01.10.2018

На заміну ДБН В.2.2-4-97

ПАТ “КиївЗНДІЕП”

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.2.5-97

Зміна № 2

Зміна № 3

 

Поправка до Зміни №3

Зміна № 4 (ДСК)

Зміна № 4

Додаток 1 

Захисні споруди цивільного захисту.

Чинні з 01.01.98 р.

На заміну СНиП II-11-77*

Зміна № 1
чинна з 01.10.2006р.

Збірник змін за 2006р.

Зміна № 2
чинна з 01.04.2012 р.

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 3

чинна з 01.08.2018 р.

УкрНДІЦЗ

Інформаційний бюлетень № 8, 2018 р.

Зміна № 4 (ДСК)

чинна з 01.08.2019 р.

УкрНДІЦЗ

Зміна №4 та Додаток 1 чинні з 01.08.2019

УкрНДІЦЗ 

ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

Чинні з 01.07.98 р.

На заміну СНиП ІІ-108-78

Зміна № 1
чинна з 01.04.2005 р.

«УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-8-98  Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.

Чинні з 01.07.98 р.

На заміну СНиП 2.10.05-85

Зміна № 1

чинна з 01.04.2005 р.

Поправка

БУ № 1, 1999 р.

«УкрНДІагропроект»

ДБН В.2.2-9:2018

Зміна № 1 

Громадські будинки та споруди. Основні положення.

Чинні з 01.06.2019 р.

На заміну ДБН В.2.2-9:2009

ДП “УкрНДПІцивільбуд”

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-10-2001

Зміна №1

Зміна № 2

Поправка

Заклади охорони здоров’я.

Чинні з 01.04.2001 р.

На заміну СН 535-81

Зміна № 1
чинна з 01.04.2005 р.

Поправка
Збірник змін за 2005 р.

АТ «Медінвестпроект»

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення.

Чинні з 01.05.2002 р.

Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Чинні з 01.04.2004 р.

На заміну СНиП 2.10.02-84

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-13-2003

Зміна № 1

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди.

Чинні з 01.03.2004 р.

На заміну ВСН 46-86

Зміна № 1

чинна з 01.10.2010 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-14-2004 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними

Чинні з 01.01.2004 р.

На заміну СНиП 2.01.05-83

«НДІБВ»

ДБН В.2.2-15:2019

Поправка

Зміна №1

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

Чинні з 01.12.2019.

На заміну ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.3.2-2-2009

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

Чинні з 01.11.2019 р.

На заміну ДБН В.2.2-16-2005

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-18-2007

Зміна № 1

Зміна № 2

Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення.

Чинні з 01.07.2007 р.

Введено вперше

Зміна № 1
чинна з 01.07.2012 р.

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 2
чинна з 01.05.2020

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-20-2008

Зміна № 1

Готелі.

Чинні з 01.04.2009 р.

Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.10.2019

ДБН В.2.2-23-2009

 

Зміна № 1

Підприємства торгівлі.

Чинні з 01.07.2009 р.

Втрачає чинність ВСН 54-87

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.08.2019

ДБН В.2.2-25-2009

 

 

Зміна № 1

Зміна № 2

Підприємства харчування
(заклади ресторанного господарства).

Чинні з 01.09.2010 р.

Введено вперше

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.10.2018

Зміна № 2 чинна з 01.06.2020                      ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

ДБН В.2.2-26-2010

Зміна № 1

Суди.

Чинні з 01.10.2010 р.

Введено вперше

ВАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.04.2014

ДП “УКРНДПІЦИВІЛЬБУД”

ДБН В.2.2-28-2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.

Чинні з 01.10.2011 р.

На заміну СНиП 2.09.04-87

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-40:2018

 

Зміна № 1

Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

Чинні з 01.04.2019

На заміну ДБН В.2.2-17:2006

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення

Чинні з 01.01.2020

На заміну ДБН В.2.2-24:2009

ДП «НДІБВ»

ДБН В.2.3-4-2015

Зміна № 1

Зміна № 2

Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.

Чинні з 01.04.2016 р.

На заміну ДБН В.2.3-4-2007 та таблиці В.2 ДБН В.2.3-22:2009  “Мости та труби. Основні вимоги проектування”

ДП «ДерждорНДІ»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2019

ДП «ДерждорНДІ»

Зміна № 2 чинна з 01.03.2022

ДП “ДерждорНДІ”

ДБН В.2.3-5:2018

Зміна №1

Вулиці та дороги населених пунктів.

Чинні з 01.09.2018 р.

