Перша редакція проекту Зміни №1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

30.12.2020
Повернутися вгору