Маніфест «Про сприяння розвитку сільських територій»

05.05.2016

Маніфест

«Про сприяння розвитку сільських територій»

Ми, учасники науково-практичної конференції «Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: стан, можливості та ризики», що відбулася 19 квітня 2016 року у  м. Києві,  які представляють центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, наукові та неурядові організації, а також бізнес,

заслухавши та обговоривши доповіді з питань стану та перспектив просторового розвитку сільських територій, можливостей та шляхів досягнення успіху в умовах децентралізації,

відзначивши недостатній рівень розвитку нормативно-правової бази, організаційних заходів та ефективності використання ресурсів для сприяння сталому розвитку сільських територій та підвищення якості життя людей,

визнаючи необхідність концентрації зусиль та ресурсів на виконанні завдань з розвитку сільської місцевості, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року,

об’єдналися для координації дій заради стимулювання та сприяння рівномірному і збалансованому розвитку сільських територій, збільшення доходів домогосподарств, підвищення якості та рівня життя людей в сільській місцевості, та

визнали за необхідне спільно забезпечити:

 1. Скоординовану політику:
  • формування та реалізація політики розвитку сільських територій на основі територіально-орієнтованого підходу з урахуванням стандартів ЄС та країн-членів ОЕСР у сфері державної регіональної політики;
  • інтеграція різних секторальних політик та підвищення узгодженості та ефективності державних витрат заради досягнення гідного рівня життя людей, реалізації їх трудового та творчого потенціалу у комфортному та безпечному середовищі;
  • концентрація зусиль на залученні інвестицій, а не субсидій.
 1. Ефективне управління та підвищення спроможності місцевих громад:
  • забезпечення довго- та середньострокового планування розвитку територій, визначення стратегій та планів соціально-економічного розвитку громад;
  • децентралізація влади, продовження реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, активізація процесу об’єднання територіальних громад;
  • розвиток ефективної системи місцевого самоврядування, економічною основою якої є права сільських громад на володіння, користування та розпорядження місцевими ресурсами та землями. Делегування повноважень сільським, селищним радам стосовно розпорядження землями та водними ресурсами за межами населених пунктів на основі містобудівної документації та, відповідно, зарахування до місцевих бюджетів плати за землю і рентної плати за використання таких водних об’єктів;
  • затвердження базових соціальних стандартів (нормативів), в тому числі лікування та надання освітніх послуг в Україні, що забезпечуватимуть право громадян на достатній життєвий рівень та якість життя.
 2. Сильні інституції:
  • проведення серед територіальних громад системної просвітницької, методологічної та роз’яснювальної роботи з різних аспектів розвитку сільських територій, зокрема, щодо децентралізації влади в Україні, нових інструментів та механізмів забезпечення самодостатності громад;
  • розвиток мережі організацій, механізмів та інструментів, що сприяють ефективній роботі приватних та державних структур в сільській місцевості (агенції регіонального розвитку, офіси реформ, старости, ЦНАПи та інші);
  • максимальний розвиток електронних сервісів та переведення адміністративних послуг в електронний формат, забезпечення 100% доступу до Інтернету для інституцій та населення сільської місцевості;
  • забезпечення наукової підтримки розвитку сільських територій.
 1. Диверсифікація сільської економіки та організація виробництва:
  • розвиток з урахуванням європейських принципів фермерських господарств сімейного типу, малих сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств, що базуються на приватній власності, як основи аграрного устрою України;
  • сприяння розвитку кооперативних моделей та інших сучасних та ефективних форм організації виробництва, навчання для членів та працівників кооперативів, надання організаційної та методологічної підтримки фермерам у створенні кооперативів;
  • підтримка виробництва місцевої продукції та створення умов для просування місцевої продукції на ринки збуту через мережу фермерських та оптових ринків сільськогосподарської продукції;
  • сприяння розширенню спектру виробленої продукції і збільшення видів представлених послуг;
  • розвиток несільськогосподарського підприємництва;
  • розширення спектру фінансових продуктів підтримки малого та середнього підприємництва в сільській місцевості;
  • розвиток органічного виробництва та використання біотехнологій;
  • створення консультаційно-інформаційних центрів (дорадчих служб) з надання допомоги сільському населенню з виробництва, збуту, переробки сільськогосподарської продукції, маркетингу, бухгалтерського обліку тощо.
 2. Розвиток інфраструктури. Передбачуване, доступне та стабільне фінансування проектів:
  • сприяння більш широкому використанню партнерських відносин між державним, приватним та громадським секторами, у тому числі механізмів державно-приватного партнерства для концентрації ресурсів на розвитку інфраструктури сільської місцевості;
  • забезпечення місцевою владою планової, системної та якісної підготовки проектів розвитку, що відповідають цілям стратегічних та планових документів, розвивають існуючі або створюють нові конкурентні переваги, а також місцеву інфраструктуру та потребують державної підтримки відповідно до законодавства.
 1. Соціально відповідальний бізнес: Заохочення та створення механізмів для підвищення соціальної та корпоративної культури та відповідальності бізнесу (в першу чергу агрохолдингів), що працює в агропромисловому комплексі, щодо запровадження та дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності, стандартів та якості роботи з персоналом та населенням, що проживає на території ведення бізнесу, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище, участі у вирівнюванні наявних економічних і соціальних диспропорцій.
 2. Чесна конкуренція: доступ виробників до фінансових та природних ресурсів незалежно від їх виду, розміру, господарювання та форми власності таких виробників.
 3. Підтримка місцевої ініціативи: підтримка місцевої ініціативи та орієнтація громадян в сільській місцевості на довгострокове використання потенціалу територій на основі інтегрованих, високоякісних стратегічних документів соціально-економічного розвитку.

19 квітня 2016 року

Повернутися вгору