Звіт про стратегічну екологічну оцінку Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року

24.02.2020

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє про проведення стратегічної екологічної оцінки Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.

У проекті Стратегії визначено тенденції та основні проблеми соціально- економічного розвитку регіонів в контексті загальнодержавних викликів, запропоновано 3 стратегічні цілі регіонального розвитку:

– формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному  та просторовому вимірах;

– підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;

– ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування.

В рамках досягнення стратегічних цілей передбачено реалізацію низки операційних цілей та завдань.

У проекті Стратегії запропоновано нові підходи до політики регіонального розвитку у новому плановому періоді, а саме: перехід від переважно територіально нейтральної до територіально спрямованої політики розвитку територій на основі стимулювання використання їх власного потенціалу.

У зв’язку з цим, визначено типи територій, на яких фокусуватиметься державна регіональна політика протягом наступного планового періоду: гірські території Українських Карпат, узбережжя Чорного та Азовського морів, зони впливу міжнародних транспортних коридорів, прикордонні регіони, у тому числі у несприятливих умовах, природно-заповідні території, міські агломерації, центри економічного зростання, монофункціональні міські поселення, сільські поселення у несприятливих умовах. Проведено картографування та моделювання зазначених типів територій шляхом використання ГІС-технологій.

Стратегія підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України.

Громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року розпочинається 21 лютого 2020 року та завершується 23 березня 2020 року.

Способом участі громадськості є надання письмових зауважень і пропозицій.

Міністерство розвитку громад та територій є органом, від якого можна отримати інформацію щодо стратегічної екологічної оцінки Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.

З проектом Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року можна ознайомитися за адресою>>

Пропозиції та зауваження  до звіту про стратегічну екологічну оцінку Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року просимо надсилати до Міністерства розвитку громад та територій України за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24 або на електронну адресу [email protected] до 23 березня 2020 року.

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Довідково: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року розробляється на виконання пункту 1 частини четвертої статті 8 Закону України «Про засади державної регіональної політики» та пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів».

Повернутися вгору