Технічне завдання на розроблення проєкту Зміни №1 ДБНБ.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

30.12.2021

1. Виконавець робіт:

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

2. Стислий виклад змісту проєкту Технічного завдання:

Відповідно до Технічного завдання розробляється проєкт Зміни № 1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

У технічному завданні зазначаються вимоги до змісту, побудови, викладання, оформлення проекту будівельних норм та супроводжувальних документів до них, перелік підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у сфері будівництва, містобудування та архітектури, яким надається проект будівельних норм для вивчення і надання пропозицій, а також базова організація у будівництві, що проводитиме перевірку проекту будівельних норм.

3. Спосіб оприлюднення проекту Технічного завдання:

Проєкт Технічного завдання на розроблення проєкту Зміни № 1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінрегіону (www.minregion.gov.ua) та виконавця робіт – Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) (www.knuba.edu.ua).

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції:

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту технічного завдання Мінрегіоном приймаються пропозиції до проекту технічного завдання у письмовій формі.

5. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій до проєкту Технічного завдання:

Зауваження та пропозиції надсилати у письмовій формі електронною та звичайною поштою: Міністерство розвитку громад та територій України,  01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (юридична адреса), тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-94; e-mail: [email protected]; [email protected]

Повернутися вгору