Істотні умови до проекту Зміни ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

10.12.2020

Метою розробки є удосконалення вимог складу та змісту проектної документації на будівництво до сучасних потреб будівельної галузі щодо використання технологій будівельного інформаційного моделювання та відповідно до чинних нормативно-правових, нормативних актів і нормативних документів, зокрема:

  • Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про енергетичну ефективність будівель»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), у тому числі в частині розроблення в електронній формі проектів будівництва, що затверджуються розпорядчим документом, на який накладається кваліфікований електронний підпис та можливості проведення експертизи у вигляді електронних документів;
  • ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Об’єктом нормування є склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Пропозиції до проекту Зміни ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» прохання направляти на електронну адресу організації-розробника (ndibv_post@ukr.net).

Повернутися вгору