На заміну ДБН В.2.3-5-2001

ДП “ДерждорНДІ”

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ДП «ДерждорНДІ»

ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. Обстеження та випробування.

Чинні з 01.03.2010 р.

На заміну ДБН В.2.3-6-2002

«ДерждорНДІ»

ДБН В.2.3-7:2018

Правка

Метрополітени. Основні положення

Чинні з 01.09.2019 р.

На заміну ДБН В.2.3-7-2010

ДП «НДІБК»

Правка, Інформаційний бюлетень  № 10, 2019

ДБН В.2.3-14-2006

Додатки

Мости та труби. Правила проектування.

Чинні з 01.02.2007 р.

На заміну СНиП 2.05.03-84*

Національний транспортний університет

ДБН В.2.3-15-2007

 

Зміна № 1

Зміна № 2

Зміна № 3

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.

Чинні з 01.08.2007 р.

На заміну ВСН 01-89 в частині легкових автомобілів та Додатку Є ДБН В.2.2-9-99

Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури

Зміна № 1 чинна з 01.10.2018

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 2 чинна з 01.07.2019

ПАТ «КиївЗНДІЕП»

Зміна № 3 чинна з 01.09.2022

ПАТ «КИЇВЗНДІЕП»

ДБН В.2.3-18-2007

Зміна № 1

Поправка

Зміна № 2

Зміна № 3

Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування.

Чинні з 01.07.2008 р.

На заміну СНиП 2.05.09-90

ДП «НДКТІ МГ»

Зміна №1

Чинна з 01.11.2013 р

Поправка

Зміна №2

Чинна з 01.11.2016 р

Наказ від 11 травня 2016 р. № 122

ДП “Київдіпротранс”

Зміна № 3 чинна з 01.09.2022

ДП «НДКТІ МГ»

ДБН В.2.3-19-2018

Поправка

Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування.

Чинні з 01.04.2019 р.

На заміну ДБН В.2.3-19-2008

“УкрДУЗТ”

Поправка, Інформаційний бюлетень  № 2, 2019

ДБН В.2.3-22-2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування.

Чинні з 01.03.2010 р.

Втрачає чинність
глава 1 та додатки В, М,
ДБН В.2.3-14:2006

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект»

ДБН В.2.3-26-2010 Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування.

Чинний з 01.10.2011 р.

Введено вперше

«ДерждорНДІ»

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди.

Чинні з 01.01.2000 p.

На заміну СНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85

ВАТ «Укрводопроект»

ДБН В.2.4-2-2005

 

 

Зміна № 1 

Зміна № 2

Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування.

Чинні з 01.01.2006 р.

Введено вперше

«УкрНДВІІТЕВ»

Зміна № 1 чинна з 01.03.2017

ДП “УКРНДІІНТВ”

Зміна № 2 чинна з 01.06.2020

ДП «НДКТІМГ»

ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення.

Чинний з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.06.01-86

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.4-4-2010 Полігони зі знешкодження та захоронення
токсичних відходів. Основні положення проектування.

Чинний з 01.01.2011 р.

На заміну СНиП 2.01.28-85

ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.

Чинні з 01.09.2012 р.

На заміну розділу 6 «Гидравлический транспорт» СНиП 2.05.07-91

«Промышленный транспорт»

«УкрНДІводоканалпроект»

ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж.

Чинні з 01.08.99 р.

На заміну СН 465-74

ДПВНДІ «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ»

ДБН В.2.5-20:2018

Зміна №1

Газопостачання.

Чинні з 01.07.2019 р.

На заміну ДБН В.2.5-20-2001

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

Зміна № 1 чинна з 01.06.2020

ПрАТ «УкрНДІінжпроект»

ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою. Том 1 і 2.

Чинні з 01.07.2002 р.

Введено вперше

ДП «Центр-СЕПРОтепломережа»

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

Чинні з 01.10.2010 р.

На заміну ДБН В.2.5-23-2003

ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»

ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення.

Чинні з 01.10.2012 р.

На заміну ДБН В.2.5-24-2003

ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.

Чинні з 01.03.2019 р.

На заміну ДБН В.2.5-28-2006

ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»

ДБН В.2.5-39-2008

 

 

Зміна № 1

Теплові мережі.

Чинні з 01.07.2009 р.

На заміну СНиП 2.04.07-86

ВАТ «УкрНДІінжпроект»

Зміна № 1 чинна з 01.07.2018

ДБН В.2.5-41-2009 Газопроводи з поліетиленових труб.Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.

