Інформаційно-аналітичні матеріали

03.06.2020

Пілотний проект Мінрегіону з формування загальнонаціональної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель 12 обласних державних адміністрацій за підтримки проекту (GIZ) «Реформи у сфері енергоефективності в Україні»

Мінрегіоном за підтримки Проекту міжнародної технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) розпочато у 12 обласних державних адміністраціях України пілотний проект з автоматизації баз даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. До бази даних включені ті будівлі, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету. Проект є підготовчим етапом до формування загальнонаціональної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель та сприянню до впровадження систем енергоменеджменту в будівлях публічного сектору.

Проект виконує важливу роль для виконання Україною зобов’язань за пунктом 715 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також для імплементації статті 5 «Показова роль будівель органів державної влади» Директиви 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732 «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах».

Наразі налаштовано тристоронню співпрацю між Мінрегіоном, кожною з 12 пілотних ОДА та експертами з технічної підтримки Проекту GIZ. За результатами співпраці в березні поточного року сформовано базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. На разі відпрацьовано переліки будівель обласних бюджетних установ, проведено збір та перевірку інформації щодо технічних та експлуатаційних характеристик будівель, проведено навчання представників головних розпорядників обласного бюджету та менеджерів окремих установ по роботі в автоматизованій системі та занесено ними дані до національної бази. Найвищого відсотку заповнення (більше 75%) показників у базі будівель вже досягли Херсонська, Рівненська, Чернівецька, Вінницька, Кіровоградська та Полтавська обласні державні адміністрації.

Попереду робота по збору та перевірці інформації щодо технічних та експлуатаційних характеристик будівель, рівня енергоспоживання, робота з типологізації для забезпечення якісних показників, необхідних для оцінки та прогнозування енергоспоживання будівлями в ході розробки Стратегії термомодернізації будівель.

Повернутися вгору