Перша редакція проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»

12.11.2021

1. Виконавець робіт:
Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

2. Стислий виклад змісту проєкту:
Перша редакція проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» розроблялась на підставі затвердженого Технічного завдання на розроблення проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту».
У проєкті нової редакції ДБН вдосконалюються обов’язкові основні вимоги, вимоги до складу та змісту матеріалів з яких складається науково-проектна документація історико-архітектурного опорного плану населеного пункту у наявній (цифровій, текстовій, графічній тощо) формі, яких слід дотримуватись при розробленні документації історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, уточняються вимоги до форми завдання на розроблення (внесення змін до) історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, складу вихідних даних, які надає замовник для розроблення (внесення змін до) історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, уточнюються вимоги до побудови, оформлення пояснювальної записки.

3. Спосіб оприлюднення проекту:
Проєкт першої редакції проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» та пояснювальна записка до нього оприлюднюється на офіційних веб-сайтах виконавця робіт – Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» (www.civilbud.com.ua) та Мінрегіону (www.minregion.gov.ua).

4.Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції:
Протягом десяти робочих днів після оприлюднення першої редакції проєкту нової редакції ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» Мінрегіоном приймаються пропозиції до проекту будівельних норм у письмовій формі від фізичних і юридичних осіб.

5. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій до проєкту:
Зауваження та пропозиції надсилати у письмовій формі електронною та звичайною поштою.
Міністерство розвитку громад та територій України: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (юридична адреса), тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54, 278-82-90;
e-mail: [email protected]; [email protected],

Повернутися вгору