Чинні з 01.08.2010 р.

На заміну розділів ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”: “Газопроводи із поліетиленових труб”, “Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб”, “Поліетиленові труби та деталі” та “Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб”

ДП «Центр-СЕПРОтепломережа»

ДБН В.2.5-56:2014

Зміна № 1

Поправка до Зміни № 1

Системи протипожежного захисту.

Чинні з 01.07.2015 р.

На заміну ДБН В.2.5-56-2010

ВГО “Український союз пожежної та техногенної безпеки”

Зміна № 1 чинна з 01.11.2019

ПП НТЦ УСВППП

ДБН В.2.5-64-2012

 

 

Зміна № 1

Виправлення до Зміни №1

Внутрішній водопровід та каналізація.Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.

Чинні з 01.03.2013 р.

На заміну СНиП 2.04.01−85, СНиП 3.05.01−85

ДП «Міськбудпроект»

Зміна № 1 чинна з 01.03.2019

Виправлення до Зміни № 1, Інформаційний бюлетень № 12, 2018

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

Чинні з 01.01.2014

На заміну СНиП 2.04.05-91,  крім розділу 5 та додатка 22

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.5-74:2013

 

Зміна № 1

Поправка до Зміни №1

Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.

Чинні з 01.01.2014

На заміну СНиП 2.04.03-85

ДП «Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект»

Зміна № 1 чинна з 01.02.2019

Поправка до Зміна №1, Інформаційний бюлетень № 4, 2019

ДБН В.2.5-75:2013

 

Зміна № 1

Поправка до Зміни №1

Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.

Чинні з 01.01.2014

На заміну СНиП 2.04.03-85

ДП «Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект»

Зміна № 1 чинна з 01.02.2019

Поправка до Зміна №1, Інформаційний бюлетень № 4, 2019

ДБН В.2.5-76:2014

 

Зміна № 1

Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

Чинні з 01.06.2014

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

Зміна № 1 чинна з 01.06.2020

ДП «УкрНДІЦЗ»

ДБН В.2.5-77:2014

 

Зміна № 1

Котельні

Чинні з 01.01.2015

ПАТ “Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України”

Зміна № 1 чинна з 01.07.2018

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.

Чинні з 01.05.2017 р.

На заміну ДБН В.2.6-31-2006

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування

Чинні з 01.12.2018 р.

На заміну ДБН В.2.6-33-2008

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-98-2009

 

Зміна № 1

Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.

Чинні з 01.06.2011 р.

На заміну СНиП 2.03.01-84*

ДП «НДІБК»

Зміна № 1 чинна з 01.06.2020

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-160-2010

Зміна № 1

Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення.

Чинні з 01.09.2011 р.

Уведено впершеДП «НДІБК»Зміна № 1 чинна з 01.06.2020

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-161:2017 Дерев’яні конструкції. Основні положення.

Чинні з 01.02.2018

На заміну ДБН В.2.6-161-2010

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-162-2010

 

Зміна № 1

Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення.

Чинні з 01.09.2011 р.

На заміну СНиП ІІ-22-81

ДП «НДІБК»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ДП «НДІБК»

ДБН В.2.6-165:2011 Алюмінієві конструкції. Основні положення.

Чинні з 01.07.2012 р.

На заміну СНиП 2.03.06-85

ВАТ «УКРНДІПРОЕКТ-СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»  ім. В.М.Шимановського»

ДБН В.2.6-198:2014

 

Зміна № 1

Сталеві конструкції. Норми проектування

Чинні з 01.01.2015 р.

ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського»

Зміна № 1 чинна з 01.09.2022

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

Чинні з 01.01.2018 р.

ДП «НДІБВ»

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Чинний від 01.08.2015

На заміну ВБН В.2.2-45-1-2004

ГБН В.2.2-35077234-001:2011 Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування.

Мінжитлокомунгосп

Чинний від 01.06.2011
Уведено вперше

ГБН В.2.3-218-003:2010 Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону.

Укравтодор

Чинний від 01.11.2010
На заміну ВБН В.2.3-218-003-97

ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

Укравтодор

Чинний від 01.10.2012
На заміну ВБН В.2.3-218-007-98

ГБН В.2.3-218-534:2011 Оцінювання  стану бетонного покриття автомобільних доріг

Укравтодор

Чинний від 01.05.2011
Уведено вперше

ГБН В.2.3-218-540:2012 Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг

Укравтодор

Чинний від 01.10.2012
Уведено вперше

ГБН В.2.3-218-547:2010 Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах

Укравтодор

Чинний від 01.11.2010
Уведено вперше

ГБН В.2.3-218-548:2010 Армогрунтові підпірні стінки для  автомобільних доріг. Проектування та будівництво

Укравтодор

Чинний від 01.04.2011
Уведено вперше

ГБН В.2.3-218-551:2011 Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування

Укравтодор

Чинний від 01.01.2012
Уведено вперше

ГБН В.2.3-34620942-001:2013 Проектування телекомунікацій. Лінійно-апаратні цехи

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Чинний від 01.03.2014

Уведено вперше (втратив чинність в Україні ИП 117-88)

ГБН В.2.3-37472062-1:2012 Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування

Мінінфраструктури

Чинний від 01.03.2013
На заміну ВБН В.2.3-218-007-98

Уведено вперше  (втратив чинність в Україні ВСН 207-89)

ГБН В.2.3-37472062-2:2013 Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту

Мінінфраструктури

Чинний від 01.05.2014

На заміну ВБН В.2.3-1-2008

ГБН В.2.3-37641918-544:2014

 

Зміна № 1

Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

Мінінфраструктури

Чинний від 01.01.2015

На заміну ВБН В.2.3-218-544:2008

Зміна № 1 чинна з 01.09.2018

ТОВ «Гідрозахист»

ГБН В.2.3-37641918-549:2018 Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування

Мінінфраструктури

Чинні з 01.06.2018

ГБН В.2.3-37641918-550:2018 Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування

Мінінфраструктури

Чинні з 01.06.2018

ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва

Мінінфраструктури

Чинний від 01.11.2015

Уведено вперше

ГБН В.2.3-37641918-553:2013

Мости і труби.

Сталезалізобетонні конструкції

Укравтодор

Чинний від 01.09.2013

На заміну ДБН В.2.3-14:2006 у частині : глава 5 «Сталезалізобетонні конструкції», додаток G, додаток L,додатокN, додатокQ.

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво

Укравтодор

Чинний від 01.09.2013

На заміну ВБН В.2.3-218-002-95

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування

Мінінфраструктури (ХНАДУ)

Чинний від 01.04.2017

На заміну ВБН В 2.3-218-008-97 у частині проектування

ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування

Мінінфраструктури                              (ДП «ДерждорНДІ»), (ХНАДУ), (НТУ)

Чинний від 01.06.2019

На заміну ВБН В.2.3-218-186-2004

ГБН В.2.5-00013741-72:2013 Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

Міненерговугілля

На заміну СОУ 45.2-31032472-10:2009

ГБН В.3.1-00013741-12:2011 Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації

Міненерговугілля

Чинний від 06.09.2011
Уведено вперше

ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт

Укравтодор

Чинний від 01.12.2011
На заміну ВБН Г.1-218-182-2006

ДБН В.2.6-221:2021  «Конструкції силосів сталевих з гофрованою стінкою для зерна. Основні положення»

Чинні з 01.09.2022

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

ДБН В.2.2-43:2021  «Складські будівлі. Основні положення»

Чинні з 01.09.2022

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

ДБН В.2.2-42:2021  «Споруди холодильників. Основи проектування»

Чинні з 01.09.2022

ТОВ «УКРІНСТАЛЬКОН ім. В.М. ШИМАНОВСЬКОГО»

ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.2.6-31:2016

ДП «НДІБК»

ДБН А.2.2-1:2021 «Cклад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс)»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН А.2.2-1-2003

ДП «НДКТІ МГ»

ДБН В.1.2-10:2021 «Захист від шуму та вібрації»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.1.2-10:2008

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-11:2021 «Енергозбереження та енергоефективність»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.2.6-11:2008

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-7:2021 «Пожежна безпека»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.1.2-7-2008

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-6:2021 

«Механічний опір та стійкість»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.1.2-6-2008

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-8:2021 

«Гігієна, здоров’я та захист довкілля»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.1.2-8-2008

ДП «НДІБК»

ДБН В.1.2-9:2021 

«Безпека і доступність під час експлуатації»

Чинні з 01.09.2022

На заміну ДБН В.1.2-9-2008

ДП «НДІБК»

ДБН Б.1.1-14:2021

«Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»

Чинні з 01.10.2022

На заміну ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»

ДП «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя

ДБН Б.1.1-13:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»

Чинні з 01.10.2022

На заміну ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»

ДП «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя

ДБН Б.2.2-3:2021 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»

Чинні з 01.10.2022

На заміну ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»

ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

 

Повернутися вгору